24 september 2023
måndag, 05 juli 2021 09:06

Castellum köper finska fastigheter för 6,5 Mdr

Skrivet av 

  

 

 


Castellums  finska förvärv består av 22 moderna och hållbara fastigheter, merparten byggda efter år 2000, med moderna flexibla kontorslokaler och ett brett utbud av tjänster och faciliteter som konferenslokaler och coworkingytor.

 

 

 

 

Castellum köper en finsk fastighetsportfölj genom ett förvärv av Kielo  med 22 högkvalitativa kontorsfastigheter i Finlands mest attraktiva tillväxtcentra och snabbast växande universitetsorter. Säljare är Blackstone Tactical Opportunities och Brunswick Real Estate och förvärvspriset är 6,5 Mdr kr.

CBRE, Avance Attorneys och PwC har varit säljarnas rådgivare i samband med transaktionen.

– Förvärvet är ett fantastiskt tillskott till vår befintliga nordiska plattform och befäster ytterligare vår position på en av Europas starkaste marknader, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

Portföljen består av 22 moderna och hållbara fastigheter, merparten byggda efter år 2000, med moderna flexibla kontorslokaler och ett brett utbud av tjänster och faciliteter som konferenslokaler och coworkingytor.

Kielo lanserades i oktober 2017 tillsammans med Blackstone Tactical Opportunities med syftet att bygga ett modernt fastighetsbolag med fokus på hållbara och högkvalitativa kontor i Finland.

Portföljen har en stabil, attraktiv och diversifierad hyresgästsammansättning. Av idag totalt 314 enskilda hyresgäster svarar offentlig sektor, blue-chip och/eller stora företag för 63 procent av bruttohyresintäkterna. Största hyresgäster är offentliga institutioner och välkända blue-chip-företag som AFRY, Nokia och Siemens.

Största regionen är Helsinki Metropolitan Area (HMA) som bidrar med mer än 40 procent av hyresintäkterna, medan återstående fördelas mellan universitetsstäderna Tammerfors, Åbo, Jyväskylä och Lahti.

Under Brunswicks förvaltning har Kielo färdigställt sex, och initierat ytterligare två, energieffektiviseringsprojekt med en total årlig besparing av 7 500 ton CO2. Kielo har även utvecklat attraktiva koncept för flexibla kontor med ett modernt serviceerbjudande av tillhörande kontorstjänster.

Totalt bedöms utvecklingsprojekt och energibesparingar ha bidragit till en värdeökning om cirka 1,5 Mdr.

Patrik Andersson, vd på Brunswick, säger:

– Kielo har varit en fantastisk resa för Brunswick tillsammans med Blackstone. Jag är mycket stolt över de fantastiska energibesparingsprojekt som vi har genomfört och den höga kvalitet som portföljen nu håller.

 

Affären i sammandrag
Castellum förvärvar Kielo från Blackstone Tactical Opportunities och Brunswick Real Estate. Förvärvspris: 6,5 Mdr kr. Tillträdesdag: 7 juli 2021. Hyresvärde: cirka 0,6 Mdr kr/år. Genomsnittlig kontraktslängd: 3,0 år.
Större hyresgäster: AFRY, Nokia och Siemens. Uthyrningsbar area: 237.000 kvm Ekonomisk uthyrningsgrad: 86 procent.