Skriv ut denna sida
fredag, 30 april 2021 13:57

Skanska säljer mark i Solna för 300 Mkr

Skrivet av  

 

 


I Ingentingskogen i Solna ritade Gunnar Asplund på 1930-talet för Statens bakteriologiska laboratorier, en anläggning som kom att få stor betydelse för Folkhemmet i Sverige och även för världshälsan genom tillverkningen av flera banbrytande vacciner. I den rollen har området spelat ut sin roll och nu har en förädling skett till en ny livfull stadsdel i Solna, med flera nya kontorsbyggnader och cirka ett tusen nya bostäder. Illustration: AIX
Skanska har sålt en fastighet i Solna för cirka 300 Mkr. Köpare är Specialfastigheter Sverige AB. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden i det andra kvartalet 2021.

Fastigheten Konstnären 2 utgörs av mark med en byggrätt om cirka 16.000 kvm, belägen i Ingentingskogen, mellan Säkerhetspolisens huvudkontor och Postnords huvudkontor.

Skanska och Specialfastigheter Sverige AB har ett befintligt ramavtal för genomförande av totalentreprenader, vilket parterna har för avsikt att arbeta i enlighet med för utvecklingen av Konstnären 2.

Försäljningen av fastigheten utgör den sista pusselbiten för Skanska i ett stort stadsutvecklingsprojekt som fortlöpt i över tjugo år. Området Ingenting är nu en levande stadsdel där de äldre, gula tegelbyggnader ritade av arkitekten Gunnar Asplund har tagits tillvara för kontor, hotell och restaurangverksamhet. Samtidigt har flera nya kontorsbyggnader och cirka ett tusen nya bostäder adderats till platsen.Senaste från Redaktionen