4 juni 2023
tisdag, 10 januari 2012 22:34

KF Fastigheter byggde miljösmart i Mjölby

Skrivet av 

coop-extra-mjolby-wI november i fjol invigde KF Fastigheter Coop Extra i Mjölby med en yta om cirka 3 000 kvm. Butiken ligger intill köpcentret Kvarnen i de centrala delarna av Mjölby och är utformad för att smälta in i den omkringliggande miljön. Det har varit stort fokus på alla miljöaspekter under byggnationen. Genom att använda lokala leverantörer beräknas CO2-utsläppen ha reducerats med 23 ton. Vidare innehåller butiken ett flertal innovativa energilösningar

– Målet är att fastigheten ska vara klimatneutral i drift och att den totala energiförbrukningen ska vara 35 procent lägre än gällande myndighetkrav, säger Harry Swartz, chef för Miljö och Energi på KF Fastigheter.

Bland annat tillvaratas spillvärmen från anläggningen för livsmedelskyla vilket gör butiken nästintill självförsörjande på värme. Återvinningsvärme från butiken ger även isfri mark och minskar därmed behovet av sandning. Butiken är också utrustad med behovsstyrd ventilation, vilket har stor inverkan på energiåtgången.