14 april 2021

Redaktionen

 

 

 


AE Capital köper centrala Skellefteå i96 bostadslägenheter och tre lokaler men en total uthyrningsbar yta på 5.945 kvm samt samt 28 bostadslägenheter och sex lokaler i Bureå med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 2.678 kvm.


Kommersiella Fastigheter, Region Norr i samarbete med Swedbank, har varit rådgivare i försäljningen av ett större fastighetsbestånd med totalt 13 bostadsfastigheter, varav 10 fastigheter i centrala Skellefteå och tre fastigheter i Bureå. Fastighetsbeståndet förvärvades av AE Capital AB genom deras befintliga fastighetsbolag i Skellefteå, Fastighetsbolaget Kågevägen AB.

Fastigheterna är belägna i centrala Skellefteå samt Bureå, cirka 2 mil söder om Skellefteå.

I centrala Skellefteå inrymmer fastigheterna 96 bostadslägenheter och tre lokaler men en total uthyrningsbar yta på 5.945 kvm varav 5.856 kvm bostäder och 89 kvm lokaler. Samtliga fastigheter har gångavstånd till Skellefteå centrum. Driftnetto för de centrala fastigheterna uppgick till cirka 4,3 Mkr.

I Bureå inrymmer fastigheterna 28 bostadslägenheter och sex lokaler med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 2.678 kvm varav 2.058 kvm bostäder samt 620 kvm lokaler. Driftnetto för fastigheterna uppgick till cirka 1,2 Mkr.

Hela fastighetsbeståndet har ett totalt driftnetto om 5,52 Mkr.Säljaren är JNF Förvaltning vilket ägs av Joacim Fredriksson som har förädlat beståndet sedan mitten på 1990 talet.

Köparen är AE Capital AB med säte i Gävle som ägs av Adam Erlandsson, som sedan tidigare fastighetsägare på flera orter i Sverige.

–  Det känns bra att ta över ett etablerat fastighetsbolag i Skellefteå med den utveckling som sker här, säger Adam Erlandsson.

Det stora beståndet har inneburit omfattande genomlysning av både byggnader och bolaget. Intresset har varit stort och flera har varit intresserade av både hela men också utvalda delar av beståndet. Säljaren har föredragit att sälja hela beståndet till en köpare och AE Capital var precis den köpare som säljarna sökte efter.

–  Denna typ av bestånd kräver givetvis ett gediget förarbete där vår analytiker, Katarina Bogardi, gjorde ett fantastiskt jobb med sammanställandet och presentationen samt löpande uppdateringar, säger Fredrik Wikström, Kommersiella Fastigheter.

– Vårt fokus i denna stora affär, förutom att tillhandahålla fakta, är att hålla i gång dialogen med samtliga spekulanter för att i slutändan finna vägen fram till affär, fortsätter Fredrik Wikström.

– Komplexa affärer kan ta tid och då gäller det ha uthållighet, säger Jörgen Munter, Kommersiella Fastigheter.

Transaktionsrådgivare i affären för säljaren var Fredrik Wikström och Jörgen Munter med affärsstöd från Sandra Hägg, Kommersiella Fastigheter i samarbete med Swedbank.

måndag, 12 april 2021 11:18

Fojab ritar stationsstaden i Karlshamn

 

 

 


Stationstorget i Karlshamn blir en knutpunkt för både boende och resenärer.


Vid stationen i Karlshamn ska en helt ny stadsdel ta form. Nya stationsstaden kommer att rymma runt 500 bostäder och Fojab har gjort ett stadsutvecklingsprogram för hela området. Nu har kommunstyrelsen gett klartecken till detaljplanering av etapp 1.

– Karlshamn är till stora delar en välbevarad rutnätsstad med fina miljöer. Den fysiska stadsbilden är uppbyggd av raka, parallella gator som bildar kvarter med tydliga in- och utsidor och härligt grönskande innergårdar. I arbetet med nya stationsstaden har vi utgått från gaturummets bestämda hierarki och varit noga med att ansluta till den befintliga bebyggelsen på ett respektfullt sätt, säger Magdalena Hedman, ansvarig arkitekt på Fojab.

– Det här är en otroligt viktig plats, den ligger centralt men känns idag ganska avsides. Nu binds staden ihop på ett bra sätt. Det är lite som ett sår som läks, säger Emina Kovacic, stadsbyggnadschef och stadsarkitekt i Karlshamn.

Omkring 500 bostäder planeras, allt från radhus till olika typer av flerbostadshus. I området kommer också att finnas publika verksamheter som ska bidra till att vitalisera stadsdelen alla tider på dygnet.

– Min förhoppning är att det ska bli en tryggare plats, med fler människor som rör sig i området både dagtid och kvällstid. Fojab har lyckats väldigt bra med att arbeta i olika skalor och olika typer av bebyggelse. Vi får en stadsdel som attraherar många olika människor, det är bra ur ett socialt perspektiv, säger Emina Kovacic.


I nära samarbete med Karlshamns kommun, Trafikverket och Blekingetrafiken har en ny trafiklösning tagits fram och stort fokus har legat på att skapa en bra bytespunkt för kollektivtrafik och hållbara trafikslag. Det ska vara lätt för alla resenärer att byta mellan tåg och buss, och en pendlarparkering med enkel access till stationen planeras.

– Karlshamns höga ambition är imponerande. Nya stationsstaden kommer inte bara att bli en hållbar och trivsam stadsdel, utan även en plats som har sin tydliga förankring i Karlshamns unika karaktär och identitet. Här balanseras olika intressen på ett fantastiskt sätt och det är precis det som bra stadsplanering ska handla om. Målsättningen är tydlig: Nya stationsstaden ska vara en stadsdel där både nya och äldre Karlshamnsbor kan trivas, säger Magdalena Hedman.

Fakta
Projekt: Nya stationsstaden, Karlshamn. Omfattning: Cirka 10 hektar. Kontor, service, cirka 500 bostäder. Status: Arbete med detaljplan inleds. Ansvarig arkitekt: Magdalena Hedman. Beställare: Karlshamns kommun.


 

 

 


Finlands största apotekskedja, Yliopiston Apteekki, ska nu flytta in i Logicenters anläggning i Kerava,  3 mil nordost om Helsingfors.


Nu står det klart att Logicenters ingår ett hyresavtal med den finska apotekskedjan Yliopiston Apteekki i Kerava, 3 mil nordost om Helsingfors. Avtalet omfattar en logistikanläggning med en total yta på 7.450 kvm och hyresgästen väntas påbörja sin inflyttning under våren 2021.

Finlands största apotekskedja, Yliopiston Apteekki, ska nu flytta in i Logicenters anläggning i Kerava. Parterna har skrivit ett hyresavtal gällande en del av Logicenters nya anläggning på adressen Karhuntassuntie 3 i området i Kerava. Yliopiston Apteekki, som påbörjar inflyttningen under våren 2021, ska hyra en yta om totalt 7.450 kvm varav 7.200 kvm är lageryta och resterande 250 kvm är kontor. I anläggningen finns hyresgästerna Bufab Finland Oy och Dachser Finland Oy sedan tidigare och med Yliopiston Apteekkis inflyttning är nu hela fastigheten helt uthyrd.

– Vi är oerhört glada att kunna välkomna ett så pass etablerat och högt ansett bolag som Yliopiston Apteekki till deras nya anläggning i Kerava. Vårt mål är att alltid kunna tillgodose kundens specifika behov både innan och efter inflytt, vilket vi självklart har sett till att säkerställa även denna gång,  säger Jarkko Äikää, Commercial Manager på Logicenters.

Logistikanläggningen blir ett led i att stärka Logicenters portfölj på den finska marknaden. Anläggningen är en strategiskt viktig plats i regionen med närhet till både internationell flygplats och motorvägen E75.

– Vår e-handelsplattform ya.fi har vuxit kraftigt och vi är måna om att kunna erbjuda våra kunder en smidig, snabb och effektiv service. Vi genomförde en omfattande granskning av lämpliga platser och leverantörer för att möta våra behov och hållbarhetsmål. Därför är vi mycket glada över att inleda vårt samarbete med Logicenters och ser fram emot att flytta in i våra nya lokaler, säger Kimmo Virtanen,  vd för Yliopiston Apteekki.

måndag, 12 april 2021 10:44

Skanska bygger i Trondheim för 770 Mkr

 

 

 


Skanska bygger för Trondheim skolor 14.800 kvm för cirka 1.000 elever totalt. Foto: Knudsen Arkitektkontor AS

 


Skanska planerar ett rehabiliteringscenter
med 72 korttidsplatser om cirka 10.000 kvm i fyra våningar.

 

 

Då Skanska bygger Nidarvoll skolor i Trondheim, inkluderar det en multiarena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skanska bygger skolor med multiarena och rehabiliteringscenter i Trondheim, Norge, för 781 MNOK, cirka 770 Mkr.

Skanska har tecknat avtal med Trondheims kommun om att bygga Nidarvoll skolor, en multiarena tillhörande skolan samt ett rehabiliteringscenter. Kontraktet inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2021.

Skolorna, för årskurs 1-7 och 8-10, kommer att få en yta om cirka 14.800 kvadratmeter för upp till totalt 1.000 elever totalt. I rehabiliteringscentret, på cirka 10.000 kvm över fyra våningar, planeras 72  korttidsplatser för rehabilitering samt tillhörande utbildnings- och kontorslokaler.

Projektet har mycket höga hållbarhetsambitioner. Solcellspaneler och ett gemensamt energicenter kommer att fördela el mellan byggnaderna samtidigt som det optimerar förbrukningen och producerar el för att säkerställa låg energianvändning.

Bygget av rehabiliteringscentret är planerat att starta i juni 2021 och vara klart i april 2023. Byggstarten för skolorna och multiarenan planeras till september 2021 och de kommer att vara färdigställda i november 2023.


 

 

 


Selhall ska bygga ett dubbelt gruppboende med totalt 12 lägenheter fördelat på två separata våningar i Finspång.

 

 

 


Vårdboendet på Ekerö får kommunen som hyresgäst på ett 20-årigt avtal. Här erbjöd Sehlhall den lägsta hyran, men fick även högsta poäng på kvalité.

 

 

 

 

 

Förskolan i Norrtälje vanns tillsammans med Jensen Förskola och här har nu ett hyresavtal tecknats på 15 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sehlhall Fastigheter vinner Finspångs upphandling av dubbelt gruppboende. Även Ekerö väljer Sehlhall för sitt nya vårdboende och Norrtälje för sin nya förskola.  

Sehlhall Fastigheter har reviderat upp sina expansionsmål till 14 byggstarter per år, fördelat på fyra skolor, fyra vårdboenden och sex gruppbostäder. En viktig del i tillväxtstrategin är att hjälpa Sveriges kommuner med utveckling och förvaltning av social infrastruktur.  

– Vi har nu vunnit inom alla våra kompetensområden. En grandslam. Gemensamt för tilldelningarna är att man tittat på en kombination av pris och kvalité, och att man jobbat i etappuppdelade kvalificeringsrundor. Vi har inte bara haft det mest prisvärda förslagen, utan även fått höga poäng för vår kvalitét, säger Dan T. Sehlberg, vd för Sehlhall Fastigheter.

Gruppbostaden i Finspång får kommunen som hyresgäst på ett 15-årigt avtal.

– Det som gör Finspång unikt är att det är ett dubbelt gruppboende med totalt 12 lägenheter fördelat på två separata våningar. Vi ser detta som en mycket bra lösning för att möta det stora behovet av gruppbostäder i Sverige. Vi har skapat ett trivsamt boende som dessutom har hög nivå på själva gestaltningen,säger Petra Sandberg, ansvarig för Sehlhall Gruppbostäder.

Vårdboendet på Ekerö får kommunen som hyresgäst på ett 20-årigt avtal. Här erbjöd Sehlhall den lägsta hyran, men fick även högsta poäng på kvalité.

– För Ekerö har vi skapat ett modernt, tryggt och stilsäkert vård- och omsorgsboende. En idyllisk oas kring de fyra gårdarna och kopplingen till Mälaren. För att ta tillvara på de stora takytorna planerar vi för den största solcellsanläggning som anlagts på ett vårdboende i Sverige, säger Anton Bergkvist, ansvarig för Sehlhall Vårdbostäder. 

Förskolan i Norrtälje vanns tillsammans med Jensen Förskola och här har nu ett hyresavtal tecknats på 15 år.

– Vi var alla eniga i att det vinnande bidraget var det bästa, säger Charlotte Köhler, stadsarkitekt, Norrtälje kommun.

Det dubbla gruppboendet i Finspång utvecklas och förvaltas av Sehlhall Gruppbostäder, Vårdboendet på Ekerö av Sehlhall Vårdbostäder och förskolan i Norrtälje av Sehlhall Skolfastigheter.


 

 

 


Vecturas fastighet Forskaren kommer att omfatta 24.000 kvm för ett nytt innovationscenter inom life science i Hagastaden, som beräknas stå klart för inflyttning årsskiftet 2023/2024. Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av Patricia Industries – en del av Investor. Vectura utvecklar, förädlar, förvaltar och äger fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Bilden illustrerar Forskarens atriumgård.


Cushman & Wakefield har vunnit det prestigefyllda uppdraget att bistå Vectura Fastigheter med uthyrningsarbetet för den ikoniska byggnaden Forskaren i Hagastaden. Projektet omfattar 24.000 kvm och beräknas stå inflyttningsklart under Q4 2023. Förutom kontor omfattar projektet co-working, utställningsytor, labb och restauranger, som utvecklas av Zengun. Se länk.

Micael Averborg
, affärsenhetschef Kommersiellt på Vectura, kommenterar:
– Tillsammans med Cushman & Wakefield ser vi fram emot att attrahera de bästa aktörerna till Forskaren som vill vara med och bidra till att Hagastaden ska vara en vetenskapsstad i världsklass.

Rikard Skoglund, Head of Agency Leasing på Cushman & Wakefield, säger:
– Att Vectura nu väljer att sätta spaden i marken för detta projekt är ett tydligt bevis för styrkan i Life Science sektorn samt Vecturas långsiktiga ambition att bygga för Sveriges framtid. 

 

 


Bonava bygger åt K2 A fastigheten Umeå Äppellunden 1 i Umeå totalt 83 miljöcertifierade hyreslägenheter om ett till fyra rum och kök med en uthyrningsbar area på cirka 3.850 kvm. Hyresvärdet beräknas uppgå till 8 Mkr på årsbasis. Projektet ligger i Tomtebo gård, cirka 7 km öster om Rådhustorget i centrala Umeå.


K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tecknat avtal om att förvärva fastigheten Umeå Äppellunden 1. Säljare är Bonava och transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 158 Mkr. Bonava kommer att bygga och färdigställa projektet i dess helhet. K2A tillträder fastigheten under det fjärde kvartalet 2021, då även byggstart är planerad att påbörjas. Projektet bedöms vara slutfört under det andra kvartalet 2023. K2A finansierar entreprenaden löpande under projektet och slutbetalning sker i samband med inflyttning av de färdigställda byggnaderna. K2A avser att finansiera förvärvet genom banklån samt eget kapital.

På fastigheten kommer en byggnad uppföras, med totalt 83 miljöcertifierade hyreslägenheter om ett till fyra rum och kök med en uthyrningsbar area på cirka 3.850 kvm. Hyresvärdet beräknas uppgå till 8 Mkr på årsbasis. Projektet ligger i Tomtebo gård, cirka 7 km öster om Rådhustorget i centrala Umeå. Byggnaderna kommer miljöcertifieras enligt Svanen och motsvara mellangrön enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier. Fastigheten kommer ha en låg energianvändning på en nivå som ger rätt till energibonus och investeringsstöd.

K2A äger sedan tidigare Roten 1 i Umeå, med 277 studentbostäder. Tillsammans med Äppellunden 1 kommer förvaltningsbeståndet att uppgå till 370 bostäder i Umeå.

-  Umeå är en spännande och dynamisk stad både inom näringsliv och universitet. Vi är väldigt glada att vi nu kan ta nästa steg i att långsiktigt etablera oss i staden med hyresbostäder och sedan tidigare studentbostäder. Det är också en självklarhet för oss att vi bygger bostäderna på ett så miljövänligt sätt som möjligt och med låg energianvändning, kommenterar Johan Knaust, vd för K2A.


–  Vi är glada att genom den här affären kunna bygga fler hyresrätter i Umeås nya bostadsområde Tomtebo gård, där Bonava varit engagerade i utvecklingen sedan start. Grannskapet har ett attraktivt läge med bland annat närhet till grönområden och natur, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef för Bonava Sverige.

Då Grannskapet Primus uppförs med en hög hållbarhetsprofil och låg energiförbrukning bedöms även det utökade investeringsstödet erhållas. Grannskapet uppmuntrar också till social interaktion och har flera aktivitets- och umgängesytor. Exempelvis kommer gården att utrustas med pingisbord, basketkorg och ett utomhusgym. Här ska också två mindre lokaler med arbetsplatser för co-working/co-studying byggas.

I Tomtebo gård planerar Bonava för totalt 350 bostäder fördelat på flera etapper med olika upplåtelseform.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har höga tillväxtambitioner i Sverige, med målet att öka från 1.500 till 3.000 bostäder årligen från år 2026. En viktig byggsten i ökningen är markaffärer och tillgång till byggbar mark – därför genomför bolaget organisationsförändringar med fokus på företagets affärsutveckling. Anna Svensson, (bilden) mark- och bostadsrättschef på OBOS Sverige, är utsedd att leda arbetet i rollen som affärsutvecklingschef för bolaget. Hon tillträdde sin tjänst i mars 2021.

– Till år 2026 har OBOS ett högt satt mål om att vara den ledande bostadsutvecklaren både i Norge och Sverige och här är tillgång till byggbar mark helt avgörande för att lyckas med den planerade tillväxten. Anna Svensson har en gedigen erfarenhet av Mark- och BRF-ärenden inom bolaget och hennes bakgrund, sakkunskap och kännedom om OBOS Sveriges strategi och affärer gör henne till en spetskompetens för våra framtida satsningar. Det är en mycket lyckad internrekrytering, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige.

– Jag började i bolaget 2006 och har sedan dess haft glädjen att få ta mig an olika utmaningar inom företaget som BRF-projektledare och Bostadsrättschef fram till min nuvarande anställning som mark- och bostadsrättschef och affärsutvecklingschef. Jag har också förmånen att få sitta med som ordförande i OBOS Sveriges Affärsråd. Det är med glädje jag ser fram emot att få fortsätta bidra till OBOS Sveriges framtida utveckling i Sverige, säger Anna Svensson.

OBOS Sverige verkar genom varumärket OBOS, som rymmer bolagets projektutvecklingsverksamhet, genom vilket man bygger bostadsprojekt med allt från lägenheter till radhus, kedjehus, parhus och villor i olika upplåtelseformer, såväl som kommersiella fastigheter. Inom OBOS Sveriges verksamhet ryms även småhusförsäljning genom varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan. Bolagets markaffärer styrs genom bolaget OBOS Mark AB. Systerbolagen OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem är också viktiga aktörer i OBOS totala satsning i Sverige, och där det sistnämnda har fokus på platsbyggda projekt i storstadsregionerna.

– Tillsammans med våra systerbolag är vi stolta över bredden i vårt erbjudande, där vi bygger i alla boende- och upplåtelseformer över hela Sverige, både i stad och på landsort. Under 2020 levererade OBOS Sverige bostäder till hela 152 av Sveriges 290 kommuner. Genom Myresjöhus och SmålandsVillan satsar vi extra framåt på så kallade Flyttklara hus, och genom vår projektutvecklingsverksamhet är vi offensiva i vår satsning på konceptet Trädgårdsstäder, som i korthet innebär blandade boende- och upplåtelseformer med fokus på livet mellan husen. Att vi nu gör organisationsförändringar med fokus på att optimera våra markaffärer ligger helt i linje med vår strategi framåt, säger Joakim Henriksson.

Anna Svensson tillträdde sin tjänst som affärsutvecklingschef för OBOS Sverige i mars 2021 och är fortsatt chef för bolagets Mark- och BRF-enhet. I sin nya tjänst kommer hon att ha ett nära samarbete med OBOS Sveriges regionchefer ute på de olika regionerna, såväl som samarbete på tvärs med affärsutvecklingsverksamheten inom systerbolagen OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. I samband med tillträdet av den nya tjänsten tar hon även plats i OBOS Sveriges ledningsgrupp. Anna Svensson är bördig från Vetlanda och hennes tjänst är placerad i Myresjö, där OBOS Sverige har sitt huvudkontor. Hon innehar en Master i internationell ekonomi på Jönköping International Business School.

 

 

 


Sturecompaniet i Stockholm, ingår  i Stureplansgruppen som ägs av Petter Stordalen till 40 procent och till 50 procent av Vimal Kovac. Publikbild från Facebook.


Sturecompagniet, som ingår i Stureplansgruppen, och som delägs av Petter Stordalen till 40 procent och till 50 procent av Vimal Kovac, hade tecknat en ”pandemiförsäkring” år 2020, men bolaget får inte ut några försäkringspengar trots att nattklubben tvingades stänga på grund covid-19 den 25 mars 2020, rapporterar Realtid.

När corona-viruset började spridas för ett drygt år sedan beslutade Folkhälsomyndigheten att det inte fick förekomma trängsel på restauranger och att besökare endast fick äta och dricka sittandes vid bord eller ta med maten för avhämtning.

 

Beslutet trädde i kraft 25 mars 2020. Sturecompagniet ansåg sig därmed tvingade att stänga. Enligt domstolsdokument har nattklubben hållit stängt i sin helhet sedan 25 mars 2020 med undantag av tre helger då begränsade delar av verksamheten varit öppen.

Den 8 april 2020 anmälde Sturecompagniet ett försäkringsfall till Gjensidige. Några dagar senare meddelande försäkringsbolagets skadeavdelning att försäkringen inte kunde tas i anspråk. I det läget valde Sturecompagniet att stämma Gjensidige i domstol.

Gjensidige hävdar å sin sida att Folkhälsomyndighetens beslut inte utgör något ”myndighetsingripande”, vilket krävs för att försäkringen ska gälla.

”Enligt punkten 5 i Epidemiavbrottsförsäkringen är endast avbrott till följd av myndighetsingripande med stöd av smittskyddslagen (2004:168), eller livsmedelslagen (2006:804) täckta av försäkringen”, hävdar Gjensidige i sitt svaromål.

Enligt försäkringsbolaget har Sturecompagniet inte förbjudits att driva sin verksamhet på det sätt som krävs.Gjensidige menar också att Sturecompagniets beslut att stänga ned hela sin verksamhet är ”ett eget beslut, sannolikt föranlett av ekonomiska skäl”.

DLA Piper
, som företräder Sturecompagniet, har tre veckor på sig att överklaga domen.


 

 

 


Hela Granåsens skidanläggningen i Trondheim ska stå färdig sommaren 2023.


NCC och Trondheim kommun har tecknat avtal om att bygga nya Granåsen Idrottspark i Trondheim. Under en inledande fas har parterna tillsammans arbetat fram lämpliga tekniska lösningar och planer för en optimal genomförandefas. Ordervärdet uppgår till cirka 470 Mkr.

Projektet omfattar tillbyggnad, förbättringar och nybyggnationer vid de båda hoppbackarna, ny skidskyttearena, ny skidbro, nytt domarhus, nya läktare, ny arena med skjutbana integrerad med läktare, ny sittlift samt markarbete i anslutning till backar och tillfartsvägar.


– Vettigt och robust har varit våra ledord i projektutvecklingen av en anläggning som ska bli hållbar i drift och användning var dag såväl som vid större evenemang. Vi tackar för samarbetet så här långt och är glada att vi kan komma igång med byggandet, säger Mona Åsgård, projektledare i Trondheim kommun.

I planeringsfasen har NCC i stor utsträckning använt digitala verktyg och 3D-modeller i kommunikationen inom projektorganisationen och med externa parter, såsom lokala, nationella och internationella backhoppningsorganisationer, i syfte att ge alla intressenter en samstämmig bild av projektet.

– Genom nära samarbete och med användning av digitala verktyg och 3D-modeller optimeras både hoppbacken och själva byggprocessen. På Granåsens anläggning tar vi hänsyn till idrottarnas krav i en av världens mest spektakulära sporter samtidigt som vi anpassar den även för andra användare. Vi tackar Trondheims kommun för förtroendet och ser fram emot att starta detta projekt, säger Roger Nygård, chef för Division Building i NCC Norge.

Projektet har ambitiösa miljömål, med sikte på att certifiera projektet enligt CEEQUAL, en internationell hållbarhetsrating för infrastruktur-projekt.

– Vi är väldigt nöjda med det arbete som vi hittills genomfört med byggherren och det övriga teamet. Genom detta har vi kunnat optimera projektets totala miljömål, och vi har tidigare erfarenhet av CEEQUAL på NCC, säger Per Jonsson, chef för Division Infrastructure i NCC Norge.

Hoppbackarna ska stå färdiga inför vintersäsongen 2022/2023 och hela idrottsparken ska vara färdig till sommaren 2023. Projektet är värt cirka 470 Mkr och orderregistreras med hälften vardera i affärsområdena Building Nordics och Infrastructure under andra kvartalet 2021.