20 juli 2024
fredag, 09 juli 2021 11:36

Vasakronans resultat steg kraftigt till 6,53 Mdr

Skrivet av 

  

 

 


Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.

 

 

 

 

Vasakronan har starkt förbättrat sitt resultat från första halvåret 2020 då resultatet blev endast 360 Mkr efter att värdeförändringen var –1.206 Mkr. Ett av bolagets sämsta resultat någonsin som präglades av pandemin. För första halvåret 2021 har värdeökningen på fastigheter ökat starkt till 5.526 Mkr (–1.208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Värdeförändringen förklaras av såväl sänkta avkastningskrav som höjda antaganden för marknadshyran. Det genomsnittliga direktavkastningskravet sjönk till 4,03 procent (4.12). Det medförde att resultat efter skatt steg rejält till 6.528 Mkr (360).

För perioden ökade hyresintäkterna med 6 procent och totalt till 3.660 Mkr (3.467). I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 2 procent förklarat av högre bruttohyror.

Nya uthyrningar har gjorts med 59.000 kvm (84.000) med en årshyra på 260 Mkr (389) och nettouthyrningen uppgick till –194 Mkr (134)

Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till i genomsnitt 10 procent att jämföra med 8 procent motsvarande period föregående år

Uthyrningsgraden minskade till 92,1 procent (93,8) vid periodens utgång. Vakansen om 7,9 procent förklaras till 1,5 procentenheter (1,7) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter

Driftöverskottet ökade med 6 procent och till 2.702 Mkr (2.543). I ett jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 2 procent

Resultat före värdeförändringar och skatt steg till 2.174 Mkr (1.540)

Värdeförändring på fastigheter steg kraftfullt till 5.526 Mkr (–1.208), vilket motsvarar en värdeökning på 3,4 procent (–0,7). Värdeförändringen förklaras av såväl sänkta avkastningskrav som höjda marknadshyresantaganden.

Värdeförändring på derivat uppgick till 525 Mkr (217) framförallt till följd av uppgång i längre marknadsräntor

Fastighetsbeståndets värde steg vid periodens utgång till 169.863 Mkr (162.420).

I balansen ökade de långfristiga skulderna till 91.177 Mkr (87.340) liksom de kortfristiga skulderna som steg till 14.699 Mkr (11.695). Det innebar att det egna kapitalet steg till 75.401 M kr (70.518) till en oförändrad soliditet om 41 procent och en räntetäckningsgrad som steg till 5,1 gånger (4,2).


I en kommentar till halvårsrapporten säger Johanna Skogestig, vd för Vasakronan.
– Optimismen hos många företag är uppenbar och aktiviteten på hyresmarknaden har ökat. Kontorsfrågan är högaktuell och under våren har många organisationer sett över sin arbetsplatsstrategi och i vissa fall kontorslösning. Verksamhetens och medarbetarnas behov är i fokus och läget och utformningen av kontoret har ökat i betydelse. Med vårt erbjudande, kvaliteten på våra produkter och lägen samt vår kunskap möter vi väl kundernas förändrade behov. Det märks i vårt starka resultat och i våra intäkter som ökar i både totalt och