22 juni 2021
torsdag, 06 maj 2021 12:12

Gröna Lund överklagar dom om utbyggnad

Skrivet av 

  

 

 


Mark- och miljödomstolen skriver nu i sin dom att detaljplanen för ett nytt tivoliområdet för Gröna Lund inte upphävs på grund av enskilda intressen, som störande buller, utan det handlar om att man utvidgar ett område som ligger i en nationalstadspark på ett otillåtet sätt. Gröna Lunds Tivoli ägs av Parks & Resorts Scandinavia som även äger Skara sommarland, Kolmårdens djurpark, Vildmarkshotellet och Furuviksparken.

 

 

 

 

 


Under torsdagen den 6 maj 2021 kom Mark- och miljödomstolen med sitt utslag gällande Stockholms stads detaljplan för ett nytt tivoliområde på Gröna Lunds parkering, där domstolen upphäver detaljplanen. Gröna Lund avser att överklaga domen till högre instans.

Mark- och miljödomstolen upphäver Stockholms stads detaljplan för ett nytt tivoliområde på det som idag är Gröna Lunds anslutande parkeringsplats. Detaljplanen antogs den 20 april 2020 av en politisk majoritet i stadens kommunfullmäktige, men överklagades till Mark- och miljödomstolen. Nu upphäver alltså Mark- och miljödomstolen detaljplanen, ett beslut som Gröna Lund nu kommer att överklaga.

– Vi har räknat med att den här processen kan leda ända upp till högsta instans och kan komma att ta tid, så det är något vi hela tiden varit förberedda på. Stockholms Stads detaljplan för Skeppsholmsviken har genomgått alla de demokratiska processer en detaljplan ska genomgå, så som samråd, remissrundor och en omröstning i kommunfullmäktige. Mark- och miljödomstolen valde idag i sin dom att upphäva detaljplanen. Vi har för avsikt att överklaga beslutet, då vi anser att detaljplanen och beslutsprocessen både är väl underbyggda och noggrant utformade, säger Christer Fogelmarck, koncernchef Parks and Resorts som äger Gröna Lund.


Gröna Lund grundades 1883 och är en av världens äldsta nöjesparker. Rakt över gatan från det befintliga tivolit ligger idag en parkeringsplats som tillhör Gröna Lund. På samma plats uppfördes Nöjesfältet 1924 som konkurrerade med dåvarande Gröna Lund. Gröna Lunds ambition är att kunna skapa ett nytt tivoliområde med både spel, restauranger och attraktioner för alla åldrar. Gröna Lunds Tivoli ägs av Parks & Resorts Scandinavia som även äger Skara sommarland, Kolmårdens djurpark, Vildmarkshotellet och Furuviksparken.

På andra sidan gatan från Gröna Lund ligger en stor parkering där nöjesparken velat bygga ut i flera år, och i april år 2020 godkände Stockholms kommunfullmäktige planerna. Även Kungliga Djurgårdens förvaltning gett godkände planerna. I kommunens detaljplan framgår, dels vill utvidga nöjesfältet, dels skapa attraktiva publika platser bland annat en tre meter bred promenadbrygga i trä i vattnet utanför Gröna Lund,  dels ett nytt torg.

Mark- och miljödomstolen skriver nu i sin dom att detaljplanen inte upphävs på grund av enskilda intressen, som störande buller, utan det handlar om att man utvidgar ett område som ligger i en nationalstadspark på ett otillåtet sätt.

Domstolen delar även Riksantikvarieämbetets uppfattning om att om detaljplanen förverkligas skulle Gröna Lunds dominans över området öka.

”Fronten mot vattenrummet kommer enligt domstolens uppfattning förändras påtagligt. Därmed skulle områdets karaktär med grönska och byggnader för rekreation från olika tider och deras förhållande till Djurgårdens parklandskap ändras och områdets kulturhistoriska värden skadas”,  skriver Mark- och miljödomstolen som menar att detaljplanen därmed strider mot rättsregler i miljöbalken.