4 juni 2023
tisdag, 10 januari 2012 22:35

Kritiskt för riskfyllda lån

Skrivet av 

Enligt Ralph Winter, CEO för Corestate Capital i Zug, Schweiz, hotar många problem den europeiska fastighetsmarknaden på grund av att ett stort antal fastigheter är finansierade med riskfyllda lån.

winter-ralph-wWinther uppger i ett pressmeddelande att det skapas mycket stress på fastighetsmarknaderna nu när europeiska banker har svaga balansräkningar. Detta leder till att många banker inte klarar efterfrågan på finansiering på grund av de krav på kapitaltäckning som de står inför.

Dessutom fokuserar bankerna på stabila och producerande tillgångar, men problemet är att 97 procent av de tyska fastigheterna saknar sådana tillgångar. Detta, tillsammans med den pågående krisen i euroområdet, är avgörande problem som den europeiska fastighetsmarknaden står inför.

Enligt honom måste fastighetslån om cirka 500 miljarder euro refinansieras i Europa under de kommande fyra åren, varav cirka 125 miljarder euro avser tyska lån. Problemet är att det är få som vet hur det ska gå till.

Nu har Corestate inlett ett samarbete med tyska European Business School för att identifiera och analysera de viktigaste frågorna när det gäller nödställda fastigheter och oreglerade krediter.

Några av de frågor som Corestate och European Business School ska arbeta med är bland annat hur det är med utbudet contra efterfrågan för lån till nödställda fastigheter; vidare hur investeringar i dessa nödställda tillgångar ska finansieras och struktureras framöver och vilka nya reglerande finansiella åtgärder som måste genomföras, inklusive Basel III, samt vilken inverkan dessa åtgärder får på marknaderna för skuldinstrument.

Winther understryker att vi får se mer nödlidande låneportföljer framöver, vilket i sin tur betyder fler nödlidande säljare och köpare. SF