Skriv ut denna sida
tisdag, 04 maj 2021 11:14

Trophi lägger ett bud på Tre Kronor Property

Skrivet av  

 

 


Jan Björk, vd för för Trophi.

 

 

 

 

 

 

 

Trophi Fastighets AB, ägt av Tredje AP-fonden, lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tre Kronor Property Investment AB för 160 kronor kontant per aktie. Aktierna i Tre Kronor är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Budet konkurerar Svenska Handelsfastigheters bud som lämnades den 13 april 2021.

Budet motsvarar en premie om cirka 7,4 procent jämfört med det offentliga uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Tre Kronor för 148,95 kr per aktie som Svenska Handelsfastigheter lämnade den 13 april 2021 (151.00 kronor före justering för den vinstutdelning om 2.05 kr.

Jan Björk, vd för för Trophi, kommenterar budet:
– Vi har följt Tre Kronors utveckling under lång tid och vi är imponerade över den portfölj av handelsfastigheter som bolaget och dess ledning har byggt upp. Vi på Trophi delar Tre Kronors syn på långsiktig förvaltning och utveckling samt delar målsättningen att skapa attraktiva handelsplatser, och våra respektive bestånd utgör en operationellt attraktiv kombination. Med detta erbjudande ger vi aktieägarna i Tre Kronor möjligheten att realisera sin investering och rekommendationen från styrelsen i Tre Kronor är ett kvitto på att budet är attraktivt för alla aktieägare i Tre Kronor. Tillsammans med vår ägare Tredje AP-fonden bygger vi en ledande aktör inom handelsfastigheter i Norden.

Styrelsen i Tre Kronor har enhälligt rekommenderat aktieägarna i Tre Kronor att acceptera erbjudandet. Uttalandet från styrelsen i Tre Kronor kommer att offentliggöras av Tre Kronor i ett separat pressmeddelande och kommer att återges i den erbjudandehandling som Trophi kommer att upprätta och offentliggöra.

Länsförsäkringar Fondförvaltning som kontrollerar cirka 7,9 procent av aktierna i Tre Kronor har uttryckt att de avser att acceptera Erbjudandet. Även Citifa AB (som ägs av Olof Andersson, Jan Barchan och Mats Cederholm) som kontrollerar cirka 9,6 procent av aktierna i Tre Kronor har uttryckt att de avser att acceptera erbjudandet (förutsatt att Svenska Handelsfastigheter inte matchar erbjudandet). Varken Länsförsäkringar Fondförvaltning eller Citifa AB har genom avtal eller på annat sätt förbundit sig att acceptera erbjudandet.

Trophi är Nordens största fastighetsägare av dagligvarubutiker och bolaget har verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Trophis fastighetsportfölj hade per den 31 mars 2021 ett fastighetsvärde om cirka 15  Mdr kr och bestod till cirka 83 procent av dagligvaruhandel med cirka 70 procent exponering mot Sverige. Trophis affärsidé är att skapa en stabil avkastning till sin ägare genom långsiktig och aktiv förvaltning.

Trophi har anlitat SEB som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med erbjudandet.

Senaste från Redaktionen