22 juni 2021
torsdag, 29 april 2021 14:45

New Property förmedlar tomtmark i Stäket

Skrivet av  

 

 


DEN Sweden har sedan tidigare byggt Talli-lokaler i Örebro och Västerås. Bilden visar de nya Talli-lokalerna i Stäkets nya industriområde, norr om Stockholm. Konceptet har sitt ursprung i Finland, där Talli idag är marknadsledande.

Kilser Fastighets AB har med New Property som mäklare avyttrat cirka 5.900 kvm tomtmark i Stäkets nya industriområde, norr om Stockholm. Köpare är DEN Sweden AB, som direkt sätter spaden i marken för att uppföra verksamhetslokaler enligt sitt koncept Talli.

New Property har företrätt Kilser Fastighets AB i en marköverlåtelse av fastigheten Sollentuna Häradsallmänning 1:18 i Stäkets nya industriområde.

Köparen DEN Sweden AB avser att uppföra en byggnad för sitt populära koncept Talli, som innebär försäljning av verksamhetslokaler till privatpersoner och mindre företag. Lokalerna kan användas som verkstad, garage, förråd, kontor och hobbyrum. Hyresgästerna köper helt enkelt en yta för eget bruk. Konceptet har sitt ursprung i Finland, där Talli idag är marknadsledande.

I Sverige finns Talli-konceptet sedan tidigare i Västerås och Örebro. Affären slutfördes den 27 april 2021 med omedelbart tillträde. Köpeskillingen för tomtmarken om 5.900 kvm var cirka 17 Mkr.

Köparen DEN Sweden AB avser  att påbörja byggnation av Stockholmsområdets första Talli-etablering inom kort.

Säljaren Kilser Fastighets AB är nöjd med affären:
– Det känns roligt att ett nytt och innovativt koncept som Talli ska utvecklas på fastigheten. Vi är väldigt nöjda med både processen, prislappen och New Propertys insatser, kommenterar Johannes Amiridis, vd för Kilser Fastighets AB.