5 augusti 2021
fredag, 11 juni 2021 17:58

Intea på väg mot börsnotering

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Intea Fastigheter har sitt huvudkontor på Sergelgatan 12 i femte Högtorgsskrapan vid Sergels Torg i Stockholm.

 


Intea Fastigheter AB har påbörjat ett arbete med avsikt att ansöka om att bolagets aktier ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Arbetet med att förbereda bolaget inför en börsnotering har påbörjats vilket bland annat innefattar en översyn av bolagets organisation och kapitalstruktur. Som ett led i detta kommer en extra bolagsstämma att hållas den 30 juni 2021. Bolagets ambition är att en introduktion på Nasdaq Stockholms huvudlista ska kunna ske inom ett år.


– Intea har visat att det går att växa med hög kvalitet inom vår nisch trots en betydande konkurrens. Vi tror att nya investerare kommer att uppskatta Inteas renodling med fokus på offentliga hyresgäster och specialanpassade fastigheter i kombination med en spännande projektportfölj. Genom en notering av aktien skapas ytterligare en kapitalkälla för bolaget, vilket stärker tillväxtpotentialen, säger Henrik Lindekrantz och Christian Haglund, grundare av Intea.

Intea har sedan 2017 obligationer noterade på Nasdaq Stockholm och har en långsiktig BBB+ rating, med stabila utsikter från kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating AS.

Intea Fastigheter AB grundades 2015 och bolaget är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick den 31 mars 2021 till 13,0 Mdr kr. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, inom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital.