5 augusti 2021
tisdag, 22 juni 2021 18:16

Danska PFA köper 365 lägenheter i Karlstad

Skrivet av 

  

 

 


Foton på två mindre flerfamiljsfastigheter i Karlstad med bostäder som PFA bostad köper av Kil från Profil Invest AB.Det nybildade bolaget PFA Bostad, som ägs av PFA Pension och förvaltas av Obligo Real Estate, har förvärvat ett bostadsbestånd med 365 lägenheter i Karlstad och Kil från Profil Invest AB. Fem anställda följer med transaktionen och kommer att anställas i det nyetablerade fastighetsförvaltningsbolaget PFA Bostad Förvaltning AB.


PFA Bostads strategi är att investera i befintliga hyresrätter i utvalda regionala städer och kommuner med stabil tillväxt och gynnsam demografi kring storstäderna i Sverige. Syftet är att bygga en portfölj med minst 500 lägenheter i varje kluster för att säkerställa en effektiv förvaltning av portföljen och dra nytta av stordriftsfördelar.

– Vi är glada över att slutföra vår första transaktion och äntligen komma in på den svenska bostadsmarknaden. Karlstad är en universitetsstad med stark underliggande demografi och ligger helt i linje med vår strategi. Vi är övertygade om att detta är en bra första affär som ger en solid grund som möjliggör ytterligare tillväxt i en attraktiv region. Vår ambition är att öka markant både inom detta kluster, men också genom förvärv i andra starka regionala städer i Sverige, säger Mikael Fogemann, Head of Nordic real Estate i PFA.

Obligo Real Estate kommer att fungera som förvaltare av PFA Bostad. Obligo är en nordisk tillgångs- och investeringsförvaltare med en etablerad institutionell investerarplattform. Vid utgången av 2020 hade Obligo 6,2 Mdr kr i förvaltade fastighetstillgångar, varav cirka 85 procent i Sverige.

– Vi förvärvar inte bara en attraktiv bostadsportfölj, vi får även ett team på fem mycket erfarna medarbetare som känner både portföljen och hyresgästerna väl tillsammans med transaktionen. Att etablera en lokal förvaltningsorganisation är viktigt för oss då vi anser att det är viktigt att finnas på plats inom organisationen. Dessutom är det viktigt för oss att investera och ge tillbaka till samhället vi investerar i, säger Morten Wettergreen, Head of Asset Management i Sverige på Obligo.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har agerat rådgivare i affären åt Profil Invest AB.
– Vi är glada över att ha kunnat bistå i processen och att tagaren till portföljen är en gedigen aktör med en långsiktig ägarhorisont. Affären är ytterligare ett kvitto på att den svenska hyresrättsmarknaden är ett attraktivt segment för utländskt kapital, säger Christoffer Mebius, ansvarig transaktionsrådgivare.

PFA är Danmarks största kommersiella pensionsbolag som  förvaltar kundfonder på över 565 miljarder danska kronor och PFA har 1,3 miljoner individuella pensionskunder.