20 mars 2023
måndag, 09 augusti 2021 11:31

Thomas Erséus, ny vd för AMF Fastigheter

Skrivet av 

 

 Styrelsen för AMF Fastigheter har utsett Thomas Erséus, född 1963, till ny vd. Thomas Erséus kommer därmed att efterträda nuvarande vd Mats Hederos, född 1957, som har beslutat att gå i pension. Thomas Erséus är idag vd för arbetsgivarorganisationen Almega och han har sedan våren 2020 arbetat i AMF Fastigheters styrelse. Thomas Erséus tillträder rollen som ny vd för AMF Fastigheter efter årsskiftet 2021/2022. 


Från vänster: Mats Hederos, vd för AMF Fastigheter, Katarina Romberg, styrelsens ordförande och chef alternativa investeringar på AMF och Thomas Erséus, ny vd för AMF Fastigheter den 1 januari 2022.Mats Hederos
, som har varit verksam inom AMF i 15 år, fyller 65 år i mars 2022, och han har nu fattat beslutet att lämna rollen som vd för AMF Fastigheter för att gå i pension. Mats Hederos position har varit vd sedan AMF Fastigheter, startades år 2010, och kommer att vara kvar som vd under hösten 2021 och han fortsätter att leda arbetet med att skapa platser där människor vill vara. Fokus kommer bland annat att utgöras av att tillsammans med medarbetare, staden, samarbetspartners och andra fastighetsbolag verka för återstarten av Stockholm efter pandemin. Under hösten invigs det digitala kulturcentret Space vid Sergels torg.

– Det här är ett beslut som har mognat med tiden. Jag har haft väldigt bra och inspirerande år på AMF Fastigheter, det känns naturligt att lämna över när jag framåt våren uppnår pensionsåldern. Jag är oerhört stolt över resan som AMF Fastigheter har gjort som bolag och att jag tillsammans med fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare har kunnat bidra till utvecklingen av Stockholm, bland annat genom MOOD District, Urban Escape, Epicenter och Space, säger Mats Hederos.

AMF Fastigheter har haft en mycket positiv utveckling sedan bolaget grundades för ett decennium sedan och har idag en stabil och stark position som ett av Sveriges största fastighetsbolag. Mats Hederos har satt sin tydliga prägel på bolaget och dess kärnvärden. Kärleken till staden och dess människor har varit tongivande i Mats ledarskap, så väl som tron till kultur, kreativitet och innovation som katalysatorer för stadens utveckling och tillväxt.

– Mats har haft en avgörande betydelse för AMF Fastigheters positiva utveckling och har samtidigt varit en mycket uppskattad och skicklig vd och ledare. Vi lyckönskar honom och riktar ett varmt tack till Mats för hans insatser. Vi har nu en solid grund att bygga vidare på. Under Thomas Erséus ledning är bolaget väl positionerat för att ta nästa steg i utvecklingen, säger Katarina Romberg, styrelsens ordförande och chef alternativa investeringar på AMF.

Tillträdande vd Thomas Erséus är idag vd för Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden. Han har över 30 års erfarenhet från näringslivet, varav 28 år som vd. Han har huvudsakligen varit verksam inom IT-, konsult- och fastighetsbranschen och har tidigare haft flera ledande befattningar inom bland andra Ericsson AB, WSP och Kungsleden. Han har en akademisk bakgrund som civilingenjör inom väg och vatten med en examen från Chalmers tekniska högskola.

– AMF Fastigheter är ett spännande och framtidsorienterat bolag som jag i egenskap av styrelsemedlem har arbetat med sedan 2020. Jag ser fram emot att fortsätta det arbetet kommande år i rollen som vd, liksom den återstart som väntar efter en utmanade tid i pandemins spår. Jag känner mig både glad och ödmjuk för förtroendet att leda ett av Sveriges största fastighetsbolag, säger Thomas Erséus.

Utdrag ur Thomas Erséus CV

1. 2019– vd för Almega. 2. 2015-2019 Chief Real Estate Officer, Ericsson AB. 3. 2006-2013 vd för Kungsleden AB. 4. 2009-2010 vd för Hemsö Fastighets AB. 5. 2001-2006  Executive Director för WSP Group Plc. 6. 2001-2006 vd och koncernchef för WSP Europe AB. 7. 1998-2001 vdför AB Jacobson & Widmark. 8. 1997-1998 vd och koncernchef för Caran AB. 9. 1996-1997 Chief Operating Officer och vice vd för Caran AB.