22 juni 2021
onsdag, 19 maj 2021 15:13

Varv i Saltsjöbaden kan bli ett bostadsområde

Skrivet av 

  

 

 


Havsutsikt från alla bostäder i Arkitemas förslag för Moranviken i Saltsjöbaden. Dessutom föreslås en allmän badplats.

Varvsområdet i Moranviken i Saltsjöbaden föreslås omvandlas till ett bostadsområde i en inbjudande skärgårdsmiljö. Arkitema har ritat förslaget för Resona Utveckling AB i Danderyd.

Sune Carlsson båtvarv ligger i Moranviken i Saltsjöbaden och består idag av varvsbyggnader och parkeringsyta. I ett förslag inför planprocess i Nacka kommun presenteras en blandning av parhus, radhus och flerbostadshus.

– Det är en fantastisk miljö vid vattnet och det är viktigt att den är inbjudande både för besökare och för de som bor här. Därför har vi bland annat föreslagit en allmän badplats, säger Elin Andreassen, uppdragsansvarig arkitekt på Arkitema.

Fokus har legat på att förbättra tillgången för allmänheten, så att man i framtiden kan röra sig genom området, samt att bibehålla vyerna; man ska fortfarande ha utblickar mot vattnet och marinan.

Husen är terrasserade för att följa den sluttande topografin och inte skymma utsikten för den befintliga bebyggelsen. Sjöbodar anknyter till Stockholms unika skärgårdsmiljö, och av samma anledning är trä det huvudsakliga materialet i husen. Ambitionen är att alla bostäder får utsikt över vattnet, och naturligtvis finns det plats för att lägga i och ta upp båtar. Området är av riksintresse för kust och skärgård och ligger bredvid ett kulturhistoriskt viktigt område, varför exploatering måste ske ytterst varsamt. Samtidigt innebär en eventuell utveckling en bättre miljö för de omkringboende, med mindre tung trafik i omlopp och närmare tillgång till vattnet.

– Moranviken är en fantastisk plats med en enorm potential. Genom att öppna upp strandlinjen för nytillkomna bostadsinnehavare, närboende och allmänhet hoppas vi att fler kan få uppleva den, säger Fredrik Bele, vd för Resona Utveckling.

Förslaget ska nu prövas i en planprocess i Nacka kommun.