21 juli 2024

Redaktionen

  

 

 


Riksbyggens 80 bostadsrätter i Brf Sjömärket på Lillåudden i Västerås innehåller tvåor, treor och fyror mellan 35 kvm och 118 kvm.

 

 

 

 

Nu startar Riksbyggen försäljningen och byggandet av 80 bostadsrätter i Brf Sjömärket på Lillåudden i Västerås. Det är Riksbyggens sista etapp på Lillåudden och Brf Sjömärket kommer att ligga i kvarteret Sjömärkesgatan/Verksgatan/Fyrtornsgatan. Brf Sjömärket blir en Svanenmärkt bostadsrättsförening som har granskats ur ett livscykelperspektiv med omtanke om människa och miljö.

– Vi är mycket glada över att nu både kunna starta försäljningen i Brf Sjömärket och genomförandet av projektet. Byggstarten sker med Riksbyggens egna medel utan att invänta bankernas säljkrav vilket gör att vi kommer igång snabbare med fler nya bostäder i ett av Västerås mest attraktiva lägen, säger Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad Bergslagen.

Bland de 80 moderna och välplanerade lägenheterna finns både den lilla ettan med sovalkov och den rymliga femrummaren med både balkong och privat terrass. Däremellan finns ytsmarta tvåor och trivsamma treor och fyror. Lägenhetsstorlekarna är mellan 35 och 118 kvm. Byggnationen inleds nu i augusti med en planerad officiell byggstart med första spadtag i september. Preliminär tidpunkt för inflyttning är vid årsskiftet 2023/2024.

– I huset som utgör Brf Sjömärket skapar Riksbyggen verkligen rum för hela livet, mot norr, väster och söder är översta våningarna indragna. Mot väster har vi utöver indragningen även valt att ta bort en våning. På så sätt släpper vi in mer sol till kringliggande bebyggelse och mer kvällsljus till gården, säger Catarina Tenor, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad.

Hållbarhet är en viktig del genom hela projektet. Huset blir miljömärkt med Svanen vilket bland annat innebär att bostäderna har låg energianvändning och låg miljöbelastning. På taken kommer det att installeras solpaneler.

De boende kommer att få tillgång till en grön innergård och i föreningen kommer det att finnas både bilpool och laddstolpar.

– Intresset för Brf Sjömärket är stor, berättar Catarina Tenor.

 

 Assemblin har vid en extrainsatt bolagsstämma valt Fredrik Wirdenius till ny styrelseledamot. Fredrik Wirdenius (född 1961) har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm. Han har haft ett flertal ledande befatningar inom Skanska och han var verksam som vd och koncernchef i fastighetsbolaget Vasakronan AB mellan 2008 och 2019. Idag driver han en egen rådgivningsverksamhet, och är styrelseordförande i Willhem AB, Hållbo AB och 3E Property AB samt styrelseledamot i Kungsleden AB, Axfast AB, Nobelhuset AB samt Scandic Hotels AB.
 Fredrik Wirdenius väljs till ännu en styrelse.– Fredrik Wirdenius har ett långt förflutet i den svenska och internationella bygg- och fastighetsbranschen. Han har också ett stort fokus på kundnytta och service, vilket är viktigt för Assemblins fortsatta framgång. Jag är därför mycket glad över att kunna välkomna Fredrik till Assemblins styrelse, säger Mats Wäppling, styrelseordförande i Assemblin.

– Installationsbranschen är en spännande bransch som har en viktig roll att spela i samhället, inte minst i den pågående klimatomställningen. Assemblin har på kort tid etablerat sig som en av de ledande aktörerna på den nordiska installationsmarknaden, och jag ser fram mot att bidra med min erfarenhet till Assemblins fortsatta utveckling och tillväxt, säger Fredrik Wirdenius.

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Bolaget utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Assemblin vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Bolaget har en omsättning om 10 Mdr kr och det har cirka 5.900 medarbetare på runt 100 orter i Norden.


onsdag, 11 augusti 2021 14:28

Catella säljer i Helsingfors till NREP

  

 

 


NREP köper kontorsfastigheten Leipätehdas, omfattande 13.500 kvm, i stadsdelen Sörnäinen i Helsingfors.

 

 

 

 

Catella fungerade som rådgivare för investerarna representerade av Cobbleyard Real Estate och Revcap vid försäljningen av en större kontorsfastighet i Sörnäinen, Helsingfors. Fastigheten förvärvades av NREP. Någon köpeskillling har inte meddelats

Den avyttrade tillgången var den arkitektoniskt och historiskt betydelsefulla byggnaden som kallas Leipätehdas i stadsdelen Sörnäinen i Helsingfors. Byggnaden uppfördes år 1923 och den byggdes om till en större lokalyta år 1955.

För närvarande erbjuder byggnaden främst moderna kontorslokaler. Den unika fastigheten i rött tegel består av cirka 13.500 kvm uthyrningsbar yta I sju våningar. Byggnaden erbjuder flexibilitet för en mängd olika behov och den har en exceptionell takhöjd på över 5 meter.

Fastigheten Leipätehdas är uthyrd till ett flertal företag inom teknik och kultur.

Catella fungerade som den exklusiva finansiella rådgivaren för säljarna i försäljningsprocessen.

  

 

 


Skiss av Riksbyggens kommande stadsradhusen i Aspudden.

 

 

 

 

Riksbyggen har markanvisats tio stadsradhus som tillkommer i markanvisningen Aspudden 2:1, Stockholm. Stadsradhusen är en del av den kommande byggnationen vid Blommensbergsvägen i Aspudden om drygt 200 nya bostäder, där Riksbyggen kommer att bygga drygt hälften av dessa.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över markanvisningen. Stadsradhusen blir ett mycket bra komplement till de övriga bostäderna som planeras att bli både hyres- och bostadsrätter. Det finns en stor efterfrågan på större bostäder i området och det ska bli mycket spännande att utveckla projektet, säger Mikael Olsson, projektchef på Riksbyggen.

Cirka 215 bostäder planeras längs med Blommensbergsvägen, Hövdingagatan och Erik Segersälls väg och förslaget är ute för samråd sommaren 2021. Preliminärt kan byggstart ske 2025 för stadsradhus med efterföljande lamellhusbebyggelse. Husen ska knyta an till den befintliga bebyggelsen i Aspudden. Av Riksbyggens drygt 100 bostadsrättslägenheter kommer cirka 40 bostäder att bli Bonum Seniorboende, Riksbyggens koncept för seniorbostadsrätter.

– Det kommer att bli en bra mix och variation som ska attrahera flera åldersgrupper. Det är nära till både tunnelbana, skola, park och citykärna. I förslaget ingår också att Blommensbergsvägen får bredare gång- och cykelbanor för att skapa goda möjligheter för cykelpendling, berättar Mikael Olsson.

Han fortsätter:
– Vi planerar för yteffektiva stadsradhus och lägenheter med bostadsrättsform, byggda för att certiferas enligt Miljöbyggnad Silver. Miljöbyggnad visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial-  

 

 


Det nya bostadsområdet Sundstrand utanför Uddevalla är ett litet fiskeläge på en platå med utsikt över Byfjorden och Uddevallabron. Området innehålller 43 bostäder fördelade på radhus, parhus och flerbostadshus. Bild: GBJ Bygg/3D Vision

 

 

 

 

Det nya bostadsområdet Sundstrand utanför Uddevalla är skapat som ett fiskeläge på en platå med vidunderlig utsikt över Byfjorden och Uddevallabron. In till Uddevalla är det endast tio kilometer på fina cykelvägar. Till varje bostad ingår också en elcykel, skriver Svensk Byggtidning.

– GBJ Construction AB bygger 43 bostäder på platsen fördelade på radhus, parhus och flerbostadshus, berättar Micael Ekberg, arkitekt på Studio Ekberg AB. Vi kom in i projektet i ett tidigt skede efter att vi hade vunnit markanvisningen. Vi har ritat situationsplanen och även gemensamhetslokalerna vid poolområdet.

Samtliga hustyper i Sundstrand har funnits med sedan början och därför är projekteringen och arbetshandlingarna skapade utifrån dessa.

– Vi har arbetat mycket med själva platsen som innebär stora höjdskillnader som har varit en stor utmaning i projektet. Målsättningen har varit att det ska vara attraktivt för de som har valt att bosätta sig här samtidigt som det också varit viktigt med kostnadseffektiva lösningar. Vi har lagt ner stort arbete på att hitta de rätta vägdragningarna. En av de viktigaste aspekterna med vårt arbete, förutom att generellt skapa ett trevligt område, har varit att skapa så mycket utsikt som möjligt för varje bostad och deras uteplatser, säger Micael Ekberg.


Bostadsrätterna ligger i ytterkanterna för att få optimal utsikt över fjorden. Innanför dessa ligger flerfamiljshusen och hyresrätterna med tillgång till en pool i mitten. Flerfamiljshusen, som är loftgångshus, har de mindre lägenheterna i mitten och de större på var sida. De högre belägna husen får en fin utsikt som överbryggar p-platserna som ligger lägre och är delvis skymda bakom terrassmurar.

– Målgruppen är både barnfamiljer och äldre som har tröttnat på en större villa, berättar Micael Ekberg. Vi har arbetat för att få till så stora terrasser som möjligt mot utsikten för bostadsrätterna. Hyresrätterna har uteplatser på bottenvåningen och lägenheterna en trappa upp har en mindre gemensam innergård.

Sundstrand består av sju radhus, fyra parhus med åtta bostäder samt fyra hus med 24 lägenheter. Bostäderna är uppdelade som två fastigheter där bostadsrätterna ingår i den ena och hyresrätterna i den andra. Samtliga bostäder hänger dock ihop och är väl integrerade med varandra.

– Här finns alla möjligheter att hitta varandra till trevligt umgänge och gemenskap. Ett gemensamhetshus med plats för samling och fest med tillhörande kök samt en cykelverkstad. Det har varit ett mycket roligt projekt att arbeta med, säger Micael Ekberg.

 

Fakta
1. Nybyggnad av sju radhus, fyra parhus med åtta bostäder samt fyra hus med 24 lägenheter i Uddevalla. 2. Byggherre: GBJ Construction AB. 3. Totalentreprenör: GBJ Bygg Väst AB. 4. Arkitekt: Studio Ekberg AB.

 

 


Huvudkontoret för Niam i Stockholm utökas med Oscar Hägglund från Slättö, Karina Bernsell från Nordic Capital och Adam Lidén från JLL Debt & Financial Advisory.
 Nya medarbetare på Niam är från vänster: Adam Lidén, Karina Bernsell och Oscar Hägglund.Oscar Hägglund anställs som Asset Manager och kommer huvudsakligen ansvara för den växande bostadsportföljen i Sverige. Han kommer från tjänsten som fondchef på Slättö och han ansluter till Niam den 16 augusti 2021.

De senaste 12 månaderna har Niam investerat i 4.300 bostäder i hela Norden där majoriteten av bostäderna är under utveckling och kommer vid färdigställande vara miljöcertifierade.  

Niam har även anställt Karina Bernsell som Head of Fund Services. Idag arbetar hon som Head of Finance på Nordic Capital. Hennes första dag på Niam är den 27 september 2021.

Med en hög investeringstakt har Niam även stärkt sitt team inom Financing & Transaction Structuring med Adam Lidén som den 16 augusti 2021 tillträder rollen som Associate Director. Han kommer senast från rollen som Director & Global Coordinator på JLL Debt & Financial Advisory och han har tidigare jobbat på Nordea Markets inom riskrådgivning och derivat.

Sedan augusti 2020 har Niam växt sin organisation avsevärt med 18 kollegor och företaget har nu 87 anställda. 

Niam är en av norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och förvaltar ett fastighetsbestånd om cirka €2,4 miljarder. Niam grundades 1998 och har sedan start investerat i fastigheter till ett värde överstigande 11,5 miljarder euro. Niam har fler än 85 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn och Luxemburg.

  

 

 


John Forrester blir ny CEO för Cushman & Wakefield den 1 januari 2022.

 

 

 

 

Cushman & Wakefield meddelar att bolaget utnämner Global President John Forrester till ny CEO. Från och med den 1 januari 2022 kommer John Forrester att ersätta nuvarande CEO Brett White, som har arbetat på C&W de senaste sex åren. Brett White planerar att stanna kvar som styrelseordförande för att leda strategi, fusioner och förvärv och successionsplanering i ett samarbete nära med Forrester.

– Jag började mitt arbete här som styrelseordförande, och med tanke på företagets starka prestation och ljusa framtid är det nu rätt tid för mig att återgå till den rollen, säger Brett White i ett uttalande. Cushman & Wakefield integritetsnivå, exceptionella arbetsmoral, djupa kundkunskap och starka globala relationer gör honom till det självklara valet som vår nästa CEO.”

John Forrester började som koncernchef för DTZ år 1998, som slogs samman med C&W 2015. Som företagets nuvarande globala president har han ansvarat för att övervaka och hantera tre regioner över hela världen, liksom kapitalmarknader, ockupanter tjänster och servicelinjer för investeringsförvaltning.

– Jag är hedrad över att fortsätta leda denna fantastiska organisation, nu som CEO, säger John Forrester. Våra medarbetare och vårt varumärke tar otrolig fart när vi fortsätter att leda industrin genom den globala återhämtningen.

Det senaste kvartalet år 2021 omsatte Cushman & Wakefield 2,2 miljarder dollar, en intäktsökning på 29 procent jämfört med samma tid förra året.

 

 Årsstämman den 21 maj 2021 utsågs Eva de Falck till ny styrelseordförande för Tessin Nordic Holding AB. Rekryteringen av Eva de Falck är ett led i Tessins ökade fokus på att bredda och stärka kompetensen för Tessins nästa steg i utvecklingen efter en lyckad notering på Nasdaq First North. Eva de Falck har en lång erfarenhet från ledande positioner inom bank- och finanssektorn.Utnämningen av Eva de Falck som styrelseordförande är ett viktigt steg för Tessins framtida tillväxt. Hennes tidigare erfarenheter från bank- och finanssektorn och gedigna erfarenhet av finansiella regelverk, riskhantering samt intern styrning och kontroll kommer till stor nytta för Tessins fortsatta tillväxtresa. Eva de Falck kommer tillföra stor erfarenhet inom finans och juridik, affärsstrategisk kompetens samt gedigen styrelseerfarenhet.

– Jag är stolt över att få leda styrelsen i Tessin som är ett innovativt och professionellt fintechbolag med en modern och skalbar finansieringsplattform, kompetent ledning och personal samt stora tillväxtmöjligheter framöver, säger Eva de Falck, styrelseordförande.


Eva de Falck
har en lång erfarenhet från ledande positioner inom bank- och finanssektorn, bland annat som chefsjurist och medlem i koncernledningen för Swedbank AB (publ) och som chefsjurist för Swedbanks svenska bankverksamhet. Hon har även varit chefsjurist för Handelsbanken, Region Stockholm, chefsjurist för Handelsbanken Finans AB och chef för Export och Projektfinansiering i Handelsbanken. Förutom uppdraget som styrelseordförande i Tessin Nordic Holding AB (publ) är Eva de Falck för närvarande styrelseordförande i Ölands Bank och styrelseledamot i Sparbanken Rekarne AB (publ).Hon är även senior advisor åt Sevenco AB samt seniorkonsult och ordförande i det egna bolaget de Falck Consulting AB.

Tessin
erbjuder idag primärt bygg- och brygglån till små- och medelstora fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin är idag verksamt i Sverige och Finland och har sedan starten totalt förmedlat cirka 3,0 Mdr kr i finansiering till mer än 290 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av omkring 5.000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande 2,0 Mdr kr återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 8 och 9 procent.

tisdag, 10 augusti 2021 13:12

Giftiga metaller i Albyberg företagspark

  

 

 


Haninge har förlorat 700 av de 2.000 ursprungligen planerade arbetstillfällena i Albybergs företagspark som ägs av Albyberg fastigheter AB tillsammans med Haninge kommun, efter att bolaget förlorat en kontrakterad större aktör med anledning av alla oklarheter kring markföroreningar.

 

 

 

 

Höga halter av giftiga metaller som läcker ut från Albyberg företagspark i Haninge påverkar både miljön och kommunen negativt. Norconsult undersöker gifternas spridning och effekter av de åtgärder som sätts in.

Albyberg företagspark siktar på att bli landets grönaste företagspark, men problem har uppstått på vägen. Svavel (sulfidämnen) som läcker ut via avrinningsvatten försurar och bidrar till höga koncentrationer av giftiga metaller. Vattenlevande organismer i hela avrinningsområdet riskerar att påverkas.

– Även odlingsmark kan påverkas, säger Sara Holmström, gruppledare för Team Miljö & Säkerhet på Norconsult.

Problemen har inneburit att Haninge kommun gått miste om hundratals jobb när företag har avstått från att etablera sig i företagsparken. Så hur blev det så här? Sara Holmström berättar att sulfidmineral lösgjordes ur berggrunden i samband med att man sprängde inför bygget. Sprängmassorna har även använts som fyllnadsmaterial i bland annat vägar, där de fortsätter att läcka.

– Det är väldigt viktigt att ta reda på vilka risker som finns innan man påbörjar en exploatering. Sulfidmineral finns naturligt i berg på flera håll i landet, säger Sara Holmström.

Genom regelbundna prover i avrinningsområdet tar Norconsult fram information om gifternas spridning. Just nu provar kommunen en åtgärd som går ut på att injicera kalk i vattnet och i berget.

– När de har gjort stora insatser ser vi en positiv effekt. Men det här kommer tyvärr att få konsekvenser under en lång tid, avslutar Sara Holmström.

Sulfidförande berggrund – en miljörisk

Berg kan vara naturligt rikt på sulfidmineral. Om berget krossas och exponeras för luft och vatten frigörs sulfat, vätejoner och metaller till det vatten som det kommer i kontakt med, exempelvis regn och grundvatten. Det ökade antalet vätejoner sänker pH och det blir surare, vilket gynnar frigörelse av ytterligare metaller från bergmaterialet. Detta bidrar till att mark, grundvatten och ytvatten blir försurat och påverkat av höga halter av giftiga metaller.


  

 

 


I förvärvet ingår bostäder i Vejle på Jylland.

 

 


Bostäder i Brænderigarden i Holstebro på västra Jylland.

 

 

 Heimstaden dotterbolag, Heimstaden Bostad AB, stärker sin närvaro på flera attraktiva orter i Danmark, genom ett förvärv av 1.473 bostäder för 3,5 Mdr kr.

Portföljen består av 34 fastigheter, varav 18 fastighetstillgångar med 680 bostäder, varav en kommersiell fastighet. Totalt är 16 fastigheter under uppbyggnad och de förvärvas i en terminsstruktur med nyckelfärdig leverans inom de närmaste 24 månaderna. Transaktionen är struktureras med flera aktier och affären stängs den13 augusti 2021.

Fastigheterna kompletterar Heimstadens befintliga geografiska och operativa plattform med fastighets- och anläggningar i Danmark. Fastigheterna ligger främst på Jylland medan två fastigheter är belägna på Fyn.

– Vi är glada över att ytterligare stärka vår närvaro och exponering mot starka danska bostadsmarknader. Detta förvärv passar bra in i vår strategi att expandera vår portfölj i och runt tillväxtstäder i hela Danmark, där vi också bidrar till lokalt värdeskapande, säger Christian Fladeland, Co-Chief Investment Officer på Heimstaden.

Bostadsportföljen består huvudsakligen av radhus och parhus i eller nära medelstora danska städer, såsom Vejle, Herning och Holstebro.

Portföljen, inklusive projekt under uppbyggnad, har en uppskattad bruttohyresinkomst om cirka 186 Mkr med ett årligt rörelseresultat (NOI) om 148 Mkr. Cirka 15 procent bostadsintäkterna kommer från reglerade enheter.

– Vi strävar efter att erbjuda vänliga hem för kunder i alla stadier av livet och bidra till en sund bostadsmarknad. Vi har redan en betydande närvaro på Jylland och Fyn och de nya fastigheterna kompletterar vår befintliga portfölj väl med möjlighet till operativa synergier, säger Michael Byrgesen Hansen, Country Manager för Heimstaden, Danmark.

Nyckeltal
1. Förvärvspris: 3,5 Mdr kr (2,5 miljarder DKK). 2. 34 fastigheter varav 1 kommersiell. 3. 1.473 bostäder (120.944 kvm) varav 793 bostäder (63.943 kvm) under uppbyggnad. 5. Totalt 4 kommersiella enheter (3.732 kvm). 6. Cirka 15 procent reglerad bostadsintäkter. 7. Uppskattad årlig bruttohyresinkomst 183 Mkr med ett årligt rörelseresultat (NOI) om 148 Mkr.

Heimstaden Bostad fick råd av Gorrissen Federspiel och CBRE.


Heimstaden är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa som köper, utvecklar och förvaltar bostäder. Bolaget äger cirka 114.000 bostäder med ett fastighetsvärde på 180 Mdr kr.