4 juni 2023
torsdag, 06 maj 2021 13:10

Belatchew Arkitekter rekryterar Karin Måwe

Skrivet av 

 

 

 

Belatchew Arkitekter har rekryterat Karin Måwe till affärsutvecklingschef, med ansvar för att ta vidare företagets tillväxt, utveckla affären och ta in Belatchew Arkitekter på nya marknader. Hon kommer även ingå i företagsledningen och stärka och vidareutveckla flera affärsområden som samhällsfastigheter och stadsutveckling.
Karin Måwe, affärsutvecklingschef, Belatchew Arkitekter AB.


Karin Måwe kommer senast från en befattning som seniorkonsult på Evidensgruppen AB, där hon främst arbetat med analys- och strategistöd i affärs- och organisationsutveckling. Hon har lång erfarenhet av att driva processer inom samhällsbyggnadsbranschen och av komplexa förhandlingar bland annat i ordföranderoll inom EU och genom tidigare befattningar som kansliråd vid Regeringskansliet, Försvarsdepartementet och Krisberedskapsmyndigheten.


– Jag lockades till Belatchew Arkitekter på grund av det starka varumärket, de höga ambitionerna samt den innovativa arkitekturen, säger Karin Måwe, affärsutvecklingschef, Belatchew Arkitekter AB.

– Jag ser min uppgift som att omvandla målsättning och strategier till verklighet, genom att samarbeta med och engagera företagets skickliga medarbetare. Jag tar vidare med mig ett processkunnande som jag hoppas ska kunna komma till glädje i samarbetet mellan beställare, arkitekt och staden, avslutar Karin Måwe.

Karin Måwe skriver även på en bok om Projektklimat – en handbok för hur man skapar ett effektivt och samarbetsinriktat projektarbete. I boken delar hon sina erfarenheter av och insikter inom projektledning av stora projekt, där frågor om att bygga en struktur för samarbetsklimatet oftast inte prioriteras, samt vilka konsekvenser detta får både avseende kostnader, tidplaner och den psykosociala arbetsmiljön.

– Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Karin Måwe till ledningen av Belatchew Arkitekter. Karins erfarenhet av kundrelationer och processledning gynnar oss i den expansionsfas vi är i för närvarande och stärker oss inom stadsutveckling och samhällsfastigheter, säger Rahel Belatchew, vd och grundare, Belatchew Arkitekter AB.

– Vi strävar förutom att vara en ledande arkitektbyrå även efter att vara den bästa arbetsplatsen och där kommer Karins erfarenhet vara av godo. För mig är det viktigt att vi har en bredd i kunskap och erfarenhet inom företaget, avslutar Rahel Belatchew.