Skriv ut denna sida
tisdag, 04 maj 2021 17:09

Sagax investerar 520 Mkr i 10 transaktioner

Skrivet av  

 

 


David Mindus, vd för AB Sagax.

 

 

 

 

 

Sagax har genom tio separata transaktioner förvärvat 4 fastigheter i Nederländerna, 3 fastigheter i Paris, 2 fastigheter i Stockholm och 1 fastighet i Madrid. Den sammanlagda anskaffningskostnaden uppgår till motsvarande 520 Mkr.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om 44.200 kvm huvudsakligen bestående av lokaler för lager- och industriändamål. Årshyran uppgår till motsvarande 33,5 Mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 5,5 år.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Denna förköpsrätt omfattar motsvarande 50 Mkr. Erforderliga tillstånd beräknas erhållas under det andra kvartalet 2021. Investeringen i Madrid omfattar motsvarande 99 Mkr och kommer att tillträdas under det fjärde kvartalet 2021. Övriga fastigheter har tillträtts.

Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 december 2020 till 3,48 miljoner kvm fördelat på 673 fastigheter. AB Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.


Senaste från Redaktionen