Skriv ut denna sida
tisdag, 04 maj 2021 10:55

Sagax köper en Ikea-fastighet på Mallorca

Skrivet av  

 

 


Sagax köper en Ikea-anläggning i  Palma de Mallorca, omfattande 15.400 kvm och 425 parkeringsplatser. Säljare är Orontes B.V. som kommer att hyra samtliga lokaler via dotterbolag.

 

 

 

 

 

 

 

Sagax har förvärvat en Ikea-anläggning för motsvarande 510 Mkr. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 32 Mkr per år. Hyresavtalet löper i 25 år med rätt för hyresgästen att säga upp hyresavtalet år 2036 respektive år 2041. Fastigheten är belägen i Palma de Mallorca i anslutning till ringleden (Ma-19) mellan stadskärnan och flygplatsen. Fastigheten utgör den enda kompletta Ikea-anläggningen på Balearerna.

Fastigheten omfattar 23.600 kvm friköpt mark och 425 parkeringsplatser. Den uthyrningsbara arean uppgår till 15.400 kvm varav 65 procent utgörs av butiks- och utställningslokaler samt 35 procent av lager- och kontorslokaler.

Byggnaden uppfördes 1992 då den första Ikea-anläggningen på Balearerna öppnades. Under perioden 2016-2018 har motsvarande 230 Mkr investerats i fastigheten.

Fastigheten förvärvas från Orontes B.V. som kommer att hyra samtliga lokaler via dotterbolag. Hyresgästen har sedan 1981 franchiseavtal med InterIkea Systems B.V. som idag omfattar 6 Ikea-anläggningar i Europa och Amerika. Fastigheten förvärvas genom bolagsförvärv.

I en kommentar till förvärvet säger David Mindus, vd för AB Sagax:
– Ikea är ett exceptionellt starkt varumärke och har, enligt vår bedömning, en särställning för många människor. Det är sällsynt att vi får möjlighet att investera i en sådan anläggning. Investeringen kommer att bidra till Sagax resultat och kassaflöde under överskådlig framtid. Förvärvet bygger vidare på den verksamhet som vi startade i Spanien för 2 år sedan och som idag utgör en framgångsrik och växande del av Sagax.

Senaste från Redaktionen