5 augusti 2021
tisdag, 22 juni 2021 16:11

NP3 förhandlar om köp av fastigheter om 1.293 Mkr

Skrivet av 

  

 

 


Andreas Wahlén, vd för NP3 Fastigheter.

 


NP3 Fastigheter AB, NP3, för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter i Skellefteå från det av Skellefteå kommun ägda bolaget Skellefteå Industrihus AB. Förvärvsavtal bedöms komma att kunna ingås inom den närmaste tiden och förvärvet kommer att vara villkorat av godkännande från Skellefteås kommunfullmäktige.

NP3 för förhandlingar om förvärv av sjutton fastigheter med ett fastighetsvärde om 1 293 miljoner kronor, primärt med ändamål för industri- och lagerverksamhet. Den uthyrningsbara arean uppgår till 135.000 kvm med en tomtareal uppgående till 476.000 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till 101 Mkr. Uthyrningsgraden är 93 procent och den genomsnittliga hyresdurationen är 2,7 år.

Det finns inga garantier huruvida förvärvsavtal kommer att ingås eller inte. NP3 kommer att offentliggöra händelseutvecklingen avseende förvärvet så snart ytterligare väsentlig information finns att lämna.