20 juli 2024

Redaktionen

fredag, 20 januari 2012 13:21

Kista Galleria och A6 slog rekord år 2011

kista_basta_galleria
Kista Galleria, norr om Stockholm, utformades av Scheiwiller Svensson
Arkitektkontor.


För Kista Galleria var 2011 det mest framgångsrika året någonsin. Handelsplatsens omsättning översteg 2,3 mdr och antalet besökare ökade med 5 procent. För fastighetsbolaget steg både verksamhetens driftnetto och värderingen till toppnoteringar. Det i en period när den svenska detaljhandeln hade den svagaste utvecklingen på 15 år och nedgången på stockholmsbörsen var -16,7 procent.

Kista Galleria är Stockholms mest välbesökta köpcentrum. Det attraherade drygt 18,1 miljoner  år 2011, cirka 850 000 fler än föregående år. Omsättningen uppgick till cirka 2 353 mkr, vilket är en ökning med 3,6 procent jämfört med 2010.

kista_galleria_gunnar_massing_vd– Kista Galleria har under året stärkt sin marknadsledande position ytterligare. Det är konstant förnyelse och utveckling av handelsplatsen som ligger till grund för framgångarna, vilket möjliggörs av bolagets finansiellt starka och långsiktiga ägare, understryker Gunnar Mässing (bilden till höger), vd för Kista Galleria.

– Kontinuerlig förnyelse av kunderbjudande i kombination med tillgängligheten, de generösa öppettiderna och rikligt med nöjen och upplevelser som Filmstaden Kista, Food Court, O`Learys Kista Bowling och 5D- biografen Zinnemax 5D attraherar allt fler besökare., tillägger Jan Gösbeck, Centrumchef.

Även A6 Center i Jönköping redovisar den bästa julhandeln någonsin. Under december månad uppgick försäljningen till drygt 140 mkr, vilket är en ökning med över 3 procent jämfört med föregående år. A6 Center (som är beläget på A6 Handelsområde) ägs av tjänstepensionsbolaget Alecta och har 75 butiker och årligen över 5 miljoner besökare på en yta om cirka 25 000 kvm. 

– Det är givetvis mycket tillfredsställande att A6 Center, trots flera nyetableringar i regionen de senaste åren, uppvisar nytt försäljningsrekord. Efter en ganska trög inledning på månaden tog omsättningen rejält fart i samband med julhelgen och efterföljande mellandagsrea, ett tydligt kvitto på centrets attraktionskraft”, säger Lars Bröms, Centrumchef vid Newsec Asset Management som förvaltar A6 Center.

Det var segmenten elektronik, guld och smycken samt inredning och böcker som stod för de största ökningarna. Även kläder och skor utvecklades klart bättre än den generella utvecklingen i landet enligt Svensk Handels Blixtindex.

 

torsdag, 19 januari 2012 21:42

Balder köper för 400 Mkr i Malmö

marriott_renaissance_malmoeBalder har ingått ett avtal om att köpa fastigheten Rosen 9 belägen vid Lilla Torg i centrala Malmö. Fastigheten har en yta om cirka
11 000 kvm och är huvudsakligen uthyrd till ett femstjärnigt hotell som opererar under varumärket Marriott Renaissance.

Köpeskillingen uppgår till cirka 400 Mkr, varav 265 Mkr ska erläggas genom emission av 1 miljon preferensaktier till en teckningskurs om 265 kr per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för Balders preferensaktie på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 1 december till 30 december 2011.

Tillträde ska ske den 30 januari. Styrelsen har därför för avsikt att, med stöd av bemyndigande från årsstämman, besluta om kvittningsemission på tillträdesdagen.

Balder har informerats om att säljaren av fastigheten har ingått avtal om att vidareförsälja ovanstående 1 000 000 preferensaktier till Swedbank, som i sin tur har beslutat att erbjuda dessa preferensaktier till försäljning i ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare åt Balder i samband med transaktionen.

 
torsdag, 19 januari 2012 21:42

Optimal utvecklar Mobilia Mantorp

mobilia-1


 

 

 

 

 

 

Den norska fastighetskoncernen Wahl Eiendom har gett Optimal uppdraget att utveckla och hyra ut handelsplatsen Mobilia Mantorp i Östergötland.

optimal-k-christensen-w– Vi har länge haft planer på att utveckla Mobilia Mantorp, och med det framgångsrika City Gross som vår ankarverksamhet fram till 2025 är det nu dags att sätta spaden i jorden, säger Pål Erik Christophersen, vd för Wahl Eiendom.

Totalt ska cirka 40 000 kvm ny handelsyta byggas till, vilket innebär att hela handelsplatsen kommer att omfatta 60 000 kvm handel vid färdigställandet. Samtidigt kommer antalet p platser att öka från dagens 1 200 till 2 000.

– Vi vet att konkurrensen från Linköping är hård men Mobilia Mantorp har en given potential med sitt utmärkta läge och det faktum att alla känner till det, säger Kenneth Christensen (bilden till höger), vd Optimal.

 
torsdag, 19 januari 2012 21:41

Sweco projekterar nya kulturhuset i Umeå

kulturhus-umea-wSweco har anlitats av Balticgruppen Byggproduktion i uppförandet av det nya kulturhuset i Umeå. Byggnaden omfattar 25 000 kvm och Sweco står för all VVS- och sprinklerprojektering. Uppdraget är värt drygt 5 Mkr. Arkitekter är Snøhetta och White.

Umeå blir Europeisk kulturhuvudstad år 2014. Lagom till invigningen ska huset stå färdigt. Det uppförs vid älven och ska, utöver ett kulturcenter, innehålla handel, restauranger samt hotell. Byggkostnaden är beräknad till 550-600 Mkr.

 

uppsala_domkyrkaKonsultföretaget Tyréns tar över Niras byggnadsantikvariska verksamhet i Sverige. Den samlade kompetensen om 22 specialister inom Tyréns gör företaget till Nordens ledande aktör inom byggnadsvård och kulturmiljö.


Vid sidan av Tyréns har Niras byggnadsantikvarier positionerat sig som en av Sveriges ledande aktörer inom området byggnadsvård & kulturmiljö. Niras tjänster och rådgivning inom byggnadsvård sträcker sig från konceptutveckling och projektering till byggprocess. På företagets meritlista finner vi prestigeprojekt med stor variation – från projekt som Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn och Malmö Centralstation till miljonprogramsområdet Hallonbergen utanför Stockholm.

tyrens_tomas_alsmarker – Genom detta övertagande kommer vi på Tyréns att kunna möta våra kunders behov inom detta allt viktigare område bättre än någonsin. Vi kompletterar varandra såväl geografiskt som vad gäller kunskap och kompetens, säger Tomas Alsmarker (bilden till höger), vice vd på Tyréns.

Tyréns har under de senaste åren byggt upp en omfattande kompetens inom området byggnadsvård & kulturmiljö och har i dag specialister och disputerade inom flera olika områden. Tyréns byggnadsantikvarier har bland annat medverkat i prestigeprojekt som Stockholms slott, domkyrkorna i Kalmar och Uppsala (bilden ovan) samt flytten av Kiruna.

niras_jan_leife– Tyréns och Niras byggnadsantikvarier kommer nu att finnas tillsammans i en multidisciplinär miljö. Detta innebär att vi har möjlighet att erbjuda våra befintliga och nya kunder marknadens mest intressanta utbud av sammansatta och kvalificerade konsulttjänster inom byggnadsvård & kulturmiljö, fortsätter han.

– Affären skapar möjligheter för oss på Niras att fokusera på att utveckla och expandera våra strategiska tjänster och kärnområden. Samtidigt säkerställer vi våra möjligheter att fortsätta erbjuda byggnadsantikvariska tjänster genom det samarbetsavtal vi nu tecknat med Tyréns. Vi är övertygade om att detta blir en mycket bra lösning för alla inblandade parter, konstaterar Jan Leife (bilden till vänster), vd för Niras i Sverige.

 
torsdag, 19 januari 2012 15:43

Götenehus på Ideal Home Show

gotene_reymersholm
Götenehus hustyp Reymersholm ska ställas ut på Ideal Home Show i år.
Illustration: Götenehus

Svenska Exportrådet i Storbritannien har bjudit in och rekommenderat Götenehus, som representant för god svensk design och tradition, att medverka på Storbritanniens största konsumentutställning, Ideal Home Show i London. Utställningen pågår mellan den 16 mars 2012 och 1 april 2012.

I en visningsby på utställningen ska det uppföras tre hus; ett är utformat av HRH Prince Charles of Wales; ett annat har framtagits genom en arkitekttävling i Daily Telegraph; ett trede är hustypen Reymersholm ur Götenehus sortiment.

I Storbritannien finns nu en stor efterfrågan på svensk design som går under benämningen ”Scandimania”.  

The Ideal Home Show är Storbritanniens största konsumentutställning. Sedan starten år 1908 har det beräknats att över 65 miljoner människor har besökt utställningen. Utställning är således ett etablerat varumärke med en trogen publikbas över tid.

I september 2009 förvärvade Media 10 The Ideal Home Show från Daily Mail Group, vilket var första gången som mässan har bytt ägare i sin 103-åriga historia.

År 2011 överträffade Ideal Home Show alla förväntningar med nytt rekord i antal besökare – 267 450 personer.

Götenehus har även tecknat avtal med en ny agent i Storbritannien, som startar upp sin verksamhet i anslutning till utställningen Ideal Home Show.

 

onsdag, 18 januari 2012 21:42

Bucht går från Newsec till NCC

arvid-lindqvist-newsec-w
Arvid Lindqvist, ny chefekonom på Newsec.

 

marie-bucht-w
Marie Bucht blir Head of Business Intelligence på
NCC Property Development.

 

Marie Bucht kommer under våren att lämna Newsec för att anta rollen som Head of Business Intelligence på NCC Property Development. Inom Newsec har hon haft ansvar för rådgivnings-verksamheten som omfattar all typ av fastighetsrelaterad marknads- och strategisk analys, fastighetsvärdering och köprådgivning.

För att accentuera Newsecs makroekonomiska kompetens har Arvid Lindqvist per 1 januari tillträtt en nyinrättad roll som chefekonom för Newsec. Vidare tillträder Ulrika Lindmark per omgående rollen som värderingsansvarig, tillsammans med seniorrådgivare Jan Rosengren och övriga nyckelmedarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

 

 
tisdag, 17 januari 2012 22:57

Seán Quinn i konkurs på Irland

quinns-hotel-bed-breakjos_lond-I förra veckan lyckades IBRC (Irish Bank Resolution Corporation) få en tidigare konkurs mot Quinn på Northern Ireland ogiltigförklarad. Nu har The High Court i Dublin satt Quinn i konkurs, ett domslut som Quinn inte har bestridit.

I domslutet om konkursen i Dublin sägs att Quinn bedriver sin verksamhet på Irland och inte, som Quinn hävdar, på Northern Ireland.

I ett uttalande säger Quinn att IBRC för en vendetta mot honom och hans familj. För närvarande driver IBRC ett stort antal processer mot honom.

Forbes listade år 2006 Quinn som Irlands rikaste person, men nu kräver IBRC honom på ett lån om 2 miljarder euro som beviljades av Anglo Irish Bank. Nämnda bank, som grundades 1964, hade år 2008 ett så stort underskott att den blev tvångsnationaliserad år 2009 samtidigt som banken bytte namn till IBRC (Irish Bank Resolution Corporation). År 2009 var Anglo Bank samlade förluster otroliga 15,1 miljarder euro.

Quinns affärärer är komplexa. Hans stora aktieinnehav i Anglo Irish Bank gick inte att rädda efter Lehmans konkurs i september 2008. Därför likviderades Quinn Insurance, Irlands nästa största försäkringsbolag samt kedjan Quinn Hotels.

Intressant är att Quinn Investments Sweden AB avvecklades för först i juli 2011. I detta svenska fastighetsbolag fanns Quinns samtliga fastighetstillgångar i Ryssland, Ukraina och i Indien. Tillgångar, som var värderade som högst till cirka 6 Mdr kr, och som det fortfarande pågår rättsprocesser om. SF

 
tisdag, 17 januari 2012 22:56

Kronofogden hyr i Diligentias Masthusen

diligentia-kronofogden-malmInvid det nya torget i stadsdelen Masthusen i Västra hamnen, Malmö, uppför Diligentia ett kontorshus med butiker i bottenplan. Första hyresgäst blir Kronofogdemyndigheten som flyttar med 150 medarbetare in i slutet av 2013. Myndigheten har tecknat ett kontrakt på 3 500 kvm. Det nya huset får sex våningar i direkt anslutning till Västra hamnens nya stadsdelstorg, som ska utgöra navet i den nya stadsdelen.

– När vi valde de här lokalerna var miljöcertifieringen väldigt viktig för oss, liksom det strategiska läget i Västra hamnen i kombination med huset i sig själv. Dessutom har vi mycket bra erfarenhet av Diligentia som hyresvärd, eftersom vårt huvudkontor också valde att flytta till ett Diligentiahus i Sundbyberg i Stockholm under december 2010, säger Ola Hägglund, ekonomidirektör på Kronofogdemyndigheten.

 
hovas


I projektet Nya Hovås, cirka 15 km sydväst om Göteborgs centrum, planerar Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor för handel, service, kultur, kontor och cirka 900 bostäder. Nya Hovås är ett samverkansprojekt mellan Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden. Företagen vill erbjuda både bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. 

Den 17 januari fattade byggnadsnämnden i Göteborgs Stad beslut om att detaljplanerna ”Norr om Uggledal” och ”Närcentrum Brottkärr” ska ställas ut för samråd. Planerna avser ett större område väster om Brottkärrsmotet, kring Origohuset, som kallas för nya Hovås. Sammanlagt gäller det cirka 900 bostäder och 30 000 kvm för handel, service och kontor.

Unikt för projektet är att det planeras med hjälp av mer än 7 000 önskemål från grannar och andra intresserade. Ur alla idéer har en vision växt fram. Här vill man skapa en mittpunkt för alla generationer, där fördelarna från den lilla och stora staden förenas med hav och natur.

  – Vi vill att nya Hovås ska bli en upplevelse för alla sinnen, något nytt som vi inte tidigare har sett i Sverige. Med inspiration bland annat från dansk och holländsk, nyskapande arkitektur tänker vi oss ett mångfacetterat uttryck med olika fasadstilar, höjder, material och färgsättningar. Det ska vara en både modern och mysig atmosfär där människor vill arbeta, bo, handla och umgås – en livfull blandning av kultur, kontor, handel och bostäder. Väldigt klimatklokt förstås och med mycket service, säger Lena Andersson, chef för mark- och projektutveckling på HSB Göteborg.

Dialogen med allmänheten startade i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Nu ska samrådstiden pågå mellan den 8 februari och den 20 mars. Stadsbyggnadskontoret ska även kalla till ett samrådsmöte under februari månad då allmänheten ges möjlighet till ytterligare information och dialog.