5 augusti 2021
måndag, 21 juni 2021 10:33

Nu lanseras en ny markanvisning i Hyllie

Skrivet av 

 



 

 

 


Malmö stad lanserar för första gången enligt Mallbo-konceptet en ny markanvisning i Hyllie som innehåller cirka 260 bostäder, varav hälften är hyresrätter, hälften bostadsrätter samt ett större kontor. Fotograf: Miriam Preis

 

 



Nu lanserar Malmö stad en ny markanvisning i Hyllie som innehåller cirka 260 bostäder, varav hälften är hyresrätter, hälften bostadsrätter samt ett större kontor. För första gången är Mallbo-konceptet en del av stadens markanvisning.  Exploateringsområdet Öster om mässan ligger i de centrala delarna av Hyllie. Området ligger nära flera fina parkmiljöer, kollektivtrafik och nöje i kombination med ett utmärkt kontorsläge från Pildammsvägen och Annetorpsvägen.


– Målet är att tilldela markanvisningar till byggaktörer som vill bidra till en mer hållbar bostads- och kontorsmarknad inom alla hållbarhetsområden. Vi har jobbat med den miljömässiga hållbarheten i Hyllie och nu växlar vi upp inom den sociala hållbarheten. Vi vill att dom, med sitt bidrag, visar hur dom ska stärka och tillföra nya värden till platsen och den kommande livsmiljön på ett både innovativt och genomförbart sätt. Vi välkomnar högt ställda ambitioner och vilja att ta ansvar för vår gemensamma samhällsutveckling, säger projektledare Maria Montelius.

Mallbo står för Malmö Allemansrätt Boende och är en modell och ett verktyg för Malmö stad att nå målet om en mer hållbar bostadsmarknad.
Genom Mallbo testas nya metoder för nyproduktion av flerbostadshus till en lägre hyresnivå i kombination med en större satsning på social hållbarhet genom sociala mervärden och fokus på delaktighet.

– Nu provar vi på riktigt att bygga hyresrätter till en lägre boendekostnad med en god boende- och livsmiljö! Mallbo ska bli ett boende där alla Malmöbor ska kunna söka och tilldelas en Mallbo-bostad. I framtiden ska det vara en självklarhet att alla Malmöbor har möjligheten att kunna efterfråga en bostad, säger Maria Montelius.


Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde. Inför sommaren 2021 bor det drygt 5.500 personer i Hyllie och arbetet med att bygga bostäder har bara börjat. Malmö stad planerar för bostäder för 25.000 malmöbor i Hyllie. Idag har ungefär 8.000 personer sin arbetsplats i Hyllie och nya kontor växer för varje dag, fullt utbyggt kommer här finnas cirka 15.000 arbetsplatser. Hyllie ska bli en stadskärna i södra Malmö som kopplar samman och stärker omgivande stadsdelsområden och som samtidigt har en egen styrka och identitet.