4 juni 2023
söndag, 08 januari 2012 23:10

Billigare lån vid ombildningar

Skrivet av 

Sveriges Bostadsrättsbildare, SBB, har slutit ett avtal med Nordkap. Avtalet innebär att SBB:s medlemmar från årsskiftet ska använda Nordkaps webbverktyg vid upphandlingar av lån i samband med ombildningar. För boende som står inför en ombildning betyder det tryggare och ofta billigare lån.

Vid en ombildning är det i regel ombildningskonsulten som förhandlar med banker och låneinstitut för att föreningen och de boende ska få så bra lånevillkor som möjligt. I och med samarbetet med Nordkap kommer konsulterna att använda Nordkaps webbaserade finansverktyg vid upphandlingen av lånen.

– Nordkaps upphandlingsverktyg garanterar en trygg, rättvis och transparent finansieringsprocess för bostadsrättsföreningar och boende som har anlitat någon av SBB:s medlemmar inför en ombildning.

rikard-hjelm_nordkapjpegAvsikten är också att ge bostadsrättsföreningarna ett verktyg att efter tillträdet förvalta och omförhandla sina lån, informerar Petter Brolin, ordförande för SBB. Av alla ombildningar 2010 (27 miljarder kronor) utfördes 72 procent av företag anslutna till SBB. Det är viktigt att SBB:s medlemmar är oberoende och konkurrensutsätter tjänster vid ombildningar.

– Idag är det svårt att överblicka vem som är mest attraktiv att finansiera sig hos och när. Vårt upphandlingsverktyg gör det enkelt att informera sig om förutsättningarna på finansmarknaden. Många användare är överraskade av att ”husbanken” inte alltid har det bästa erbjudandet, säger Rikard Hjelm (bilden), vd Nordkap.