5 augusti 2021
tisdag, 01 juni 2021 13:13

Aros ska bygga bostäder i Ektorp, Nacka

Skrivet av 

 

 

 

 

 


I en ekbacke i Ektorp, Nacka, planerar Aros att uppföra ett bostadshus som rymmer omkring 50 moderna bostäder. Läget erbjuder goda kommunikationer till city och närhet till det idylliska Skurusundet. Bild: DinellJohanssonAros Bostadsutveckling AB planerar för ett utvecklingsprojekt om cirka 50 nya bostäder i Ektorp, Nacka kommun. Projektet, som utgörs av fastigheterna Sicklaön 73:48 och 73:50, är del av en ny detaljplan om totalt cirka 100 bostäder som nu vunnit laga kraft.

Bostadsprojektet, som genomförs inom fonden Aros Bostad III, planeras för produktionsstart under fjärde kvartalet 2021. Projektet förväntas vara färdigställt under våren 2023. Byggnationen sker med industriellt producerade stommar i trä, i enlighet med Aros Bostads koncept för att erbjuda hög kvalitet till en lägre kostnad.

Bostäderna har ritats av arkitektbyrån DinellJohansson, som även ritat Aros Bostads tre tidigare projekt inom Nacka kommun. Projektet består av en huskropp med sadeltak och träfasader, omfattande cirka 50 lägenheter i varierande storlek. Byggnadens placering är planerad för att den ska samspela med platsens stora ekar. Läget i Ektorp erbjuder närhet till Bastusjön, skolor, service och allmänna kommunikationer.