22 juni 2021
tisdag, 25 maj 2021 19:35

Nordika säljer Gustavsbergs Centrum till SPG

Skrivet av 

  

 

 


Gustavsbergs Centrum är idag nästintill fullt uthyrt till olika hyresgäster där de två största är Coop och Systembolaget.

 
Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat avtal med Nordika om förvärv av Gustavsbergs Centrum, beläget i Värmdö kommun. Centrumet är idag nästintill fullt uthyrt till olika hyresgäster där de två största är Coop och Systembolaget.

Fastigheten är idag del av ett större planområde där detaljplaneprocess pågår. Ambitionen är att skapa ett mer levande och attraktivt centrum genom att tillföra ett stort antal bostäder till platsen samt skapa möjligheter för fler viktiga samhällsfunktioner. Målsättningen är att befintliga hyresgäster fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet både under och efter utvecklingen av centrumet. Gustavsberg befinner sig i en expansiv utvecklingsfas och totalt ska cirka 4.000 bostäder utvecklas i kulturhistorisk miljö.

– Vi är väldigt glada över att genomföra vårt första förvärv i Värmdö kommun. Vi fortsätter att förvärva projekt i Stockholmsregionen med stabila kassaflöden med en långsiktig plan att utveckla fastigheten med bostäder och viktiga samhällsfunktioner. Projektet adderas till vår Storstockholmsportfölj där vi nu har cirka 3.000 bostäder under pågående utveckling, säger Carl Zetterqvist, Partner & COO i SPG.

Under Nordikas innehavstid har vi arbetat intensivt och konkret tillsammans med kommunen för att möjliggöra en ny detaljplan som medger ett större inslag av bostäder inom fastigheten. Detta för att modernisera centrumhandeln – men än viktigare är att man härigenom önskar skapa en trygg och levande stadsdel. Vi har efter drygt 6 års ägande kommit en bra bit på vägen och kan glädjas åt att SPG tar vid där detaljplanen nu kommit in i en konkretare fas. SPG kompletterar Nordika väl då Nordikas fokus ligger på att skapa långsiktigt hållbara fastigheter vilket uppnås när centrumet moderniseras och man tillför upp till 200 bostäder inom fastigheten där byggnation är SPGs specialitet. Värmdö Kommun är en av Stockholms snabbast expanderande kommuner och närheten till kust och natur – endast 20 minuter från Stockholms innerstad gör den till en attraktiv framtidskommun, säger Jonas Grandér, vd för Nordika.

Tango har i affären varit rådgivare till säljaren. Advokatfirman Schjødt har varit legal rådgivare åt SPG och Falkenborn Advokatbyrå åt Nordika.

Scandinavian Property Group (SPG) är ett fastighetsbolag som grundades 2004 och verkar på den skandinaviska marknaden. Organisationen består av cirka 20 anställda med kontor i både Oslo och Stockholm. SPG är en industriell aktör inom tre specifika områden, bostäder, samhällsfastigheter och kontor. SPG har cirka 6.000 bostäder under utveckling samt en byggrättsportfölj om cirka 100,000 kvm BTA som avser samhällsfastigheter och kontor.

Nordika är ett investerings- och kapitalförvaltningsbolag med fokus på fastighets- och fastighetsrelaterade möjligheter i Norden. Nordika grundades 2011 och ägs av flera nordiska pensionsfonder och ledningsgruppen. Nordika erbjuder sina aktieägare direkt real tillgång