4 juni 2023
torsdag, 08 juli 2021 11:55

Catella bygger logistik om 25.000 kvm åt Postnord

Skrivet av 

  

 

 


Christoffer Abramson, vd för Catella.Catella investerar, genom sitt delägda bolag Infrahubs Fastighet 5 AB, en utveckling om ett 25.000 kvm stort lager med Postnord TPL AB (Tredje-Parts Logistik) som hyresgäst i ett avtal som löper på 10 år.

Infrahubs har ingått ett avtal om förvärv av ett 44.000 kvm stort markområde i Ljungby kommun. På området kommer en ny logistikfastighet om cirka 25.000 kvm att färdigställas. Fastigheten är fullt uthyrd till Postnord TPL AB med ett hyresavtal som löper på 10 år. Det totala investeringsbeloppet beräknas till cirka 150 Mkr där Catellas del av projektet uppgår till 40 procent.

Anläggningen kommer att vara ytterligare en optimerad logistikanläggning i en ideal position vid E4an i den växande kommersiella noden Ljungby. Genom hyresavtalet fortsätter också samarbetet med Postnord som tidigare också tecknat avtal i Infrahubs anläggning i Norrköping. I likhet med tidigare anläggningar kommer uppförandet av byggnaden präglas av hållbara byggmetoder och materialval samt energieffektivitet.

– Det är tydligt att vi ser stora möjligheter inom logistiksegmentet och att vi vill bidra till hållbara lösningar som möter dagens och framtida behov. Genom Infrahubs ser vi en lyckad kombination av utveckling av moderna logistikanläggningar med höga krav på hållbarhet och investeringar med god avkastning. Detta blir den fjärde investeringen och affären befäster vår strategiska inriktning mot fastighetsinvesteringar inom affärsområdet Principal Investments, säger Christoffer Abramson, vd för Catella.