29 januari 2023
fredag, 02 juli 2021 10:06

Danska PFA Bostad köper 257 hyresrätter i Solna

Skrivet av 

  

 

 


Det är Lars Edman som säljer två hyresrättsfastigheter, Rödbetan 1 och Rödbetan 2, i Huvudsta i Solna, till PFA Bostad.

 

 

 


Danska PFA Bostad förvärvar två hyresrättsfastigheter, Rödbetan 1 och Rödbetan 2, i Huvudsta i Solna
kommun. Totalt uppgår den uthyrningsbara ytan till cirka 22.000 kvm fördelat på 257 hyreslägenheter. Säljare är Lars Edman. Tango Capital Markets har agerat rådgivare till PFA Bostad.

PFA Bostads strategi är att investera i befintliga hyresrätter i utvalda regionala städer och kommuner med stabil tillväxt och gynnsam demografi kring storstäderna i Sverige. Syftet är att bygga en portfölj med minst 500 lägenheter i varje kluster för att säkerställa en effektiv förvaltning av portföljen och dra nytta av stordriftsfördelar.

– Vi är glada över att kunna slutföra vår andra bostadsaffär inom bara en månad. Detta visar vårt engagemang för vår strategi och vår verkställande kraft. Vi har nu fotfäste i två starka tillväxtregioner i Sverige. Vår ambition är att ytterligare expandera portföljerna inom dessa delmarknader, samt att förvärva fler portföljer i nya regioner, säger Mikael Fogemann, Head of Nordic Real Estate för PFA.

Obligo Real Estate kommer att fungera som förvaltare av PFA Bostad.
Obligo är en nordisk tillgångs- och investeringsförvaltare med en etablerad institutionell investerarplattform. Vid utgången av 2020 hade Obligo 6,2 miljarder kronor i förvaltade fastighetstillgångar, varav cirka 85 procent i Sverige.

– De två tillgångarna, Rödbetan 1 & 2, passar våra investeringskriterier och strategi perfekt; beläget i en snabbt växande kommun i en högdensitetsregion strax utanför Stockholms innerstad. Tillgångarna ligger nära kollektivtrafiken och har spektakulär utsikt. Vi tror också att områdets attraktionskraft kommer att öka framöver i och med att staden expanderar och kollektivtrafiken vidareutvecklas och förbättras, säger Morten Wettergreen, Head of Asset Management i Sverige för Obligo.

Tango Capital Markets har bistått PFA Bostad med rådgivning i denna transaktion.

– Tango är stolta över att ha bistått PFA och Obligo med rådgivning i denna transaktion, och över att kunna bidra till PFAs etablering i Sverige. Affären visar tydligt hur attraktiv den svenska bostadsmarknaden är och att det utländska, och i detta fall nordiska, intresset för den svenska fastighetsmarknaden består, säger Joachim Pelles vid Tango Capital Markets.

PFA är Danmarks största kommersiella pensionsbolag och förvaltar kundfonder på över 565 miljarder danska kronor och har 1,3 miljoner individuella pensionskunder.