22 juni 2021
fredag, 21 maj 2021 12:51

Anders Nissen, vd för Pandox, behandlas mot covid

Skrivet av 

  

 

 


Från vänster: Anders Nissen, vd för Pandox samt Liia Nõu, CFO, som under Anders Nissens rehabilitering är tf vd för Pandox.

 


Anders Nissen, vd för Pando, genomgår för närvarande medicinsk behandling på grund av covid-19. Efter behandlingen kan en viss rehabiliteringsperiod krävas innan Anders Nissen kan återgå i full tjänst.

Mot denna bakgrund har Pandox styrelse under fredagen den 21 maj 2021 beslutat att utse bolagets CFO, Liia Nõu, till tillförordnad vd under Nissens
rehabilitering.