24 september 2023
måndag, 05 juli 2021 09:34

Bonava köper 120 byggrätter i Axelsberg av Rikshem

Skrivet av 

  

 

 


Bonavas köp av Rikshem i Axelsberg är villkorad av detaljplan med ett troligt antagande i början av 2022. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2024. Fotograf: Rikshem/Reflex arkitekter

 

 

 


Bonava har tecknat avtal om förvärv av 120 byggrätter i Axelsberg, Stockholm, av Rikshem. Affären uppgår till 229 Mkr och är villkorad av detaljplan med förväntat antagande i början av 2022. De första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det fjärde kvartalet 2024.

– Markförvärvet ligger i linje med våra ambitioner att öka vår närvaro i Stockholm. Axelsberg är ett centralt och attraktivt bostadsområde där det finns goda förutsättningar för oss att skapa ett levande grannskap, säger Fredrik Hemborg, affärenhetschef för Bonava Sverige.

Det nya grannskapet är beläget vid Selmedalsvägen i Axelsberg med närhet till centrum, service och tunnelbana samt Mälaren och omkringliggande grönområden.

– Rikshem fortsätter att utveckla attraktiva byggrätter i vårt eget bestånd. Ofta för egen nyproduktion av hyresrätter eller samhällsfastigheter som vi äger och förvaltar i syfte att utveckla våra områden, men även för att på en stark marknad kunna avyttra byggrätter som möjliggör bostadsrätter, säger Anette Frumerie, vd för Rikshem.

Rikshem har flera detaljplaneprocesser som är i slutfasen och som förväntas generera färdiga byggrätter under de närmaste åren, bland annat i Helsingborg, Luleå, Malmö, Nacka och Uppsala.