22 juni 2021
torsdag, 06 maj 2021 11:51

Genova hyr ut 9.000 kvm i Botkyrka

Skrivet av 

  

 

 


Michael Moschewitz, vd för Genova.

 

 

 

 

 


Genova har framgångsrikt genomfört ett antal uthyrningar om närmare 9.000 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 56 Mkr.

I fastigheten Botkyrka Elverket 1 har Genova skrivit ett grönt hyresavtal med Polismyndigheten om cirka
3 300 kvm som löper till den 30 september 2027 med ett årligt hyresvärde om cirka 5,3 Mkr.

I fastigheten Botkyrka Trädgårdsmästaren 14 har Genova förlängt hyresavtalet med Botkyrka kommun om cirka 5 400 kvm som löper till den 31 maj 2024 med ett årligt hyresvärde om cirka 8,6 Mkr.

Vid årsskiftet 2020/2021 ägde Genovat fastigheter till ett värde om cirka 5,4 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 19.000 kvm samt ett innehav om cirka 5.890 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Vd för Genova är Michael Moschewitz.