22 juni 2021
onsdag, 05 maj 2021 09:16

Balder köper norska fastigheter värda drygt 9 Mdr

Skrivet av  

 

 


Erik Selin, vd för Balder.

 

 

 

 

 

Fastighets AB Balder har tecknat avtal om att förvärva det norska fastighetsbolaget Asset Buyout Partners (ABP), ett portföljbolag ägt av HitecVision- ABP är ett ledande oberoende norskt industrifastighetsbolag med fastighetstillgångar belägna i driftskritiska energi- och maritima kluster längs norska kusten
Förvärets fastighetsvärde uppgår till 9.000 MNOK efter avdrag för uppskjuten skatt.

 

Köpet omfattar 106 fastigheter med en uthyrbar area 264.000 kvm och 1.781.000 kvm mark. Portföljens ekonomiska uthyrningsgrad är  98 procent med en genomsnittlig kontraktstid om 9 år. Hyresintäkterna per år är 600 MNOK med ett driftnetto om 560 MNOK. Fastigheternas värde finns i Bergen till 63 procent, i Stavanger till 26 procent, i Kristiansand till 5 procent  och i Hammerfest till 4 procent.

Tillträde ska ske den 1 juli 2021, villkorat av godkännande från norska konkurrensmyndigheten

ABP grundades 2016 av HitecVision och William W. Wittusen, vd för ABP, för att bygga ett fastighetsbolag med fokus på verksamhetskritiska olje- och gasrelaterade tillgångar, uthyrda på långa kontrakt till solida motparter. Sedan starten har ABP byggt en unik affärsplattform på strategiskt belägna fastigheter och infrastruktur som ligger till grund för ledande norska industrisektorer.

– För oss har detta varit en fantastisk resa och ett typexempel på ett tillväxtcase inom private equity. Vi har haft ett utmärkt samarbete med ABP-teamet och vill ge dem beröm för deras exceptionella genomförande av strategin, säger Egil Stokka, Senior Partner och Legal Director i HitecVision.

Samtidigt som ABP investerat i infrastruktur av hög kvalitet och eftersträvat en fokuserad förvärvsstrategi, har ABP ökat sina hyresintäkter från noll till nästan 600 miljoner norska kronor på fem år. Från sin ursprungliga bas i olje- och gasindustrin är företaget nu positionerat för att uppnå tillväxt inom ett brett spektrum av industrier och utnyttja möjligheterna i cirkulära ekonomier, från väteproduktion till havsbaserad vindkraft och landbaserat vattenbruk.

– Vi ser detta förvärv som en fantastisk möjlighet för Balder att utöka sin närvaro i Norge, med fastigheter och platser perfekt positionerade för nuvarande och framtida industrier. ABP är ett spännande företag som vi är tacksamma för att kunna välkomna till Balderfamiljen, säger Erik Selin, vd för Balder.

På sex platser, från Stavanger i sydväst till Hammerfest ovanför polcirkeln, är ABP:s fastigheter portaler mellan land och havsindustrin. Tillgångarna är helt inbäddade i kundernas leveranskedjor och utgör en viktig roll i att underlätta den dagliga driften inklusive kajer, byggnader, mark och en rad skräddarsydda fasta utrustningar och anläggningar.

– Vi är mycket nöjda med att ha Balder, Nordens ledande fastighetsbolag, som vår nya ägare, och ser fram emot att förverkliga ambitionerna hos ABP, våra hyresgäster, kunder och de samhällen vi engagerar oss i, säger William W. Wittusen, vd för ABP.

Pangea Property Partners, Jefferies och BAHR har agerat rådgivare åt säljaren och Haavind har varit Balders legala rådgivare.


Balders fastighetsbestånd hade per den 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

 

HitecVision är en ledande leverantör av institutionellt kapital till Europas energibransch och hjälper till att bygga framgångsrika företag inom energiproduktion och energilösningar. Företaget förvaltar sex aktiva private equity-fonder med en sammanlagd kapitalbas på 6,7 miljarder USD, cirka 57 Mdr kr. HitecVision är baserat i Stavanger med kontor i Oslo och London.