20 juli 2024
onsdag, 07 juli 2021 13:49

AtriumLjungbergs resultat steg till 1,7 Mdr

Skrivet av 

  

 

 


Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

För första halvåret 2021 ökade Atrium Ljungberg nettoomsättningen till 1.745 Mkr (1.464), varav hyresintäkter uppgick till 1.137 Mkr (1.227).

Uthyrningsgraden blev 91 procent (92), inklusive projektfastigheter, medan nettouthyrningen för andra kvartalet steg till 17 Mkr (-7), varav 2 Mkr (-1) avsåg projektfastigheter.

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen minskade till 764 Mkr (811). Överskottsgraden uppgick till 67 procent (66).

Bruttoresultatet från projekt- och entreprenadverksamheten steg till 125 Mkr (-2).

Resultat före värdeförändringar ökade till 683 Mkr (566) efter att orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter stigit till 1.131 Mkr (–1.207) och att de orealiserade värdeförändringar derivat förbättrades till 253 Mkr (–240). Det innebar att halvårets resultat steg till 1.691 Mkr (-570), motsvarande 13,32 kr/aktie (-4,39).

Bolagets totala tillgångar steg till 51.777 Mkr (47.415) varav värdet på förvaltningsfastigheterna steg till 47.338 Mkr (43.616).

 

Investeringar i egna fastigheter minskade till 1.043 Mkr (1.156). Under perioden förvärvades för 25 Mkr (295) medan försäljning av fastigheter minskade  till 805 Mkr (3.979).

Under halvåret ökade de långfristiga skulderna till 27.405 Mkr (24.597) medan de kortfristiga skulderna minskade till 857 Mkr (1.032). Det innebar att soliditeten blev 45,4 procent (45,5) med en räntetäckningsgrad som ökade till 5,7 gånger (4,1).

I en kommentar till rapporten säger vd Annica Ånäs:
– Jag hoppas att vi äntligen börjar se slutet på denna eländiga pandemi. Vaccinationstakten har tagit fart. Sverige har stegvis börjat öppna upp och jag tror på en mer normaliserad marknad under hösten med både ökade konsumtion inom fysik handel och en återgång till kontoren.

– Bostadsmarknaden är fortfarande mycket stark på de delmarknader där i verkar. Andra kvarteret på Nobelberget är i det närmaste slutsålt.