22 juni 2021
onsdag, 09 juni 2021 12:05

Krook & Tjäder satsar på vårdarkitektur

Skrivet av 

 Arkitekterna Krook & Tjäder stärker upp med Helen Cöster Engelberg, arkitekt och specialiserad inom vårdarkitektur. Helen tillträdde sin tjänst som ansvarig inom Vård & Omsorg under våren 2021.


Arkitekt Helen Cöster Engelberg. Bild: Krook & Tjäder

 

 

– Jag är stolt och ödmjuk inför uppdraget och ser fram mot att fortsätta utveckla arkitekturen inom vård och omsorg, säger Helen Cöster Engelberg. Krook & Tjäder har många spännande uppdrag inom vård och omsorg, och det känns fantastiskt roligt att bli en del av detta duktiga vårdteam. Jag attraherades av företagets kultur, viljan att göra gott, vilket kopplar fint till min syn på arkitektur, omsorg och samhällsansvar. En god arkitektonisk miljö har en stor påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande, där arkitekturen faktiskt kan innebära skillnaden mellan liv och död.

Helen Cöster Engelberg. har över 14 års erfarenhet från vårdprojekt och kommer senast från LINK Arkitektur i Malmö där hon var sektorsansvarig för Vård/LifeScience. Hon har jobbat med flera av de senaste årens stora nya sjukhusprojekt i Sverige bland annat ny behandlingsbyggnad Södersjukhuset i Stockholm, ny vårdbyggnad i Helsingborg och nu senast nytt akutsjukhus i Västerås. Helen har ett koncernövergripande uppdrag men kommer att vara stationerad i Kristianstad och Malmö.

– Vi är glada att ha Helen med i vårt gäng, konstaterar Johan von Wachenfeldt, vd för koncernen Krook & Tjäder. Helen kommer in med en gedigen erfarenhet som jackar in fint i Krook & Tjäders verksamhet där vi har en bred erfarenhet av läkande miljöer för både offentliga och privata aktörer. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör, där bl.a. flexibilitet, generalitet och elasticitet är viktiga grundstenar. Ett sjukhus med lång livslängd är ett hållbart sjukhus. Med Helen siktar vi på att tillsammans utveckla Krook & Tjäders erbjudande inom vårdarkitektur, där vår kunskap sträcker sig från det lilla till det stora. Från design av ett armstöd - till planering av ett operationscentrum.

Arkitekterna Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor med över 280 medarbetare i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo. Kontoren arbetar med en stor bredd av uppdrag inom husbyggnad, hotell, stadsbyggnad, landskapsplanering, inredning samt produktdesign. Krook & Tjäders kontor är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Inom Krook & Tjäder finns en etablerad modell för delägarskap.