Skriv ut denna sida
tisdag, 04 maj 2021 10:32

ALM Equity köper aktier i Järntorget

Skrivet av  

 

 


Joakim Alm, vd för ALM Equity.

 

 

 

 

 

 

 

Järntorget är ett bostadsutvecklingsbolag med bas i Storstockholm som nu förvärvas av ALM Equity. Bolaget har en byggrättsportfölj på över 3.800 enheter varav 775 i pågående produktion med en försäljningsgrad på 94 procent. Inom bolaget finns även entreprenadverksamhet och trämodulfabriken Bomodul i Bodafors.

Förvärvet avser att komplettera och stärka ALM Equitys befintliga affärsområden. Genom tillskottet av Bomodul kommer ALM Equity förstärka det industrialiserade och hållbara byggandet ytterligare. Stora delar av Järntorgets byggrättsportfölj lämpar sig väl för förvaltningsmarknaden vilket skapar affärsmöjligheter för ALM Equitys affärsområde Förvaltning. En affär skulle även ge en positiv resultateffekt för ALM Equity redan under 2021.

– Ett förvärv av Järntorget skulle vara ett viktigt steg i vår resa att göra ALM-koncernen till den ledande bolagsbyggaren inom bostadssegmentet i Stockholmsregionen. Järntorget är ett välskött bolag med en hög kompetensnivå på alla nivåer och ett gott renommé. Med den entreprenöriella andan som finns i Järntorget, ser vi att det finns en stor kulturell matchning med våra bolag i koncernen ALM Equity, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity.

Förvärvet avses finansieras med en kombination av likvida medel och finansiella instrument som placeras på kapitalmarknaden.

Förutsatt ett positivt resultat av due diligence är parterna överens om att slutförhandling av ett förvärvsavtal ska ske under andra kvartalet 2021.

Järntorget Byggintressenter

Järntorget är ett familjeägt bostadsutvecklingsföretag med god lönsamhet. Med 30 års erfarenhet av att leda och ansvara för bostadsutvecklingens samtliga faser har bolaget vuxit till en ledande bostadsutvecklare i Storstockholm.

Järntorgets verksamhet omfattar värdekedjans samtliga delar och bolaget utvecklar bostäder för både privatmarknaden och för fastighetsägare. Produktion sker antingen genom den egenägda trähusmodulfabriken eller via bolagets Byggverksamhet. Verksamheten har sedan starten präglats av långsiktig lönsamhet, kostnadsstyrning och stort hållbarhetsfokus där bland annat Svanenmärkning ingår.

Bolaget har över tid startat cirka 400 bostäder per år och byggrättsportföljen omfattar drygt 3.800 byggrätter inkluderande de 775 som är i produktion. Koncernen Järntorget har cirka 70 anställda och förutom Järntorget så ingår även varumärkena Abacus och Bomodul i koncernen.

ALM Equity
ALM Equity är en bolagsutvecklare inom utvalda delar av fastighetsbranschen. ALM Equitys fokus är att utveckla och investera i verksamheter inom fastighetsbranschen och skapa affärsmöjligheter i olika delar av värdekedjan. Koncernens verksamheter bygger på en gemensam idé och målbild om ett attraktivt och yteffektivt boende. ALM Equity är organiserat i fem affärsområden och har totalt 97 anställda. Bolaget omsatte under 2020 1.759 Mkr med ett resultat på 229 Mkr.

Senaste från Redaktionen