22 juni 2021
torsdag, 29 april 2021 17:06

Emilshus köper för 1,2 Mdr i Växjö

Skrivet av  

 

 


Jakob Fyrberg är vd för Emilshus.
Fastighetsbolaget Emilshus AB har tecknat avtal om förvärv av 82.000 kvm kommersiella lokaler i Växjö för en köpeskilling om 1.205 Mkr. Säljare är APP Fastigheter AB.

Fastighetsportföljen innehåller totalt 17 fastigheter varav 10 förvaltningsfastigheter om cirka 40.000 kvm och 7 projektfastigheter om cirka 42.000 kvm. Projektfastigheterna som är under uppförande/ombyggnation tillträds efter färdigställande av projekten. Portföljen består till stora delar av långa hyresavtal tecknande med välkända hyresgäster.


Förvaltningsfastigheterna tillträds den 31 maj 2021 och projektfastigheterna tillträds löpande under 2021/2022.

Jakob Fyrberg, vd för Emilhus kommenterar:
– Emilshus tillväxtresa fortsätter. Genom dagens förvärv ökar vi vårt fastighetsbestånd till närmare 4,5 miljarder. Genom selektiva förvärv i den lokala fastighetsmarknaden bygger vi en mycket stark portfölj av kommersiella fastigheter inom området lätt industri/lager och livskraftig handel. Portföljen kännetecknas av hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal. Fastighetsägande är en lokal verksamhet och Emilshus är ett lokalt fastighetsbolag med starka kopplingar till de orter där vi verkar. Detta är nyckel till vår framgång.