5 augusti 2021
fredag, 11 juni 2021 16:58

SBB säljer offentliga kontor i Norge för 1,2 Mdr

Skrivet av 

 

 

 

 

 


Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för SBB.

 


I två transaktioner med olika köpare säljer Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, nio fastigheter inom segmenten offentliga kontor och rättsväsende för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 1.200MNOK, cirka 1.200 Mkr. Överenskomna fastighetsvärden är cirka 20 procent över externvärderingar per Q4 2020 och cirka 4 procent högre än externvärderingar per Q1 2021.

– Transaktionerna visar återigen på likviditeten i våra tillgångar och den unika förmågan hos vårt transaktionsteam att skapa värden. Försäljningarna av fastigheter inom segmenten offentliga kontor och rättsväsende är helt i linje med SBB:s fokus på fastigheter för vård, skola och omsorg och att uppnå en BBB+ kreditrating. Vi har nu avyttrat för totalt cirka 2.200 MNOK i Norge under 2021 för överenskomna fastighetsvärden och cirka 20 procent över årsskiftesvärderingarna och 11 procent över Q1-värderingarna 2021, vilket visar på den starka norska marknaden och värdepotentialen i SBB:s portfölj, säger Oscar Lekander, affärsutvecklingschef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.