24 september 2023
måndag, 05 juli 2021 10:42

Trianon köper ett projekt av Wästbygg för 112 Mkr

Skrivet av 

  

 

 


Fastigheten Svedala 1:87  kommer att innehålla fastigheten av 53 energieffektiva hyreslägenheter.

 

 


Trianon har tecknat avtal om förvärv av ett bostadsprojekt i Svedala, cirka 18 km sydost om Malmö, omfattande cirka 3.700 kvm fördelat på 53 hyreslägenheter. Säljare är Wästbygg som kommer att byggstarta lägenheterna omgående och tillträde sker vid färdigställande. Det överenskomna fastighetsvärdet är cirka 112 Mkr. Säljarens rådgivare var CBRE.

Fastigheten Svedala 1:87 är en bostadsfastighet som kommer att byggstartas i augusti 2021 i Svedala, en av Malmös kranskommuner. Vid färdigställandet består fastigheten av 53 energieffektiva hyreslägenheter med rimliga hyror, då lägenheterna byggs med investeringsstöd.

Fastigheten som ligger i direkt anslutning till Svedala centrum och tågstationen får en uthyrningsbar yta om 3.700 kvm och ett hyresvärde om 5,5 Mkr. Tillträde sker när projektet är klart vilket planeras till sommaren 2023.

Förvärvet sker i bolagsform.

– Vi förvärvar återigen i Svedala och kompletterar därmed vårt befintliga bostadsbestånd, vilket är effektivt ur förvaltningssynpunkt och innebär stor potential till värdeskapande för bolaget, säger Olof Andersson, vd för Trianon.