29 januari 2023
fredag, 02 juli 2021 11:54

Magnolia får markanvisning för 120 boenden i Luleå

Skrivet av 

  

 

 


Efter att detaljplanen för Kronandalen  i Luleå vann laga kraft har det utredningen fortsatt om stadsdelstorgets storlek och form. Torget, som från början planerades som fyrkantigt och ganska stort till ytan, har ändrats till ett mindre torg med trekantig form.

 

 

 

 

 

 

Magnolia Bostad får markanvisning för 120 boenden i Luleå. Markanvisningen avser del av fastigheten Kronan 1:1 och Logementet 1 i Luleå kommun, benämnt Kvarteret Skidan, och omfattar cirka 6.500 kvm BTA. Magnolia Bostad planerar här att utveckla cirka 120 boenden. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan.

Fastigheten ligger inom Kronandalen och är en del av Kronan, en ny stadsdel centralt i Luleå, cirka 2 km från stadskärnan. När Kronandalen är fullt utbyggd med cirka 2.000 bostäder kommer 7.000 människor att leva och verka i stadsdelen som blir komplett med kommunal service: förskola, skola och sporthall samt eget centrum med butiker och restauranger. Med sin närhet till natur och friluftsliv kommer Kronan vara ett attraktiv område. Magnolia Bostad utvecklar sedan tidigare runt 110 hyresrättsbostäder i Kronandalen genom sitt JV-bolag med Slättö. Hållbarhet och gestaltning ligger i fokus både från kommunens och Magnolia Bostads sida.

– De senaste årens näringslivsinitiativ i Luleå stärker efterfrågan på nya boenden. Vi kommer med detta förvärv att addera ytterligare boenden till de vi redan har under produktion. Det är riktigt roligt att vi nu får utveckla fler bostäder i Kronandalen, säger Johan Tengelin,  vd för Magnolia Bostad.