29 januari 2023

Redaktionen

torsdag, 01 juli 2021 14:32

Daniel Jirhäll lämnar Fabege för CBRE

 

 Rekryteringen av Daniel Jirhäll innebär att han blir ansvarig för CBRE och A&T Office Agency, Investor Leasing, ett affärsområde som agerar som rådgivare gällande uthyrningar i hela Sverige, med fokus på de tre storstadsregionerna.Daniel Jirhäll blir ansvarig för CBRE och A&T Office Agency, Investor Leasing.

 

 

Office Agency har medarbetare på kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. Teamet upplever stor efterfrågan från marknaden. Nu har CBRE rekryterat Daniel Jirhäll som ansvarig chef för affärsområdet. Han är väl känd i fastighetsbranschen med 20 års erfarenhet i ledande positioner där han visat imponerande resultat.

Han kommer närmast från Fabege, där han arbetat sedan 11 år som fastighetschef, och bland annat varit med i utvecklingen av Arenastaden, från första spadtaget till vad det är idag.

  

 

 


Arwidsro förvärvar E-center om 11.242 kvm i de centrala delarna av handelsområdet Center Syd.

 


Arwidsro förvärvar E-center i Kävlinge kommun av Myrko Fastigheter AB. Fastigheten Löddeköpinge 14:40 är en modern dagligvaruankrad handelsfastighet med en uthyrningsbar area om 11.242 kvm i de centrala delarna av handelsområdet Center Syd.

Fastigheten har en beläggningsgrad om 100 procent med Willys, Blomsterlandet och Stadium Outlet som ankarhyresgäster. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 145 Mkr och hyresvärdet till cirka 14,4 Mkr. Arwidsro tillträder fastigheten 1 juli 2021.

–  Det känns verkligen kul att inleda sommaren med ytterligare ett förvärv av stark dagligvaruankrad handel i södra Sverige och Öresundsregionen. Vi tackar Myrko Fastigheter för en väl genomförd affär och ser nu fram emot att arbeta tillsammans med hyresgästerna för en fortsatt positiv utveckling av fastigheten och området, säger Gustav Lilliehöök, transaktionsansvarig på Arwidsro.

Tidigare fastighetsägaren har de senaste åren genomfört omfattande renovering och modernisering av fastigheten vilket tillsammans med Arwidsros förstudie för certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift skapar goda förutsättningar för fortsatt hållbar utveckling av fastigheten.

Handelsområdet Center Syd är en av Skånes mest välbesökta handelsplatser, strategiskt belägen utmed E6/E20 mellan Malmö, Lund och Landskrona. Öresundsregionen är en av Europas mest dynamiska och expansiva regioner och har cirka 4 miljoner invånare. I regionen genereras mer än en fjärdedel av Sveriges och Danmarks samlade BNP och integrationen mellan Köpenhamn och Malmö utgör en viktig drivkraft till regionens utveckling.

Arwidsro biträddes av Törngren Magnell och säljaren av Advokatfirman Vinge och Catella Corporate Finance.


  

 

 


Ett joint venture mellan EQT AB Group och Broadgate Asset Management köper en bilprovning i Härryda utanför Göteborg.

 


Colliers har varit rådgivare vid försäljningen av en fastighet i Härryda utanför Göteborg. Fastigheten som består av en bilprovning om 1.620 kvm såldes i en off-marketprocess där Koncepthus är säljare och köpare är Svenska Verksamhetsfastigheter, ett joint venture mellan EQT AB Group och Broadgate Asset Management.

Tobias Magnussen
, Head of Capital Markets Stockholm på Colliers, säger:
– Vi tackar alla parter för en bra process och ser fram emot nästa affär i Göteborg.


  

 

 


Perspektiv skiss från arkitekttävlingen, vision för ombyggnaden av Frimmersdorf Kolkraftverk. Bild: Johannes Tovatt, Sweco Architects

 


Kolgruvorna i Tyskland läggs ner. Kvar blir enorma områden med utraderade samhällen och ett starkt påverkat ekosystem. Sweco har vunnit en internationell tävling med en framtidsstudie om hur dessa stora landområden ska återställas så att människor och djur kan leva där igen. Det handlar om att återskapa ett område som bland annat rymmer ett av världens till ytan största dagbrott för brunkol.

Sweco har vunnit den internationella arkitekttävlingen om hur ett 250 kvadratkilometer stort område kring dagbrottet Garzweiler i Düsseldorf, Tyskland, på bästa sätt ska återbyggas. Området, som är lika stort som Stockholms kommun, har påverkats i grunden av den gruvdrift som bedrivits under 50 års tid och som ska läggas ner 2038.

– Uppdraget är unikt då man kan se det som en symbol för hela klimatomställningen. Med projektet tar tyska staten konsekvenserna av användandet av fossila bränslen, säger Johannes Tovatt, ansvarig arkitekt på Sweco.

– Det kommer ta lång tid för ekosystemen att återgå till det normala. Stora delar av området kan idag liknas vid ett ökenlandskap. Bland annat har grundvattennivån sänkts från 3 meter till 300 meter med stora skador på allt levande som följd. När gruvnäringen avslutats kommer det att ta ca 50 år innan grundvattnet återkommit och fyllt den stora sjön, säger Johannes Tovatt.

Swecos experter inom flera olika områden vann tävlingen med en framtidsstudie. Studien fokuserar på att återskapa landskap och platser för framtidens byar och städer och att återställa åkermark och skog för djur och människor att leva där igen.

I framtidsstudien betonar Sweco återanvändningen av det som följt med kolindustrin, exempelvis genom att bland annat utveckla järnvägar och industri som idag används inom gruvnäringen. På så sätt bevaras minnen från den kol som har brutits.

När finansieringen för projektet är helt klar, vilket beräknas till slutet av 2021, börjar nästa steg med planarbetet som innebär fördjupade studier för hela området.  

 

 


CapMan Nordic Real Estate III Fund köper av Centria en modern kontorsfastighet i Häggvik, om 12.000 kvm, som ursprungligen år 2002 byggdes som ett Stockholmskontor för ABB.

 
CapMan Nordic Real Estate III Fund har förvärvat en modern kontorsfastighet i Häggvik av Centria. Den 12.000 kvm stora fastigheten, som utvecklades 2002 ursprungligen som ett Stockholmskontor för ABB, hyrs för närvarande ut till tre hyresgäster. När hyresavtalet löper ut planerar CapMan att hyra ut utrymmet till fler hyresgäster och diversifiera inkomstrisken i fastigheten. Dessutom kommer fastigheten att vara miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use.

Häggvik, beläget intill motorväg E4, är för närvarande under stark utveckling och kommer att förvandlas från ett detaljhandelsområde till ett livligt stadsområde med nya kommersiella utrymmen och cirka 5.000 nya lägenheter som ska färdigställas under de kommande tio åren. Området får ytterligare attraktivitet och tillgänglighet från utvecklingen av Stockholm Bypass, spårvagnsförlängningen och en ny pendeltågsingång 200 meter från fastigheten.

– Den här fastigheten är ett utmärkt tillskott till vår växande tredje mervärdesfond. Efter områdets utveckling och förbättrad tillgänglighet i kombination med vår aktiva ledning för att ytterligare modernisera och uppgradera kontorslokalen kommer utrymmets attraktivitet att öka ytterligare och ge en stor etableringsmöjlighet för ett stort urval av hyresgäster, säger Magnus Berglund, Investment Director på CapMan Real Estate.

CapMan Nordic Real Estate III Fund, lagets tredje nordiska värdeförädlingsfond, grundades i september 2020 och har slutfört den slutgiltiga stängningen på 564 MEUR, vilket överstiger målstorleken på 500 MEUR. Förvärvet blir fondens sjunde transaktion och den tredje i Sverige.
torsdag, 01 juli 2021 13:10

Ny regionchef i Bonava Sverige

 

 Rekryteringen av Carmith Mårtensson innebär att han har utsetts till ny chef för Bonava Sveriges största region, Region Riks. Carmith Mårtensson har lång erfarenhet från ledande roller inom projektutveckling och hanh ar tidigare varit vd för Wellbo Fastighetsutveckling och Wästbygg projektutveckling. Dessförinnan var han affärsutvecklingschef på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Carmith Mårtensson tillträder tjänsten den 1 augusti 2021 som ny chef för Bonava Sveriges största region, Region Riks. Fotograf: Peter Engström, Boman Foto

 


– Carmith Mårtensson är en erfaren ledare med ett gediget affärsmannaskap och ett stort nätverk i bland annat Göteborg, en av Bonava Sveriges största marknader. Carmith kommer, tillsammans med vårt team i region Riks, att fortsätta utveckla vår bostadsutveckling och stärka oss som bolag på marknaderna utanför Stockholmsregionen, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef för Bonava Sverige.

– Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya kollegor fortsätta utveckla regionen och leverera kvalitativa bostäder till våra kunder. Bonava är i en spännande fas och ligger i framkant både vad gäller digitalisering och hållbarhet, säger Carmith Mårtensson.

I Region Riks ingår den del av Bonavas verksamhet som bedrivs utanför Stockholm, där Bonava med utgångspunkt i Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå, utvecklar hem och levande grannskap till både konsument och investerare.

Carmith Mårtensson tillträder tjänsten den 1 augusti.  

 

 


K11, som Castellum köper i Järva Krog, omfattar knappt 13.000 kvm uthyrningsbar yta och den är uthyrd till 4/5-delar.

 

 NCC säljer kontorsprojektet K11 i Järva Krog till Castellum för drygt 1 miljard SEK. I och med färdigställandet av K11 är det första kvarteret av tre i den nya kvartersstaden nu fullt utvecklat.

Tillträde och erläggande av köpeskilling sker 1 juli 2021, vilket ger en positiv resultateffekt i affärsområde NCC Property Development i det tredje kvartalet. Affären genomförs som en bolagsförsäljning och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om drygt 1 miljard SEK.

– Nu säljer vi K11 som ingår i det första kvarteret av totalt tre som vi utvecklar i kvartersstaden Järva Krog. Stadsdelen kommer förutom kontorshusen med 1 800 arbetsplatser även inrymma cirka 500 bostäder, service, handel och en förskola när det är färdigutvecklat, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef för NCC Property Development.

K11 omfattar knappt 13.000 kvm uthyrningsbar yta och den är uthyrd till 4/5-delar. Kontorshyresgäster är bland annat PUMA, Hewlett Packard Enterprise, Viatris och Trafikverket. I byggnaden huserar även två restauranger och ett kafé. NCC lämnar sedvanliga hyresgarantier från och med tillträdesdagen.

Byggnaden är färdigställd och det återstår bara hyresgästanpassningar för vakanta lokaler samt färdigställande av tillhörande mobilitetscentrum med parkeringshus hösten 2021.

– Detta fina förvärv blir ett starkt komplement i vår portfölj med högkvalitativa kontorslokaler och ligger helt i linje med vår strategi för att fortsätta växa i Stockholm, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

K11 är det andra kontorshuset som NCC har färdigställt i Järva Krog och därmed är detta det första kvarteret som är fullt utvecklat med kontorshuset K12, där NCC, 3M och Philips har sina huvudkontor, samt bostadsprojektet Link som NCC har uppfört åt Aros Bostad. NCC planerar nu för att fortsätta utvecklingen av Järva Krog.

Hållbarhet genomsyrar K11, exempelvis finns bergvärme, sedumtak och generöst cykelgarage. Under byggprocessen har NCC dessutom arbetat med prefabricerat byggmaterial för att minska spill, återanvändning av krossade massor samt återvunnet byggmaterial så som mattor och parkett.  K11 har miljöcertifierats enligt det internationella systemet BREEAM, nivå Excellent.

  

 

 


Humlegården Fastigheter säljer för 950 Mkr Aprikosen 3, om 21.573 kvm i Solna strand, till Castellum. Fotograf: Gustav Kaiser

 

 Castellum förvärvar för 950 Mkr kontorsfastigheten Aprikosen 3 från Humlegården Fastigheter.

– Det känns klockrent för oss att ta plats i Solna strand som är ett väletablerat kontorskluster med goda kommunikationer och med närhet till bra service. Fastigheten har en bra hyresgästbas och ger oss utvecklingsmöjligheter samt är ett naturligt steg i vår ambition att växa ytterligare i Solna, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Solna strand är en delmarknad belägen mellan Sundbyberg och Huvudsta utmed Bällstaviken. Man når området enkelt oavsett transportsätt och det tar endast cirka 10 minuter in till Stockholm City med tunnelbana. Det är ett väletablerat kontorskluster som kommer fortsatta att utvecklas som kontorsmarknad.

 

– Castellum är en aktör som liksom Humlegården strävar efter att utveckla platserna där de är verksamma. I Solna strand pågår ett aktivt arbete där vi tillsammans med andra fastighetsägare i området samverkar kring stadsdelens utveckling. Här ser vi Castellums närvaro som ett positivt tillskott och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet. Just nu har vi ett stort fokus på utvecklingen av vårt bestånd, där vår största pågående satsning är det nya kvarteret Origo som uppförs i de norra delarna av Solna strand, strax intill Swedbank HQ och Grow Hotel, säger Anneli Jansson, vd för Humlegården.

 

– Läget med närhet till både tunnelbana och större trafikleder är en av många kvaliteter, konstaterar Martin Bjöörn, vd för Castellum Region Stockholm-Norr.  Det nya förvärvet stärker vår position i Stockholm och vårt produkterbjudande i delmarknaden Solna.

Aprikosen 3 byggdes 1972 och består av en hög- respektive lågdel. Fastigheten består av flexibla ytor i god standard och är certifierad enligt BREEAM In-Use ”Very Good”. De fem största hyresgästerna står för cirka 38 procent av hyresvärdet.

Affären i korthet

Castellum förvärvar fastighetsägande bolaget till kontorsfastigheten Aprikosen 3 av Humlegården Holding III AB. Förvärvspris: cirka 950 Mkr inklusive omkostnader. Tillträde: den 1 september 2021. Uthyrbar area: 21.573 kvm. Årligt hyresvärde: cirka 56 Mkr. Större hyresgäst: Fenix Outdoor AB. Ekonomisk uthyrningsgrad: 92 procent. Genomsnittlig kontraktsduration cirka 2,4 år.


torsdag, 01 juli 2021 12:12

SHH köper och säljer byggrätter

  

 

 


SB Bostad, ett bolag gemensamt ägt av SHH och Balder, har förvärvat SHH Landbolagets projekt Tumba Skog, om cirka 20 000 kvm BTA.

 

 SHH har den 30 juni 2021 tecknat avtal för avyttring av 300 bostadsbyggrätter i Folkets Park i Sundsvall till Amasten Fastighets AB (”Amasten”). Dessutom har SHH Landbolagets projekt Tumba Skog i Botkyrka, med byggrätter om cirka 60.000 kvm BTA, förvärvats av SHH:s och Balders gemensamma bolag SB Bostad.

SHH har avyttrat fastigheten Norrmalm 2:1 i Folkets Park, Sundsvall med tillhörande bostadsbyggrätter till Amasten. Detaljplanen för fastigheten vann laga kraft under 2018 och omfattar cirka 18 000 kvm BTA, motsvarande 300 bostadsbyggrätter med fri upplåtelseform. Folkets Park har ett attraktivt och centralt läge i Sundsvall med närhet till centrum, skolor och Mittuniversitetet.

SB Bostad, ett bolag gemensamt ägt av SHH och Balder, har förvärvat SHH Landbolagets projekt Tumba Skog. I samband med transaktionen har SHH även förvärvat 100 procent av SHH Landbolagets kvarvarande projekt. SHH Landbolagets kvarvarande projekt utgör bostadsbyggrätter om cirka 20 000 kvm BTA, vilka kommer utvecklas enskilt av SHH.

De två transaktionerna medför ett resultattillskott om cirka 20 Mkr under första halvåret.

– Dessa två affärer ligger i linje med SHH:s strategi att renodla portföljen och växa inom våra prioriterade regioner, vilka innefattar bland annat Storstockholm, Mälardalen och Skåne. Amasten är redan en etablerad aktör i Sundsvall och vi lämnar med stort förtroende över Folkets Park till en fastighetsägare som är aktiv i staden. Projekten i Landbolagets kvarvarande portfölj är samtliga belägna i Storstockholm. Tillsammans med Balder ser vi även fram emot att utveckla Tumba Skog vidare till en levande och hållbar stadsdel, säger Fredrik Alvarsson, vd för SHH Bostad.

SHH utvecklar prisvärda och funktionella bostäder såväl som samhällsfastigheter i Sveriges växande städer. Verksamheten omfattar hela kedjan från köp av mark för bostäder och samhällsfastigheter till försäljning av bostadsrätter samt långsiktig förvaltning av hyresrätter och samhällsfastigheter såsom vård- och omsorgsboende samt skolor. SHH har sedan start 2010 färdigställt cirka 40 fastighetsprojekt om cirka 175.000 kvm ljus BTA inkluderande cirka 2.100 boenden över hela Sverige. Den totala projektportföljen uppgick per den 31 december 2020 till 42 fastighetsprojekt om cirka 220.000 kvm ljus BTA, inkluderande 2.922 boenden, varav 766 i produktion och 2.156 bedömda boendebyggrätter.torsdag, 01 juli 2021 11:11

Skanska bygger kontorshus i Stavanger

  

 

 


Kontorshuset K8 kommer att bli en av de högsta byggnaderna i centrala Stavanger. Byggnaden kommer att bli 16 våningar hög och dessutom få tre våningsplan under marknivå. Den totala ytan uppgår till 15.000 kvm. Bild: schmidt hammer lassen

 

 Skanska har tecknat avtal med Base Property om att bygga ett kontorshus i Stavanger, Norge. Kontraktet är värt NOK 480M, cirka 480 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2021.

Projektet K8 kommer att bli en av de högsta byggnaderna i centrala Stavanger. Byggnaden kommer att bli 16 våningar hög och dessutom få tre våningsplan under marknivå. Den totala ytan uppgår till 15.000 kvadratmeter och byggnaden rymmer cirka 600 kontorsplatser, konferenslokaler, lunchställen och restauranger.

K8 är beläget nära navet för kollektivtrafik i Stavanger och är också särskilt anpassat för cykelpendling. Det har höga klimat- och miljöambitioner och ska certifieras enligt BREEAM NOR Excellent. Projektet har också höga ambitioner vad gäller arbetsmiljön. Byggnaden kommer att certifieras enligt Well Building Standard, ett internationellt certifieringssystem för hälsofrämjande byggnader baserat på medicinsk forskning.

Byggarbetet förväntas starta under det tredje kvartalet 2021 och projektet kommer att slutföras under det fjärde kvartalet 2023.