Skriv ut denna sida
måndag, 03 maj 2021 10:08

Skanska genomför Karlskronahems största renovering

Skrivet av  

 

 


Totalt innehåller det långa sexvåningshuset i Kungsmarken i Karlskrona 212 lägenheter som nu uppgraderas till mer hållbar och energieffektiv standard med bättre ventilation och individuell mätning av vattenförbrukning.

 Skanska har slutit avtal med AB Karlskronahem om stambyte och renovering av över 200 lägenheter i bostadsområdet Kungsmarken i Karlskrona. Avtalet innebär även markarbeten samt iordningställande av nya fläktrum i vad som är Karlskronahems största renoveringsprojekt hittills. Avtalet är värt cirka 146 Mkr.

Karlskronahems hus i Kungsmarken uppfördes på 1960-talet som en del av det så kallade miljonprogrammet. När det nu är dags för renovering och stambyte sker samtidigt en omfattande upprustning av hela området. Tillsammans gör Karlskronahem och Skanska en samlad satsning för att erbjuda ett bra boende i ytterligare femtio år.


Totalt innehåller det långa sexvåningshuset i Kungsmarken 212 lägenheter som nu uppgraderas till mer hållbar och energieffektiv standard med bättre ventilation och individuell mätning av vattenförbrukning. Därtill kommer husen att förberedas för användning av solceller.

Renoveringen utförs av Skanska Direkt AB som är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB med nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad som specialitet.

Renoveringsarbetena påbörjas inom kort och arbetena ska vara färdiga i maj 2025.

Senaste från Redaktionen