30 november 2023
torsdag, 08 juli 2021 11:23

Ny tunneln under E4 öppnas till Arlandastad

Skrivet av 

  

 

 


Dieter Sand, vd för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad, inviger en tunneln som ansluter till en huvudgata som bildar tillsammans en norr- och södergående pulsåder, ett naturligt stråk kantat av Explore Arlandastads utbud.


Nu invigs en tunnel i Arlandastad, dimensionerad för alla typer av fordon samt kollektivtrafik och därmed möjliggörs en mer tillgänglig infrastruktur till och från området.

Tunnelns placering, vid en attraktiv avfart från E4:an, innebär ytterligare en snabb, smidig infart till området samt blir en länk som kopplar samman den östra och västra sidan mellan Arlanda och hela Arlandastad. Utöver den nu nyöppnade tunneln pågår arbete med en del av Arlandastads huvudgata. Tunneln ansluter till huvudgatan och bildar tillsammans en norr- och södergående pulsåder, ett naturligt stråk kantat av Explore Arlandastads utbud som utökas successivt. Tunneln är dimensionerad för tyngre fordon och trafik, gång- och cykelbana och dessutom storleksmässigt anpassad för framtida alternativ som spårbunden kollektivtrafik.

– Vi är jätteglada att få tunneln under E4:an på plats inför höstens nyetableringar! Tunneln ger tillsammans med områdets huvudgata Halmsjövägen ett sammanhängande flöde som gynnar de företag som är verksamma här. Att planera och investera i infrastruktur gör det möjligt att tänka stort och öppnar upp för fler möjligheter, säger Dieter Sand, vd  för Arlandastad Group, ägare av Explore Arlandastad.

Den nybyggda tunneln som öppnar upp för trafik 9 juli 2021 är förberedd för breddning av E4:an med ytterligare körfält och med tunneln kortas nu restiden med shuttlebuss mellan Arlanda flygplats och Explore Arlandastad. Samtidigt som tillgängligheten till och inom området förbättras detaljplaneras fler stadsdelar och kvarter. Explore Arlandastad går nu in i ännu en expansiv fas där utvecklingstakten dubblerats och där bland annat marken i Östra Arlandastad ska utvecklas med ett tydligt, värdeskapande fokus för såväl besökare som företag.

– Vår detaljplanering fokuserar på helheten och att skapa en sammanhängande, attraktiv stadsdel! Tunneln är ett projekt som pågått i tio år och som nu äntligen är färdigställt och ger utrymme för fler satsningar och nya affärsmöjligheter, säger Dieter Sand.

Med 20 minuter till Stockholm och Uppsala och några få minuter till Stockholm Arlanda Airport är Explore Arlandastads läge i sig exceptionellt. Det är enkelt, lättillgängligt, smidigt och säkert att ta sig hit, oavsett varifrån du kommer, och enkelt att kunna röra sig obehindrat inom området. Stadsutvecklingen har från start präglats av ett helhetstänk som omfattat hela området. Del för del har marken förädlats på ett funktionellt och genomtänkt sätt för att skapa en hållbar miljö och möta såväl krav, behov samt lägga grunden för framtida utvecklingsmöjligheter.

Explore Arlandastad ägs av Arlandastad Group AB – ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess potential.