14 april 2021

Redaktionen

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Rekryteringen av Karolina Brick (bilden) innebär att hon blir ny hållbarhetschef på Riksbyggen. Ökat fokus på klimatomställningen, gröna åtgärder inom det befintliga bostadsbeståndet och social hållbarhet är några av de frågor som hon vill driva extra mycket i sin nya roll. Karolina Brick kommer närmast från jobbet som miljöchef på Riksbyggen. Karolina Brick efterträder Therese Berg som går vidare till en ny tjänst på Uppsalahem.

– Det ska bli både spännande och roligt att axla jobbet som hållbarhetschef på Riksbyggen. Riksbyggen har en tydlig strategi att ligga i täten när det gäller hållbar utveckling, både inom nyproduktion av bostäder och fastighetsförvaltning, säger Karolina Brick.

Riksbyggen utsågs nyligen till Sveriges Grönaste Varumärke inom nyproduktion av bostäder, enligt konsultföretaget Differ.

– Över en halv miljon människor bor i bostäder som Riksbyggen förvaltar och med tanke på vår storlek har vårt hållbarhetsarbete stor betydelse både i faktiska åtgärder och som inspiratör för att fler ska bli mer hållbara, säger Karolina Brick.

Karolina Brick är utbildad civilingenjör och teknologie licentiat från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Tidigare har hon arbetat som miljökonsult på Grontmij och som miljöspecialist på Postnord. Hon har varit på Riksbyggen i snart åtta år med tidigare roller som hållbarhetsspecialist och nu senast miljöchef.

– Takten i klimatomställningen måste öka om Sverige och världen ska klara klimatmålen och Riksbyggen har ett stort ansvar att driva på utvecklingen. Jag vill bland annat öka fokus på livscykelperspektivet för att lyfta frågor kring exempelvis byggnadsmaterialens klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet, berättar Karolina Brick.

Riksbyggen vill bidra till en grön omställning i det befintliga beståndet och har tagit fram ett förslag om ett statligt stödpaket för gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar.

– Det finns en outnyttjad potential i bostadsrättsföreningarnas byggnader och tillhörande gårdar. En hel del görs redan idag men takten skulle kunna ökas och vi vill se ett stöd för att rusta byggnaderna bättre för klimatförändringar och investera i åtgärder som ger energieffektivisering, ökad biologisk mångfald och främjar en cirkulär en ekonomi, säger Karolina Brick.

Genom sin ombyggnadsverksamhet hjälper Riksbyggen bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare att underhålla och utveckla sina fastigheter och samtidigt bli mer hållbara.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Humlegårdens Fastigheters bolagsstämma utsåg i mars 2021 Jonas Rosman (bilden) till ny styrelseledamot.

Jonas Rosman
, född 1963, är sedan 2015 vd för Länsförsäkringar Skaraborg. Dessförinnan arbetade han som vd för Hushållningssällskapet Skaraborg. Tidigare i sin karriär har Rosman arbetat på LRF Konsult som chefsekonom och affärsområdeschef. Utöver uppdraget i Humlegårdens styrelse är Rosman även styrelseordförande i Skaraborg Invest AB samt styrelseledamot i Hällefors Tierps Skogar AB.

Humlegården Fastigheters styrelse består därmed av följande personer: Styrelseordförande Tomas Eriksson samt styrelseledamöterna Karin Starrin, Sten Dunér, Ola Evensson, Per-Ove Bäckström och Jonas Rosman.


 

 

 


Projektet Facklan i Motala omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger. Huset uppförs i 15 våningar.


Nu har bygglovet gått igenom för Facklan – det nya bostadshus som ska stärka Motalas norra stadsdelar. Det som tidigare var några undanskymda närbutiker och outnyttjat grönstråk markeras med ett högt bostadshus med vattenutsikt som bidrar till ett levande lokalcentrum och en utvecklad park. Gestaltningen står White Arkitekter för och det är NCC som bygger.

Projektet Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger. Huset uppförs i 15 våningar och redan från våning sju får de boende utsikt över Vättern. På plan 14 och 15 skapas lokaler med egen entréhiss, som exempelvis kan hyras ut till en bistroverksamhet.

Uppdraget att komplettera ett bostadskvarter från 50-talet med nya tillgänglighetsanpassade lägenheter växte till att bli ett nytt landmärke som kan stärka stoltheten och nybyggarandan i Vätterns sjöstad. Kronan på verket och det som kommer att få det nya huset att symboliskt lysa som en fackla är cafélokalen högst upp.

De viktigaste aspekterna i gestaltningsarbetet har varit att utforma bostäder som tar tillvara på det fantastiska läget med utsikt över Vättern, Motalas historiska stadskärna och Motala ström och samtidigt skapa en byggnad som fungerar i och bidrar till den befintliga närmiljön.

– Jag är väldigt glad att projektet genomförs med tegelfasader. Georg Varhelyis femtiotalslameller i gult tegel får med höghuset en ny kompis som inte är så främmande som man först kan tänka. Efterkrigstidens modernistiska bostadsområden var ofta utformade med en hög byggnad i centrum och så blir det nu i efterhand även här. Ambitionen har varit att gestalta en dominerande byggnad som upplevs som slank och självklar i stället för stor och klumpig, säger Anders Ejdeholt, ansvarig arkitekt på White i Örebro.

White har arbetat med projektet från första skiss till bygghandling och bistått Bostadsstiftelsen Platen genom hela planarbetet i en så kallad byggherredriven detaljplan. Genom den rollen har White kunnat samordna den komplexa och politiskt högintressanta planprocessen och tagit fram förslag, öppet diskuterat och analyserat olika vägval i projektet i samverkan med Motala kommun, Bostadsstiftelsen Platen och NCC. White står även för landskapsgestaltning och belysningskoncept.

– Resultatet av ett projekt av den här storleken bygger alltid på ett gott samarbete mellan många olika parter. Det är sådana här seriösa och engagerade fastighetsägare och byggare vi arkitekter drömmer om. Respekt, arbetsglädje och ett väldigt fint hus! säger Anders Ejdeholt. Projektet går under namnet Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger. Huset uppförs i 15 våningar och redan från våning sju får de boende utsikt över Vättern. På plan 14 och 15 skapas lokaler med egen entréhiss, som exempelvis kan hyras ut till en bistroverksamhet.

 

 

 


Sveafastigheter och Imperia Fastigheter kommer samarbeta nära för utvecklingen av nya Oxbacken Centrum i Västerås, där Sveafastigheter avser att utveckla hyresrätter medan Imperia Fastigheter fokuserar på bostadsrätter.


Sveafastigheter har avtalat med Imperia Fastigheter om förvärv av mark för utveckling av 127 hyreslägenheter i Nya Oxbackens Centrum i Västerås. Med de nya hyreslägenheterna kommer Sveafastigheter förvalta över 600 lägenheter i Västerås, med fokus på energieffektiva fastigheter med smidiga mobilitetslösningar för hyresgästerna.
Sveafastigheter är ett dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB.

Sveafastigheter och Imperia Fastigheter kommer samarbeta nära för utvecklingen av nya Oxbacken Centrum, där Sveafastigheter avser att utveckla hyresrätter medan Imperia Fastigheter fokuserar på bostadsrätter. Lägenheterna blir ett välkommet tillskott av bostäder för alla åldrar i ett område med god tillgång till service, sjukvård och publika kommunikationer.

– Utvecklingen av Oxbacken Centrum förstärker vårt engagemang i Västerås. Vi vill vara en långsiktig, lyhörd och nära samarbetspartner till Västerås Stad, säger Viktor Mandel, vd för Sveafastigheter.  

De blivande bostäderna i Oxbacken kommer ha solceller på taken och fasader i trä, tegel och puts, som kommer harmonisera väl med nuvarande bebyggelse i området. Preliminär byggstart under första kvartalet 2023. 

Med Oxbackens centrala läge kommer Sveafastigheter kunna erbjuda sina hyresgäster långtgående mobilitetsinsatser som uppmuntrar till gång, cykel och kollektivtrafik som alternativ till användning av egen bil. Hyresgästerna kommer att ha tillgång till cykelpool med bland annat lådcyklar och elcyklar samt en reparationsverkstad.

– Vi utvecklar bostäder där vi vill underlätta för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val, som att använda gång, cykel och kollektivtrafik som de mest naturliga sätten att förflytta sig, säger Lars Gärde, grundare och affärsutvecklingschef, Sveafastigheter Bostad.  

Sveafastigheter har bred erfarenhet av mobilitetslösningar för sina hyresgäster. År 2020 färdigställdes Cykelkungen, Uppsalas första hyresrättshus med P: Tal: 0, vilket innebär noll parkeringsplatser för bilar, men många för cyklar. I Västerås har Sveafastigheter tidigare utvecklat och färdigställt Neptun, som fortfarande är Sveriges största plusenergihus, vilket innebär att huset producerar mer energi än vad det förbrukar. Nyligen publicerade Sveafastigheter en studie med Neptun som utgångspunkt, där det undersökts hur koldioxidutsläpp kan minskas vid byggnation med betonggrund och betongstomme. Studiens resultat visar att det går att halvera utsläppen om Neptun skulle byggas igen med rådande metoder och tekniker. Värdefull kunskap som Sveafastigheter tar med sig till kommande projekt. 

Sedan tidigare förvaltar Sveafastigheter 413 lägenheter på Öster Mälarstrand i Västerås, där det under 2021 planeras för byggstart av ytterligare ett 90-tal lägenheter i kvarteret Najaden. 

 

 


De tre läkarna bakom Almakliniken är från vänster: Mattias Bengtsson, Anna Drejenstam och Nikolas Östlund Papadogeorgos.

 

 

 

 Atrium Ljungberg äger totalt 30.000 kvm i Bas Barkaby, Järfälla, ytor för kontor, vård och utbildning, samt bibliotek och multihall. Fotograf: Objekt 360

 


Almakliniken som är specialiserade inom allmän- och hjärtmedicin, utökar verksamheten i Atrium Ljungbergs lokaler för en etablering i Bas Barkarby i Järfälla. Ökad tillgänglighet för ett större upptagningsområde är fokus när de öppnar intill den kommande tunnelbanestationen.

Mitt i Barkarbystaden, som är ett av Stockholms mest expansiva områden, blir Bas Barkarby ett multifunktionellt kvarter för näringsliv, kultur, lärande och hälsa med invigning i början av 2022. Redan idag reser sig byggnaden som ett riktmärke med sina fjorton våningar intill E18, fjärrtåg och den kommande tunnelbanestationen.

–  Vi är jätteglada över etableringen som ytterligare befäster Bas Barkarbys och områdets attraktivitet, säger Catarina Sjömark som är affärsutvecklare på Atrium Ljungberg. Almaklinikens ambitioner stärker Bas Barkarbys erbjudande som en välkomnande och levande plats.

Almakliniken är specialiserad på allmän- och hjärtmedicin och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Nu kompletterar de mottagningen på Jakobsbergs sjukhus med nya lokaler i Bas Barkarby under våren 2022. De har också planer på att erbjuda fler tjänster i Bas Barkarby.

–  Det känns fantastiskt att öppna i Bas Barkarby, nu blir vi tillgängliga för ett större område, säger dr Nikolas Östlund Papadogeorgos, hjärtspecialist och medgrundare av Almakliniken. Våra utvecklingsplaner är att bli navet i Järfällas öppenvård och specialistvård. Samtidigt fortsätter vi att prioritera att våra patienter får träffa samma läkare vid varje besök, vilket är mycket uppskattat.ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Hyresavtalet med Almakliniken på drygt 900 kvm och är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Bas Barkarby är miljöcertifierat enligt Breeam, nivå very good.

Bas Barkarbys om totalt 30.000 kvm rymmer lokaler för kontor, vård och utbildning, samt bibliotek och multihall.
 

 

 


Det är SBB:s dotterbolag, Sveafastigheter, som ska uppföra bostäderna som består av två kvarter med totalt 356 hyresrätter, 12 LSS-bostäder och en ny förskola i Jordbro centrum.


Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens, SBB:s första detaljplan av tre i centrala Jordbro är lagakraftvunnen och exploateringsavtalet är tecknat med Haninge kommun för 356 hyresrätter, 12 LSS-bostäder och en ny förskola.

SBB påbörjade 2017 tillsammans med kommunen arbetet med att omvandla Jordbro Centrum. Den första detaljplanen av tre för nya Jordbro Centrum är nu lagakraftvunnen och exploateringsavtal är tecknat med Haninge Kommun avseende 27.000 kvm BTA bostäder.

Det är SBB:s dotterbolag, Sveafastigheter,
som ska uppföra bostäderna som består av två kvarter med totalt 356 hyresrätter, 12 LSS-bostäder och en ny förskola, allt byggt i Miljöbyggnad Silver.

– Det är glädjande att vi nu kan påbörja byggnation av den första av tre etapper så snart bygglov beviljats. När allt är färdigt så innebär detta ett stort lyft för området med drygt 350 nya hyresrätter i Jordbro centrum, säger Krister Karlsson, vice vd för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

– Det här är ytterligare en milstolpe för de spännande förändringar som är på gång i Jordbro. Parallellt med att Vega och Handens stadskärna som växer fram gör vi nu stora satsningar i Jordbro som knyter ihop området när Haninge går från förort till stad, säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

– Det här en är viktig del i den omfattande stadsutvecklingen som pågår i Jordbro. Utvecklingen och moderniseringen av Jordbro centrum är grundläggande delar för att uppnå vår ambition med en levande, attraktiv och trygg stadsdel, säger Petri Salonen (C) kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

SBB är en betydande aktör inom Haninge Kommun med pågående produktion av drygt 400 lägenheter samt cirka 12.000 kvm samhällsfastigheter i form av en kommunal skola samt tillhörande kontor som certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Utöver pågående produktion bedriver SBB utveckling av cirka 170.000 kvm byggrätter för bostads- och samhällsfastighetsändamål i Haninge.

 

 

 


Niam köper 782 hyresbostäder i fem regionala tillväxtstäder på Jylland; Århus, Silkeborg, Kolding, Randers och Fredericia. Tillsammans omfattas de 646 radhus och 136 lägenheter om totalt cirka 70.000 kvm, vilket ger en genomsnittlig storlek på 88 kvm per enhet.


Niam har förvärvat 782 nyckelfärdiga bostäder i fem tillväxtstäder på Jylland, Danmark. Portföljen består av 10 fastigheter med 646 radhus och 136 lägenheter som alla byggs av den välkända danska utvecklaren Birch Ejendomme som tidigare levererat cirka 1.200 enheter av hög kvalitet till Niam. När fastigheterna står färdigbyggda kommer de ha en DGNB-miljöcertifiering.

Bostäderna finns i fem regionala tillväxtstäder på Jylland; Århus, Silkeborg, Kolding, Randers och Fredericia. Tillsammans omfattas de cirka 70.000 kvm, vilket ger en genomsnittlig storlek på 88 kvm per enhet.

Michael Berthelsen
, Country Manager Danmark på Niam, säger:
– Vi är glada att fortsätta vår relation med Birch Ejendomme som kontinuerligt levererar högkvalitativa hem som uppfyller marknadens behov. Förvärvet av dessa tillgångar stöder vår ambition att bygga en bostadsportfölj i Danmark med fokus på högkvalitativa byggnader, uthyrda till hållbara hyresnivåer. Dessutom är det en viktig faktor för Niam som samhällsutvecklare att bostäderna är miljömässigt hållbara vilket kommer att bekräftas med en DGNB-certifiering.

Thomas Bertelsen, Partner på Birch Ejendomme, säger:
– På Birch Ejendomme är vi mycket glada över att kunna utöka vårt nära förhållande och vårt professionella samarbete med Niam genom denna transaktion och att en så ansedd nordisk investerare har en fortsatt önskan att genomföra fastighetsaffärer med oss. Denna transaktion är ett resultat av den fantastiska resa som vi på Birch Ejendomme genomgår och den stöder vår ambition att leverera uthyrda hållbara kvalitetsbyggnader till bostadsmarknaden i danska tillväxtstäder, vilket har präglat vårt samarbete med Niam de senaste åren.

Enheterna kommer att levereras successivt under två års tid där den första överlämningen planeras ske i september 2021 och den sista i oktober 2023. Niam har förvärvat 782 nyckelfärdiga bostäder i fem tillväxtstäder på Jylland, Danmark. Portföljen består av 10 fastigheter med 646 radhus och 136 lägenheter som alla byggs av den välkända danska utvecklaren Birch Ejendomme som tidigare levererat cirka 1.200 enheter av hög kvalitet till Niam. När fastigheterna står färdigbyggda kommer de ha en DGNB-miljöcertifiering.

Bostäderna finns i fem regionala tillväxtstäder på Jylland; Århus, Silkeborg, Kolding, Randers och Fredericia. Tillsammans omfattas de cirka 70-000 kvm, vilket ger en genomsnittlig storlek på 88 kvm per enhet.

Michael Berthelsen,
Country Manager Danmark på Niam, säger:
– Vi är glada att fortsätta vår relation med Birch Ejendomme som kontinuerligt levererar högkvalitativa hem som uppfyller marknadens behov. Förvärvet av dessa tillgångar stöder vår ambition att bygga en bostadsportfölj i Danmark med fokus på högkvalitativa byggnader, uthyrda till hållbara hyresnivåer. Dessutom är det en viktig faktor för Niam som samhällsutvecklare att bostäderna är miljömässigt hållbara vilket kommer att bekräftas med en DGNB-certifiering.

 

 

 


ALM Småa Bostad omvandlar Ericssons gamla industriområde vid Telefonplan även kallat The Brick. Det färdigställda kvarteret Terra samt de byggstartade kvarteren Lignum, Alba och Rubigo utgör 1.016 bostäder av totalt 1.450.


ALM Småa Bostad byggstartar ytterligare två etapper i The BRiCK-området, Telefonplan. Alba består av 396 lägenheter med ett källargarage i 3 våningar och Rubigo omfattas av 70 lägenheter. Projekten har totalt 8 lokaler i entréplan. De 474 enheter innebär den största enskilda byggstarten under ALM-koncernens verksamhet. Dessutom uppnår ALM Småa Bostad nu rekordhög nivå med totalt 2 203 enheter i produktion varav 96 procent mot förvaltningsmarknaden.n.


– Det känns fantastiskt roligt att få byggstarta dessa fina projekt i The BRiCK. Byggstarten innebär rekordnotering för ALM Småa Bostad gällande enheter i produktion. Här utvecklar vi den typ av bostäder som vi ser allra störst behov av på marknaden – kvadratsmarta lägenheter av hög kvalité i kommunikationsnära lägen, säger Louise Eklund, affärsområdeschef ALM Småa Bostad.


Projektet involverar flera av ALM-koncernens bolag där ALM Småa Bostad utvecklar, 2xA Entreprenad är totalentreprenör och Svenska Nyttobostäder kommer att äga och förvalta de färdigställda enheterna. De färdigställda enheterna beräknas tillträdas Q4 2023 respektive Q2 2024 och är en del av den större transaktionen där Svenska Nyttobostäder i augusti 2020 tecknade bindande förvärvsavtal för fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 11,8 Mdkr.


ALM Småa Bostad omvandlar Ericssons gamla industriområde vid Telefonplan även kallat The Brick till ett levande bostadsområde med kommersiella bottenvåningar i samtliga kvarter. Det färdigställda kvarteret Terra samt de byggstartade kvarteren Lignum, Alba och Rubigo utgör 1.016 bostäder av totalt 1.450. The Brick är en väl integrerad del av Stockholm, tack vare närheten till kollektivtrafik, cykelbanor och promenadstråk direkt in till Stockholm city. Området är mycket populärt med flertalet restauranger och bra närservice.

 

 

 


Sedan tidigare äger Catena fastigheten Björröd 1:205 som ligger strax intill den fastighet, Björröd 1:208 om 7.500 kvm, som nu förvärvas i Härryda kommun, nära Landvetter.


Catena köper fastigheten Björröd 1:208 som ligger i Härryda kommun, nära Landvetter. Den drygt 7 .500 kvm stora fastigheten är fullt uthyrd till Liseberg AB.

Förvärvet sker som ett bolagsförvärv till ett fastighetsvärde om 79 Mkr, säljare är BRA Framtid 5 AB. Tomtarealen är 17.100 kvm och fastighetens uthyrningsbara yta är drygt 7.500 kvm. Hyresgäst är Liseberg AB.


– Med förvärvet förstärks Catenas position och närvaro ytterligare i området kring Landvetter, ett område som vi ser har potential att bli ett av landets främsta logistiknav. Vidare är den aktuella fastighetens stomme byggd i trä, en lösning som vi utifrån miljö- och hållbarhetsaspekter bedömer som mycket intressant och som vi nu kommer kunna utvärdera i en driftsatt fastighet, säger Jonas Arvidsson, regionchef Göteborg på Catena.

Sedan tidigare äger Catena fastigheten Björröd 1:205 som ligger strax intill den fastighet som nu förvärvas. Catena vill också utveckla 210.000 kvm mark i området kring Landvettermotet med ambitionen att uppföra högprofilerade logistikanläggningar med höga krav på arkitektur och hållbarhet

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Rekryteringen av Frida Liljehammar Hult (bilden) innebär att hon har utsetts till chef för HSB Stockholms Kund- och Medlemsservice. Hon rekryteras internt och kommer närmast från motsvarande roll på HSB Norra Stor-Stockholm. Hon tillträdde sin tjänst den 12 april 2021.

HSB Stockholms Kund- och Medlemsservice har de senaste åren ökat i kundnöjdhet. I senaste mätningen gav 91 procent av 20.000 tillfrågade kunder medarbetarnas engagemang betyget 4 eller 5 av 5 möjliga.

– Att bygga goda kundrelationer är avgörande för vår affär och Frida, med sin långa erfarenhet av ledarskap och kundservice inom olika branscher är en utmärkt person att ta det arbetet vidare. Det känns extra positivt att Frida rekryteras internt. Det visar att våra satsningar på kompetensutveckling och att erbjuda karriärvägar inom HSB fungerar och framför allt att våra medarbetare vill stanna kvar, säger Sofie Roy, affärsområdeschef Förvaltning och vice vd för HSB Stockholm.

Frida Liljehammar Hult har tidigare varit chef för kundservice inom Telia och Tieto med personalansvar för ett stort antal medarbetare.

– Genom att lyssna in kundernas önskemål och införa nya digitala tjänster som gör vår service mer lättillgänglig ska vi ge kunderna en bra upplevelse som de gärna berättar om för andra, säger Frida Liljehammar Hult, chef Kund- och Medlemsservice, HSB Stockholm.

HSB Stockholms Kund- och Medlemsservice har cirka 70 medarbetare som handlägger cirka 250.000 ärenden per år