4 juni 2023
måndag, 09 januari 2012 23:38

Niam köper 646 bostäder i Köpenhamn

Skrivet av 

sydhavn-niam-wNiam Nordic V har förvärvat en bostadssportfölj om cirka 65 000 kvm för en köpeskilling om cirka DKK 1,3 miljarder, cirka 1 540 Mkr, motsvarande ett pris om 23 692 kr/kvm. Portföljen består av 646 ägarlägenheter, varav majoriteten ligger i attraktiva lägen i Köpenhamns hamnområde.

johan_bergman-wJohan Bergman, Niams vd säger:

– Vi är mycket nöjda med vår första investering i Danmark. Denna portfölj präglas av attraktiva lägen, hög kvalité och stabil drift. Niam är övertygade om att bostadsmarknaden i Köpenhamn är ett attraktivt investeringsområde som kommer att fortsätta tjäna på ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt många år framöver.

I ett samtal med Dagens Fastighetsaktie säger han att bostadsportföljen har förvärvats från Amagerbanken, som numer heter BankNordic. Huvuddelen av bostäderna ligger i Köpenhamns Sydhavn samt en mindre del i Vallensbæk och Søborg. Bostäderna, som är uppförda mellan åren 2007 och 2009, är fullt uthyrda. Enligt nyhetsbyrån Ritzau Finans medför försäljningen att Amagerbanken kan minska sin utlåning med cirka 900 miljoner DKK, vilket i sin tur medför att försäljningen förväntas innebära en mindre vinst för banken.

I en kommentar kan sägas att allt talar för att Niam har gjort en långsiktigt hållbar investering med låg risk. Affären är snarlik den affär som Balder gjorde med Amagerbanken den 30 december 2011. Återigen, att det är svenska aktörer som refinansierar stora danska välbelägna bostadsportföljer, vittnar om den bankkris som råder i Danmark. Till skillnad från Stockholm byggdes det mycket stora volymer i Köpenhamn fram till år 2006 och sedan dess finns det fortfarande större projekt som ännu inte är färdigställda i Köpenhamn.

Eftersom Danmark inte har någon bankdelningslag, som till exempel den amerikanska lagen Glass-Steagall, så har Danmarks regering tvingats till dyra räddningspaket för att hålla hela banksystemet inklusive spekulationsaffärer under armarna. Hittills har 15 danskar banker likviderades genom att nödvändiga statliga bankstöd har utbetalats.

De banker som danska staten tvingats rädda är: Amagerbanken A/S, Fjordbank Mors A/S, FS Bank A/S, FS Ejendomsselskab A/S, FS Finans A/S, FS Pantebrevsselskap A/S, Max Bank af 20112 A/S, EBH Bank, Eik Banki Føroya P/F, Finansieringsselskabet af 11/2 2010 A/s, Fionia Bank, Løkken Sparbank, Nova Bank Fyn, Roskilde Bank samt Straumur urdas Investment Bank hf.

De största statliga bankgarantierna har Amager Bank fått med cirka 13,5 miljarder DKK samt Roskilde Bank som erhållit 10,2 miljarder DKK. SF