22 juni 2021
fredag, 07 maj 2021 10:06

Stendörren bygger 350 bostäder i Botkyrka

Skrivet av 

  

 

 


Stendörren ska i en första etapp bygga cirka 350 av totalt cirka 800 bostäder inom fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka. Foto: Archus Arkitektur

 

 

 

 

 


Stendörren har beslutat att i en första etapp utveckla cirka 350 av totalt cirka 800 bostäder inom fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka i egen regi.  Bolaget har för avsikt att lämna in ansökan om bygglov före midsommar 2021.

Ulla Sjölund
har knutits till Stendörren från och med augusti 2021 för att leda bolagets bostadsprojekt. Hon har en bred och lång erfarenhet från bostadsutveckling inom företagen Wästbygg Projektutveckling, Ikano Bostad och Skanska Nya Hem.

Bolaget har sedan hösten 2016 arbetat med detaljplanen avseende Tegelbruket 1, vilken vann laga kraft sommaren 2019.

– Det är mycket glädjande att vi nu har nått så långt i vår målsättning att utveckla även bostäder inom Stendörrens befintliga bestånd, säger Erik Ranje, vd förr för Stendörren.

Stendörren förvärvade Tegelbruket 1 av Niam i december 2015 och Niam köpte Tegelbruket 1 av Atrium Ljungberg sommaren 2009.