22 juni 2021
tisdag, 08 juni 2021 11:10

Mofast köper för 265 Mkr i Uppsala och Örebro

Skrivet av 

 

 

 

 

 


En de fastigheter som Mofast köper är Hampan 1 på Markgatan 27 i Örebro med 43 lägenheter och 5 lokaler.

 Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB, Mofast,  förvärvar bostadsfastigheter i Uppsala och Örebro till ett överenskommet värde om 265 Mkr via en riktad nyemission.


Mofast har via ett dotterbolag tecknat avtal om förvärv av samtliga andelar i Ivarbo i Svealand Kommanditbolag, ägandes fastigheterna Luthagen 48:1 och 49:2 i centrala Uppsala samt Hampan 1 och 15 i centrala Örebro.

Samtliga av fastigheterna är utpräglade flerbostadsfastigheter med mindre inslag av omsorgslokaler. Fastigheterna omfattar en total yta om 9.088 kvm med ett driftnetto om cirka 8,9 Mkr per år.

Förvärvet sker genom att större delen av likviden erläggs genom en riktad nyemission i enlighet med ett bemyndigande beslutat på Mofast årsstämma i april. Säljarna är i huvudsak Anders Ivarsson Aktiebolag som ägs av familjen Ivarsson som är stora fastighetsägare i Örebro och Södertälje och sedan tidigare är aktieägare i Mofast samt RPlim Fastighets AB, och indirekt dess ägare Christer Gardell, som efter transaktionen kommer vara Mofast tredje största ägare med en ägarandel om cirka 7 procent. Anders Ivarsson Aktiebolag äger efter transaktionen cirka 10 procent av bolaget.

– Vi tror på Mofast och deras strategi och ser långsiktigt på ägandet i bolaget, säger Lars Gunnar Schultz, ordförande i RPlim Fastighets AB i en kommentar.

I och med förvärvet kommer Mofast majoritetsägare även att erbjuda RPlim Fastighets AB en styrelseplats vid nästa årsstämma och fram till dess en adjungerad styrelseplats. Platsen kommer tills vidare att intas av Malcolm Lidbeck som inledde sin karriär på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och han har därefter lång erfarenhet från aktivt arbete i flertalet företag, såsom Filippa K och Acne Group där han var delägare och styrelseledamot. Malcolm Lidbeck är för närvarande i ledningsgruppen på Synsam Group.

– Jag ser fram emot att vara med på Mofast resa och hoppas kunna bidra med min bakgrund från snabbväxande konsumentinriktade företag, säger Malcolm Lidbeck i en kommentar.

Förvärvet sker till ett överenskommet fastighetsvärde om 265 Mkr, emissionskursen har satts till 99,44 kr, vilket är genomsnittskursen under de sista 5 bankdagarna före avtalets ingående.

Tillträdet är planerat till den 30 september 2021.