5 augusti 2021
torsdag, 08 juli 2021 20:13

Castellum säljer till Nyfosa Finland för 2,1 Mdr

Skrivet av 

  

 

 


Henrik Saxborn, vd för Castellum och Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland på Brunswick Real Estate.Castellum förvärvade nyligen en finsk fastighetsportfölj genom att förvärva bolaget Kielo. Nu avyttras nio fastigheter ur portföljen, lokaliserade i universitetsstaden Jyväskylä, till Nyfosa Finland för 208 MEUR, cirka 2,1 Mdr kr.

– Avyttringen är en geografisk fokusering av den finska portföljen. Vi fortsätter vår tillväxtresa och bygger en än starkare nordisk plattform för hållbara och högkvalitativa fastigheter inom kontor och logistik, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Försäljningen består av nio kontorsfastigheter och en byggrätt, attraktivt placerade i regionsstaden Jyväskylä. Köparen Nyfosa som är inriktade på regionstäder gör i och med detta sitt andra förvärv på den finska fastighetsmarknaden.

Portföljen, som är en del av Castellums förvärv från Brunswick Real Estate och Blackstone Tactical Opportunities 3 juli i år, består av moderna och hållbara kontorsfastigheter är centralt belägen i den expansiva regionsstaden Jyväskylä, Finlands femte största stad med två av landets större universitet. Fastigheterna har en yta om totalt 67.000 kvm er med en årlig hyresintäkt om cirka 18 MEUR, motsvarande cirka 183 Mkr.

Portföljen har en stor variation av hyresgäster där de största hyresgästerna är TietoEvry, Jyväskylä universitet och Airbus Defence & Space. Förvärvet inkluderar även en attraktivt belägen projektfastighet med befintlig byggrätt för 8.000 kvm kontor. Den ekonomiska uthyrningsgradenär 95 procent. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 1,4 år. Cirka 60 procent av nuvarande hyresintäkter avser löpande hyresavtal som rullar på 12-månadersbasis där hyresgästerna i genomsnitt hyrt sina lokaler i 8,5 år.

Förvärvet finansieras genom eget kapital och upptagande av lån. Brunswick Real Estates ägarandel i förvärvet utgör 1.9 procent. Tillträde äger rum den 12 juli 2021.

– Jyväskylä-portföljen är ett mycket bra komplement till våra senaste förvärv i Nyfosa Finland. Vi är självklart otroligt glada att få fortsätta att förvalta och utveckla denna välfungerande portfölj. Vårt team kan fastigheterna och känner hyresgästerna väl, och i synnerhet är det roligt att få fortsätta jobba med teamet i Jyväskylä,, kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland på Brunswick Real Estate.

Affären i sammandrag

Castellum säljer del av Kielo-portföljen lokaliserad i Jyväskylä till Nyfosa Finland.
Försäljningspris: 2,1 Mdr kr. Frånträdesdag: 12 juli 2021. Hyresvärde: cirka 0,2 Mdr kr/år.
Genomsnittlig kontraktslängd: 1,4 år. Större hyresgäster: Kesko, Airbus och Jyväskylä Universitet. Uthyrningsbar area: 67.000 kvm. Ekonomisk uthyrningsgrad: cirka 95 procent.