29 januari 2023
fredag, 02 juli 2021 09:35

Gröna Skolfastigheter köper i Falkenberg

Skrivet av 

  

 

 


Skolfastigheterna Herting 1:10, 1:12 och Växthuset 17 i Falkenberg omfattar en uthyrbar area om cirka 6.500 kvm.Gröna Skolfastigheter AB är ett samhällsbyggarföretag med inriktning på skolfastigheter. Bolaget har den 1 juli 2021 genom en bolagsaffär förvärvat fastigheterna Herting 1:10, 1:12 och Växthuset 17 i Falkenberg i Hallands län.

Fastigheterna är upplåtna med äganderätt och har tomtareal om 16.928 kvm samt en uthyrbar area om cirka 6.500 kvm. Vesterhavsskolan (grundskola F-9) hyr huvuddelen av ytorna på längre hyresavtal.

– Förvärvet av Vesterhavsskolans fastigheter vid ån Ätran i Falkenberg är en långsiktig affär från båda parter. Vi har som köpare genom förvärvet förmånen att få ta över förvaltningen av mycket fina skollokaler, inleda ett långt hyresförhållande med Vesterhavsskolan och kan se fram emot att välkomna säljaren som ägare i Gröna Skolfastigheter, säger Martin Malhotra, vd för Gröna Skolfastigheter.

– Vi har under de senaste åren genomfört större om- och nybyggnationer åt den expanderande Vesterhavsskolan. Det är med tillförsikt jag nu lämnar över våra fina fastigheter till en långsiktig stark ägare och partner. Samtidigt är jag fortsatt engagerad både genom arbetet som rektor på Vesterhavsskolan och som framtida ägare i Gröna Skolfastigheter, säger Bengt Walter, rektor för Vesterhavsskolan.

Rådgivare till Gröna Skolfastigheter i samband med förvärvet inkluderar Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB och Skierfe Advokatfirma KB inom legala frågor, Jansa Consulting AB inom teknik- och miljöfrågor, CauseyWestling inom skatt- och momsfrågor samt Newsec inom finansiella frågor. Säljarens rådgivare har varit Advokatfirman Wåhlin AB och TOSPE Ekonomi AB.