5 augusti 2021
torsdag, 06 maj 2021 09:56

SHF höjer budet på Tre Kronor

Skrivet av 

  

 

 


Från vänster Lennart Sten, vd för Svenska Handelsfastigheter och Thomas Holm, vice vd för Svenska Handelsfastigheter.

 

 

 

 

 


Svenska Handelsfastigheter AB, SHF, höjer budet till 163 kronor per aktie i bolagets kontanterbjudande till aktieägarna i Tre Kronor Property Investment AB . Svenska Handelsfastigheter har förvärvat totalt 1.032.644 aktier i Tre Kronor, motsvarande 10,05 procent av aktierna och rösterna i Tre Kronor för 163 kronor per aktie, varav 982.644 aktier har förvärvats från Citifa AB (som ägs av Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm).

 

Tre Kronor äger fastigheter för cirka 3 miljarder kronor. Stora hyresgäster är bland annat Systembolaget och Ica. Största äghare i Tre Kronor är Futur Pension med 11,9 procent av aktierna, Citifa AB äger 9,6 procent aktierna, Länsförsäkringar Fastighetsfond äger 7,9 procent av aktierna och Avanza Pension äger 8,10 procent av aktierna.


Under tisdagen den 4 maj 2021 lade Trophi Fastighets AB, ägt av Tredje AP-fonden, ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tre Kronor Property Investment AB för 160 kronor kontant per aktie.  Se länk.

 

Nu har styrelsen för Tre Kronor Property Investment AB med anledning av Trophi Fastighets offentliga uppköpserbjudande meddelat: ”Trots att erbjudandet inte fullt ut reflekterar det fullständiga långsiktiga fundamentala värdet av Tre Kronor, rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna att acceptera Trophi Fastighets offentliga uppköpserbjudande.”

Svenska Handelsfastigheters reviderade bud representerar en premie om 20,9 procent i förhållande till stängningskursen den 12 april 2021; 21,7 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste tio handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och 23,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.


Lennart Sten
, vd för Svenska Handelsfastigheter, kommenterar:
– Tre Kronor har ett mycket bra bestånd av handelsfastigheter som väl kompletterar vår portfölj. Utifrån den gemensamma målsättningen att skapa attraktiva handelsplatser ser vi intressanta skalfördelar genom att kombinera bestånden. Vi har förvärvat aktier motsvarande 10,05 procent av aktier och röster i Tre Kronor och höjer nu även vederlaget i erbjudandet för att vi är övertygade om att vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en fortsatt långsiktigt hållbar tillväxt och lönsamhet. För att ge resterande aktieägare tid att utvärdera vårt reviderade erbjudande och i syfte att uppnå ett innehav om mer än 90 procent av aktierna i Tre Kronor, förlänger vi acceptperioden till den 20 maj 2021.