5 augusti 2021
onsdag, 30 juni 2021 09:37

SBB köper fastigheter värda 6,9 Mdr kr

Skrivet av 

  

 

 


Ilija Batljan, vd för SBB, genomför årets största affär tillsammans med Riksbyggen.Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, har förvärvat 70 procent av aktierna i Riksbyggens hyresrättsbolag Unobo för ett aktiepris om 2.064 Mkr. Unobo äger idag 5.368 lägenheter i storstadsregioner och/eller universitetsorter med en total uthyrbar area om 372.000 kvm och en årlig hyresintäkt om 432 Mkr. Utöver SBB kommer bolaget att ägas av till 30 procent av säljaren Riksbyggen. Över tid finns en ambition att utöka ägarspridningen till att även omfatta institutionella investerare.

Utöver de 5.368 lägenheterna som redan idag ägs av Unobo har bolaget tecknat avtal med Riksbyggen om förvärv av ytterligare 628 nyproducerade hyresrätter i Västerås, Jönköping, Linköping och Nyköping. Till detta har Unobo även tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av ytterligare cirka 500 nyproducerade hyresrätter från Riksbyggen i Storstockholm, Göteborg och i Helsingborg. All nyproduktion ska miljöcertifieras och energiförbrukningen ska uppnå Miljöbyggnad Silver. Dessutom skall byggnaderna uppföras med hållbara byggnadsmaterial.

– SBB:s fokus på bostäder samt nyproduktion av bostäder, som den samhällsbyggare vi är, blir ännu starkare genom denna affär där vi går in som majoritetsägare i Unobo. Vi ser väldigt mycket fram emot ett långsiktigt samarbete med Riksbyggen där Riksbyggens starka utvecklingskompetens och goda relationer med svenska kommuner kommer att borga för att Unobo blir en av de ledande renodlade bostadsaktörerna i Sverige, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

– SBB kompletterar Riksbyggen på ett bra sätt och tillsammans med Riksbyggen kommer de att utgöra en trygg och stabil ägarkonstellation i Unobo, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Tillträde är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och är planerat till tredje kvartalet 2021.

Tango Capital Markets och Wistrand Advokatbyrå har varit SBB:s rådgivare i affären.

Fakta

Riksbyggens nya fastighetsbolag Unobo AB bildades i december 2020 då Riksbyggen överförde sina bostadsfastigheter till Unobo AB för att frigöra kapital och kunna öka produktionen av bostäder med cirka 20 procent. Vd för Unobo AB blev Carl-Johan Hansson. Namnet Unobo är hämtat från Riksbyggens första chef – arkitekten, formgivaren och stadsplaneraren Uno Åhrén. Det aktuella befintliga fastighetsbeståndet i Unobo omfattar cirka 5.000 lägenheter i Linköping, Jönköping, Trelleborg, Helsingborg, Höganäs, Östersund, Skellefteå och Umeå. Utöver detta ingår knappt 300 lägenheter i pågående nyproduktionsprojekt samt omfattande framtida investeringsmöjligheter i både det befintliga beståndet och planerad nyproduktion.