22 juni 2021
onsdag, 05 maj 2021 11:06

Sweco utvecklar tre fastigheter på Kungsholmen

Skrivet av  

 

 


Ewa Buhr-Berg, arkitekt, är uppdragsledare för Sweco Architects projekt för Kungsledens tre fastigheter på Kungsholmen i Stockholm.

 

 

 

 

 


Nu står det klart att Sweco Architects får uppdraget att utveckla tre fastigheter inklusive detaljplan tillsammans med Kungsleden på Kungsholmen i Stockholm. Uppdraget präglas av ett hållbart koncept som innebär att invånarnas hälsa och välmående kopplas ihop med smarta byggnader. Tävlingen genomfördes som ett parallellt uppdrag där tre arkitektkontor var inbjudna.

– Vår kunskap och förmåga att utforma hållbara och smarta byggnader tillsammans med att gestalta en levande stad har varit avgörande för att få uppdraget. Vi kommer nu att utveckla kvarteret till något nytt som ännu inte finns idag, samtidigt tar vi noggrant tillvara den arkitektoniska historien i byggnaderna, säger Ewa Buhr-Berg, arkitekt och uppdragsledare för projektet på Sweco Architects som tillsammans med designansvariga arkitekterna Johannes Tüll och Alessio Boco arbetar i uppdraget.

Uppdraget innebär att Swecos arkitekter integrerar de närliggande områdena vid Stadshagen på Kungsholmen och skapar nya fysiska kopplingar mellan gata, byggnader och en närliggande park. Genom att öppna upp parken för bättre tillgänglig ökar även tryggheten och trivseln i området. Symbiotic Building, ett hållbarhetskoncept framtaget av Kungsleden, blir en genomgående del i uppdraget. Konceptet bygger på att sammankoppla invånarnas behov och välmående med smarta och intelligenta byggnader i olika konkreta lösningar som utgår från bland annat lokalerna, redskap, ljus, akustik och ventilation.

Fastigheterna på Kungsholmen ska omvandlas bland annat till kontorslokaler och varierande servicefunktioner.