20 juli 2024
tisdag, 06 juli 2021 17:08

Ares Management investerar 2 Mdr i Gladsheim

Skrivet av 

  

 

 


David Dahlgren, vd för och grundare av Gladsheim Fastigheter.Gladsheim Fastigheter meddelar att Ares Management, en amerikansk investment manager med globalt fokus, har tecknat ett investeringsavtal med bolaget om att under de kommande fyra åren investera upp till två miljarder kronor i eget kapital i Gladsheim Fastigheter. Avtalet är föremål för slutligt godkännande av Gladsheims aktieägare. Med Ares Management som långsiktig partner avser Gladsheim Fastigheter att ytterligare öka förvärvstakten med fokus på hyresbostäder i mellanstora svenska orter, högskoleorter och regionstäder.

Investeringen i Gladsheim leds av Ares Pathfinder-fond som även har en unik social ambition, där fonden har åtagit sig att donera minst 10 procent av vinstandelen till globala välgörenhetsorganisationer inom hälsa och utbildning.

– Sedan starten för två år sedan har Gladsheim kontinuerligt expanderat enligt fastlagd strategi och affärsmodell för att idag äga och förvalta ett fastighetsbestånd överstigande en miljard kronor. Genom avtalet med Ares Management får vi dels en professionell partner med mycket gott renommé och gedigen kompetens, och möjlighet att ytterligare öka tillväxttakten, säger David Dahlgren, vd för och grundare av Gladsheim Fastigheter.

– Avtalet ger oss en finansiell handlingsfrihet och möjlighet fortsätta arbeta som ett långsiktigt värdeskapande bostadsbolag som bygger starka relationer till hyresgäster, intressegrupper, aktieägare och kreditgivare, vilket varit en ledande faktor i valet av just Ares Management som långsiktig partner, säger David Dahlgren.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Gladsheim Fastigheter i sin nästa tillväxtfas och att skapa en skalbar och diversifierad portfölj av hyresbostäder på den svenska marknaden, säger Eli Appelbaum, Managing Director för Alternative Credit Strategy inom Ares.

Gladsheim rådgavs av Catella, Setterwalls, Amblin och Unum Tax, medan CBRE, Vinge och Svalner har varit rådgivare till Ares.

Gladsheim Fastigheter

Gladsheim förvaltar och förädlar hyresbostäder i mellanstora svenska orter i tillväxtregioner med bra kommunikationer och i universitets- och regionhuvudstäder. Beståndet omfattar över 1.000 lägenheter med ett fastighetsvärde på över en miljard. Namnet Gladsheim kommer från den fornnordiska mytologin och betyder ”ljust hem” och illustrerar vår ambition att tillhandahålla trivsamma lägenheter för våra hyresgäster.

Ares Alternative Credit

Ares alternativa kreditstrategi fokuserar på direktutlåning och investering i tillgångar som genererar avtalsenliga kassaflöden och fyller luckor på kapitalmarknaderna mellan kredit, private equity och fastigheter. Ares Alternative Credit leds av Keith Ashton och Joel Holsinger samt ett team av 40-tal medarbetare med bred kompetens.

Ares Management Corporation
Ares Management Corporation (NYSE: ARES) är en ledande global investment manager som erbjuder sina kunder kompletterande primära och sekundära investeringslösningar inom kredit, private equity, fastigheter och infrastruktur. Ares strävar efter att tillhandahålla flexibelt kapital för att stödja företag och skapa värde för sina intressenter. Genom att samarbeta mellan olika investeringsteam skapas förutsättningar för en jämn och attraktiv avkastning över hela marknadscykeln. Per den 31 mars 2021, inklusive förvärvet av Landmark Partners, som avslutades den 2 juni 2021, och förvärvet av Black Creek Group som avslutades den 1 juli, hade Ares Managements globala plattform cirka 239 miljarder dollar under förvaltning och mer än 2 000 medarbetare verksamma i Nordamerika, Europa, Asien och Mellanöstern.