5 augusti 2021
tisdag, 22 juni 2021 17:32

Ivo Stopner, vd för Hufvudstaden, går i pension

Skrivet av 

  

 

 


Ivo Stopner har arbetat i Hufvudstaden i över 30 år, varav 22 år som vd.

Hufvudstadens vd Ivo Stopner har meddelat styrelsen att han önskar utnyttja sitt 60-årsavtal och gå i pension vid årsskiftet 2021/2022. Ivo Stopner har varit vd i Hufvudstaden sedan 1999, det vill säga i 22 år. Företaget har under denna tid expanderat och utvecklats mycket bra och står nu väl rustat inför framtiden.

– Jag har arbetat i Hufvudstaden i över 30 år varav 22 år som vd. Det har varit oerhört stimulerande och utvecklande att under så lång tid få förmånen att leda detta fina företag och alla dess väldigt kompetenta och engagerade medarbetare, säger Ivo Stopner.

– Efter lång och framgångsrik karriär som vd i Hufvudstaden har jag stor respekt för Ivo Stopners beslut att lämna vd-rollen för att gå i pension. Jag vill tacka Ivo för ett utomordentligt arbete och ett mycket gott samarbete under alla år, säger styrelsens ordförande Fredrik Lundberg.

Styrelsen har utsett vice vd Anders Nygren till ny vd i Hufvudstaden med tillträde den 1 januari 2022. Anders Nygren är 51 år, civilingenjör och har arbetat i företaget i 15 år. För närvarande är han chef för affärsområde Stockholm. Han har tidigare varit ansvarig för Hufvudstadens Fastighetsutveckling.

Styrelsen har vidare utsett bolagets CFO Åsa Roslund till vice vd med tillträde den 1 januari 2022. Sedan tidigare är även Bo Wikare, chef affärsområde NK, vice vd i Hufvudstaden.

– Jag vill önska min efterträdare Anders Nygren all framgång i hans nya viktiga arbete när jag lämnar över stafettpinnen för att få tid över för andra intressen, som också ligger mig varmt om hjärtat,, säger Ivo Stopner.

– Det är glädjande att vi kan göra detta byte på vd-posten genom en internrekrytering som säkerställer kontinuitet i företaget, avslutar Fredrik Lundberg.