22 juni 2021
fredag, 30 april 2021 14:09

Nyfosa köper bygghandel i Norrland för 377 Mkr

Skrivet av  

 

 


I Nyfosas förvärv av bygghandel i Norrland är den dominerande hyresgästen, med 95 procent av hyresvärdet, K-Bygg Fresks med inriktning på professionell bygghandel. Bilden K-Bygg Fresks i Östersund.
Nyfosa har tecknat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj med bygghandel i norra Sverige till ett värde om 377 Mkr.

Portföljen utgörs av nio fastigheter om totalt cirka 47.000 kvm med ett hyresvärde om cirka 27 Mkr. Fastigheterna är välbelägna i nio städer i nedre Norrland; Sundsvall, Östersund, Härnösand, Sollefteå, Åre, Funäsdalen, Strömsund, Vilhelmina och Norsjö.

Dominerande hyresgäst med 95 procent av hyresvärdet är K-Bygg Fresks med inriktning på professionell bygghandel. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 11 år och uthyrningsgraden uppgår till 97 procent. Fastigheterna beräknas tillträdas den 1 juni 2021. 

– Bygghandel är ett välfungerande handelssegment. Med fastigheter i bra lägen på respektive ort, modesta hyresnivåer och långa avtal är detta en portfölj vi gillar, kommenterar Josephine Björkman, transaktionschef för Nyfosa.